ارس فایل » آینده شغلی پایان نامه بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

تعداد صفحات : 75 حجم فایل (مگابایت) : 0.167 نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">آینده شغلی پایان نامه بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان</span>

آینده شغلی پایان نامه بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان

 

بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

 

چكیده

 

موضوع پژوهش بررسی میزان امید به آیده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ می باشد .

روش پژوهش با توجه به نوع موضوع توصیفی – پیمایشی می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش حدودا تعداد ۲۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان می باشد.

روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی بوده و تعداد ۱۰۰ نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بین آنان توزیع شده است .

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده که شامل ۲۶ سوال و ۴ ضمیمه می باشد.

اطلاعات تجزیه و تحلیل شده این پژوهش به وسیله نرم افزار آماری SPSS و شامل سه بخش می باشد. بخش اول یافته های پژوهش ، بخش دوم توصیف داده ها و بر اساس فرضیات که با کشیدن نمودار جداول مشخص کننده فرضیات می باشد و بخش سوم که شامل اثبات فرضیات می باشد.

به فرضیات و نتایج آن در ذیل اشاره گردیده است :

فرضیه اول :

بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول که بیشتر از ۵% است نشان می دهد که فرضیه در سطح Hi به اثبات می رسد و سطح H0 رد می شود. پس بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنا داری وجود ندارد.

فرضیه دوم :

بین کسب موقعیت اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p کمی بیشتر از ۵% است. نشان می دهد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در تأثیر کسب موقعیت اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد . با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم.

فرضیه سوم :

بین تأثیر برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ رابطه وجود دارد.که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول ۵% است. نشان می دهد که بین دانشجویان تأثیر برنامه ریزی دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم.

فرضیه چهارم:

بین تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار P جدول که بیشتر از ۵% است نشان می دهد که بین دانشجویان در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم.

و در پي اين فرضيات پرسشنامه اي ( با پايائي ۸۲ % ) با چهار بخش و هر بخش با تعدادي سوال جهت بررسي نظرات برخي از دانشجويان مطرح شد كه فرضيه اول شامل ۷ سوال ، فرضيه دوم شامل ۸ سوال ، فرضيه سوم شامل ۶ سوال و فرضيه چهارم شامل ۵ سوال مي باشد .

پس از طي مراحل آمارگيري و اثبات فرضيات كه در فصل چهارم اين پژوهش با عنوان تجزيه و تحليل داده ها بيان شده است ، از بين ۴ فرضیه هیچ کدام مورد تأئید قرار نگرفته است.

و فصل پنجم كه با عنوان بحث و نتيجه گيري به رشته تحرير در آمده است خود شامل نتيجه گيري ، ايراد مشكلات و در ميان گذاشتن پيشنهاداتي در رابطه با موضوع تحقيق آورده شده است.

مقدمه

پروردگار از همان لحظه خلقت انسانها را اشرف مخلوقات خود بر روی زمین قرار داد و انسانهایی را از میان بندگانش انتخاب نمود که بتواند آموزش های لازم را برای هدایت و راهنمایی بندگان خود بر روی زمین اجرا نمایند هر انسانی از لحظه تولد نیاز به آموزش و تربیت دارد این آموزش ها از تولد شروع می شود تا کودک بتواند خود را با محیط اطراف خود سازگار نماید. اولین و مهم ترین بخش آموزش ها در خانواده ها صورت می گیرد که ابتدایی ترین این آموزش ها آموختن زبان مادری به کودک می باشد بعد مراحل تربیت رفته رفته با سن کودک پیشرفته تر می گردد که شامل توقعاتی است که پدر و مادر از فرزند خویش دارند تا به سنی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و درک و توانایی و خل ذهنی خود را گسترش داده و به مرحله خلاقیت ذهنی و بلوغ فکری برسد.

آموزش نیاز هر کشوری است که با توجه به فرهنگ و نیاز جامعه برای افراد جامعه توسط برنامه ریزان تعیین می گردد همان طور که انسان نیازهای فیزیولوژیکی و عاطفی و اجتماعی و غیره را دارد نیاز به آموزش فیزیکی از نیازهای اساسی هر فرد می باشد که توسط سازمانی به نام آموزش و پرورش برآورده می گردد.

