ارس فایل » تماس با ما
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

پشتيبانی از خدمات ارائه شده وظيفه ماست.

روش های برقراری ارتباط با ما به صورت زیر می باشد :

1) ارسال مستقیم ایمیل به پست الکترونیکی به آدرس arasfile@gmail.com

(لازم به ذکر است که به نامه های الکترونیکی شما در کمتر از 2 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.)