ارس فایل » تماس با ما
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

پشتيبانی از خدمات ارائه شده وظيفه ماست.

روش های برقراری ارتباط با ما به صورت زیر می باشد :

1) ارسال مستقیم ایمیل به پست الکترونیکی به آدرس arasfile@gmail.com

(لازم به ذکر است که به نامه های الکترونیکی شما در کمتر از 2 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.)