آموزش و پرورش یکی از مراکزی است که می تواند کودک را در آن به توانایی آموختن و پرورش ذهنی خود برساند در آموزش و پرورش نیز مراحلی وجود دارد که فرد را به سوی دانشگاه ها و موسسات آموزشی می کشاند و بعد روانه بازار کار می نماید. در این نظام آموزشی که به صورت مرحله ای می باشد فرد را به سوی مقاطع مختلف تحصیلی و سپس به مدارج عالی علمی دانشگاهی هدایت می نماید که در دانشگاه و نیز آموزش ها رنگ کلیدی تر و تخصصی تر به خود می گیرد تا در پایان تحصیلات خود در دانشگاه بتواند فرد را وارد جامعه نماید و شروع به کار کند که هم بتواند نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود و هم نیاز جامعه را بر آورد سازد.

منابع ومآخذ

 1. اعرجي، شرف الدين. پيشگويي‌هاي نوستراداموس، مترجم:يوسف عزيزي، تحقيق و ويرايش نهايي: رضا حريري، حروفچيني و صفحه آرايي: بيتا كاشاني، انتشارات هاد، چاپ: سوم بهار ۱۳۷۶٫
 2. بهشتی، محمدباقر. تحلیل اشتغال و بیکاری و ارایه راه حل مناسب ، دانشگاه تبریز، سال۱۳۷۸٫
 3. حسینی نسب ، داود. بررسی کارایی رشته های مختلف تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش ، شماره۲، سال هشتم ، شماره مسلسل۳۰، تهران (۱۳۷۱).
 4. دبليو، رابرت لاندين. نظريه‌ها و نظامهاي روان شناسي (ويرايش پنجم) ، مترجم: يحيي سيد محمدي ، ناشر: موسسه نشر ويرايش ، نوبت چاپ: اول پاييز ۱۳۷۸٫
 5. ساعتچي، محمود. نظريه پردازان و نظريه‌ها در روان شناسي، ليتوگرافي صدف ، چاپخانه مهارت، تابستان ۱۳۷۷٫
 6. ستوده ، هدایت اله. روانشناسی اجتماعی ، تهران ، آوای نور، سال۱۳۸۱٫
 7. سحابي، عزت الله. دغدغه‌هاي فرداي ايران (مجموعه سرمقاله‌هاي ايران فردا) ناشر: شركت انتشارات قلم، چاپ معراج، سال۱۳۸۰٫
 8. سوون، توماس. فرهنگ اصطلاحات اجتماعي و اقتصادي، ترجمه و تاليف: م- آزاده، انتشارات مازيار، زمستان ۱۳۵۴٫
 9. صفاري، مهدي. مقدمات آمار در علوم اجتماعي(رشته علوم اجتماعي)، طراحي و صفحه آرايي: مديريت تدوين، ليتوگرافي- چاپ و صحافي: چاپخانه دانشگاه پيام نور، چاپ اول فروردين ۱۳۷۱ ، چاپ پنجم. شهريور ۱۳۷۹٫
 10. كسمايي، علي اكبر.جهان امروزوفردا، حروفچيني، چاپ و صحافي: موسسه اطلاعات، چاپ اول: ۱۳۷۰ .
 11. گنجی ، حمزه. روانشناسی کار. تهران ، ارسباران، سال ۱۳۸۲٫
 12. گوله، جوليوس. كولب، ويليام ل ، فرهنگ علوم اجتماعي ، ويراستار محمد جواد زاهدي مازندراني، انتشارات مازيار، تهران چاپ گلشن ، سال ۱۳۷۶٫
 13. معين، محمد. فرهنگ فارسي، استاد دانشگاه تهران، جلد دوم، د –كارنامه، تهران ،

سال ۱۳۴۳٫

 1. معين، محمد. فرهنگ فارسي، استاد دانشگاه تهران، موسسه انتشارات اميركبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، تهران ، سال ۱۳۶۴٫
 2. منصور، جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ۳۹ آگاه ، تهران ، سال۱۳۸۴٫
 3. نائلی ، محمدعلی. انگیزش در سازمان هاف دانشگاه شهید چمران ، اهواز، سال۱۳۱۶٫
 4. نراقي،احسان. ما وجهان امروز (برگزيده مقالات)، به كوشش علي دهباش، چاپ مهارت، تهران ۱۳۷۸٫
 5. نصیر زاده بیرامی، اشراف. سنجش میزان امیدواری دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی به اشتغال در آینده و عوامل موثر بر این میزان ، رساله کارشناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تبریز، سال۱۳۷۹٫
 6. مرکز آمار ایران (WWW.SCI.ORG.IR)

 

فهرست مطالب

 

