ارس فایل » دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2000 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 40 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟</span>

دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

تحقیق آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و… را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است .

هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها  و آساني هاي خاص  خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است  كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين  مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

جمع آوري داده ها: ۳

تجزيه و تحليل داده ها:         ۳

-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ ۱۰

براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟  ۱۱

ارزيابي مشكلات:   ۳۶

دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

تحقیق آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و… را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است .

هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها  و آساني هاي خاص  خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است  كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين  مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

جمع آوري داده ها: ۳

تجزيه و تحليل داده ها:         ۳

-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ ۱۰

براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟  ۱۱

ارزيابي مشكلات:   ۳۶

دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

تحقیق آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و… را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است .

هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها  و آساني هاي خاص  خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است  كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين  مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

جمع آوري داده ها: ۳

تجزيه و تحليل داده ها:         ۳

-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ ۱۰

براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟  ۱۱

ارزيابي مشكلات:   ۳۶

دروس تفهیمی آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

تحقیق آمار آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

 

اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و… را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است .

هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها  و آساني هاي خاص  خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است  كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين  مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

جمع آوري داده ها: ۳

تجزيه و تحليل داده ها:         ۳

-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ ۱۰

براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟  ۱۱

ارزيابي مشكلات:   ۳۶

قیمت فایل : 2000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :