ارس فایل » تماس با ما
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)

پشتيبانی از خدمات ارائه شده وظيفه ماست.

روش های برقراری ارتباط با ما به صورت زیر می باشد :

1) ارسال مستقیم ایمیل به پست الکترونیکی به آدرس arasfile@gmail.com

(لازم به ذکر است که به نامه های الکترونیکی شما در کمتر از 2 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.)