چکیده     الف

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه     ۱

بيان مسئله            ۳

اهمیت پژوهش      ۴

ضرورت پژوهش   ۷

اهداف پژوهشی     ۸

سوالات تحقیق       ۸

فرضیه های تحقیق             ۹

تعريف واژگان كليدي          ۹

تعاریف مفهومی     ۱۰

تعاریف عملیاتی     ۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

ادبيات تحقيق        ۱۱

شاخص اميد به زندگي         ۱۲

شاخص اقتصادي اميد به آينده ۱۳

عوامل عيني تيرگي آينده      ۱۳

اثرات فقدان اميد به آينده       ۱۵

نگاهي به آينده       ۱۶

آينده نگري و مفاهيم متعدد آن             ۱۷

اميدآفريني در بين دانشجويان             ۱۷

انديشه صاحبنظران راجع به اميد به آينده           ۱۸

ديدگاهها ومكاتب فكري        ۲۱

برآوردهاي آينده بينان          ۲۲

نگراني از شغل آينده وبيكاري            ۲۳

تاریخچه ۲۵

پيشينه تحقيق        ۲۷

نمونه تحقيقات گذشته با موضوع اميد به آينده شغلي          ۲۷

پسران آينده‌نگرتر از دختران  ۲۷

نتايج پژوهش        ۲۸

روش مورد استفاده در این پژوهش       ۳۳

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

روش اجرای پژوهش           ۴۱

جامعه آماری         ۴۱

روش نمونه گیری ۴۱

حجم نمونه           ۴۲

ابزار اندازه گیری   ۴۲

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات       ۴۳

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه     ۴۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات       ۴۵

فرضیه اول : توصیف مشخصات پاسخگویان      ۴۵

فرضیه دوم : توصیف داده ها بر اساس فرضیات  ۵۰

فرضیه سوم : برنامه ریزی های دولت  ۵۳

فرضیه چهارم : عوامل شخصی          ۵۷

اثبات فرضیات      ۶۰

فرضیه اول          ۶۰

فرضیه دوم          ۶۱

فرضیه سوم          ۶۲

فرضیه چهارم       ۶۳

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه     ۶۴

بحث و نتیجه گیری(فرضیات)           ۶۵

راهکارها وپیشنهادات          ۷۰

محدودیتهای تحقیق ۷۱

منابع و مأخذ         ۷۲

پيوستها

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۱-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس جنس       ۵۲

جدول شماره ۲-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس سن         ۵۳

جدول شماره ۳-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل         ۵۴

جدول شماره۴-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی         ۵۵

جدول شماره ۵-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال      ۵۷

جدول شماره ۶-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس سطح درآمد            ۵۸

جدول شماره ۷-۴ توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد )        ۵۹

جدول شماره ۸-۴ توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد )        ۶۱

جدول شماره ۹-۴ توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد )           ۶۳

جدول شماره ۱۰-۴ توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد )         ۶۵

جدول شماره ۱-۴ تعیین ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و آینده شغلی   ۶۷

جدول شماره ۲-۴ تعین ضریب همبستگی بین کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی  ۶۸

جدول  شماره ۳-۴ تعیین ضریب همبستگی بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی  ۶۹

جدول  شماره ۴-۴ تعیین ضریب همبستگی بین عوامل شخصی و امید به آینده شغلی      ۷۰

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۱-۴ توصیف پاسخگویان بر اساس جنس  ۵۲

نمودار ۲-۴ تعداد پاسخگویان بر اساس سن و به تفکیک جنس          ۵۳

نمودار ۳-۴ تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل و به تفکیک جنس         ۵۴

نمودار ۴-۴ تعداد پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی و به تفکیک جنس        ۵۶

نمودار ۵-۴ تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال و به تفکیک جنس       ۵۷

نمودار ۶-۴ تعداد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد و به تفکیک جنس           ۵۸

نمودار ۷-۴ توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) بر اساس فرضیه اول (عوامل اقتصادی)  ۶۰

نمودار  ۸-۴ توصیف فراوانی داده ها (بر حسب درصد ) براساس فرضیه دوم (عوامل اجتماعی)    ۶۲

نمودار ۹-۴ توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد) بر اساس فرضیه سوم (برنامه ریزی و قانونگذاریهای دولت)     ۶۴

نمودار۱۰-۴ توصیف فراوانی داده ها (برحسب درصد) براساس فرضیه چهارم (عوامل شخصی)

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :