ارس فایل » سقط اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 4000 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 101 حجم فایل (مگابایت) : 0.02 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سقط اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط

 

پایان نامه اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط

 

مسأله سقط جنين از جمله مسائلي است كه مي تواند در تمامي برهه هاي مختلف تاريخ قابل بررسي باشد چرا كه مساله داشتن فرزند و پيرامون آن مسائل ديگري از جمله سقط جنين مواردي است كه هرگز از جامعه بشريت جدا نشده و هماره افراد جامعه با آن درگير بوده اند.چرا كه يكي از موارد تعيين كنندة نوع زندگي ، داشتن فرزند است كه جزء لاينفك آنست و موارد مختلف پيرامون ان هميشه قابل بررسي و تحليل مي باشد، از جمله اين موارد مساله سقط جنين است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. چه بسا اين مورد خود يكي از مواردي است كه مبتلا به زيادي دارد كه هر كدام به تنهايي قابل دقت و نظر مي باشد.

« به طور كلي، در طي دوره هاي تاريخ ، هميشه مردان خواهان زيادي فرزند بوده و همين جهت مادري را از امور مقدس به شمار آورده اند. در صورتيكه زنان ، كه بار سنگين حمل و بدنبال آن زادن را با خود مي كشند با اين تكليف دشوار مخالف بوده و وسايل مختلف به كاربرده اند تا هر چه بيشتر از سختيهاي مادر شدن بر كنار بمانند.مردم اوليه معمولاً به اين فكر نبودند كه ساكنان يك منطقه بيش از اندازه زياد نشود. هنگاميكه شرايط زندگي به حال عادي بود، فرزند زيادتر سبب رسيدن به سود بيشتري مي شد و اگر مرد تأسف مي خورد از آن بود كه زنش بجاي پسر، دختر برايش مي آورد. در مقابل ، زن مي كوشيد كه سقط جنين بكند، يا از پيدا شدن فرزند جلوگيري به عمل آورد.

ماية كمال تعجب است كه عللي كه زن « وحشي » را براي جلوگيري از باردار شدن واردار مي كرد همانهايي است كه زن « متمدن » امروز را به اين كار بر مي انگيزد، از جمله اين علل و محركات عبارتست از : فرار از پرورش فرزند، حفظ نيرومندي جواني، فرار از ننگي كه با پيدا شدن فرزند نا شروع براي زن حاصل مي شود، و گريختن از مرگ و چيزهايي نظير اينها.ساده ترين وسيله اي كه زن براي جلوگيري از مادر شدن به كار مي برد اين بودكه مرد را ، در دوران شير دادن به كودك. كه غالباً چندين سال طول مي كشيد، به خود راه نمي داد. گاه تفاق مي افتاد كه زن تا قبل از آنكه فرزندش به ده سالگي برسد. از مادر شدن مجدد جلوگيري مي كرد.

خداوند در آنجا مي فرمايد كه: اول علقه و بعد مضغه و بعد استخوان مي سازيم و براستخوان گوشتي مي پوشانيم. ثم انشاناه خلقا آخر و در اين مرحله است كه خلقتي ديگر مي كنيم. آيا مي توانيم در اين مرحله، اگر بخواهيم اين دو آيه را تطبيق بدهيم، بگوييم كه خداوند مي فرمايد: خداوند آن خدائي است كه هرچيزي را به نيكوترين وجه خلقت كرد و آدميان را نخست از خاك بدين حسن و جمال بيافريد، آنگاه خلقت نژاد و نوع بشر را از آب بي مقدار مقرر گردانيد، سپس آن نطفه بي جان را نيكو بياراست و از روح خود در آن بدميد. مساله نفخ فيه من روحه در همين مرحله بعد از اين كه انشاناه خلقا آخر ايجاد شده، يعني يك خلقت ديگر، كه يك شكل جديدي پيدا كرد، يعني از حالت مضغه خارج مي شود جنين، استخوان بندي كامل و گوشتي بر آن استخوانها پوشانيده مي شود و يك شكل جديدي پيدا مي كند و در اين مرحله است كه روح خداوند در آن دميده مي شود.و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده و شما را داراي گوش وچشم وحس و هوش گردانيديم. از نظر پزشكي هم چنين است يعني در هفته ۲۴، يعني در بعد از آن مرحله استخوان سازي، ابتدا قدرت شنوايي به جنين داده مي شود و بعد در هفته ۲۸ قدرت بينايي به جنين داده مي شود. بنابراين مي توانيم چنين نتيجه بگيريم كه مساله چهار ماه بعنوان زمان و اوج روح يك زمان مناسبي است.

 

فهرست مطالب

 

اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط         ۱

موارد لزوم سقط جنين         ۱۲

سقط جنين خود به خودي يا مرضي :   ۱۳

سقط درماني :       ۱۳

سقط ضربه اي :    ۱۶

سقط جنين جنايي    ۱۸

انگيزه هاي سقط جنين عمدي ۱۸

انواع الاجهاض      ۲۰

فصل اول :          ۲۵

تاريخچه نظريه سقط جنين    ۲۵

فصل دوم:            ۳۶

«تعاريف و مراحل تشكيل جنين»        ۳۶

۱) نطفه  ۳۷

۲) علقه   ۴۱

۳) مضغه            ۴۳

۴) روح  ۴۶

۵) جنين  ۴۸

۶) سقط   ۵۰

مراحل تشكيل جنين ۵۲

مراحل حاملگي و اندازه جنين از نظر جنين شناسي           ۵۳

اولاً: الظلمات الثلاث            ۵۷

ثانياً: مراحل تشكيل جنين      ۶۰

۱) تشكيل نطفه      ۶۰

۲) تشكيل علقه      ۶۰

۱) پوست لايه بيروني (ظاهري)         ۶۱

۲) پوست لايه دروني          ۶۱

۳) پوست لايه مياني           ۶۲

۳) مرحله مضغه    ۶۲

۴) مرحله عظام     ۶۴

۵) مرحله لحم       ۶۴

۶) مرحله تسويه    ۶۴

پایان نامه اثبات حرمت يا عدم حرمت سقط

 

مسأله سقط جنين از جمله مسائلي است كه مي تواند در تمامي برهه هاي مختلف تاريخ قابل بررسي باشد چرا كه مساله داشتن فرزند و پيرامون آن مسائل ديگري از جمله سقط جنين مواردي است كه هرگز از جامعه بشريت جدا نشده و هماره افراد جامعه با آن درگير بوده اند.چرا كه يكي از موارد تعيين كنندة نوع زندگي ، داشتن فرزند است كه جزء لاينفك آنست و موارد مختلف پيرامون ان هميشه قابل بررسي و تحليل مي باشد، از جمله اين موارد مساله سقط جنين است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. چه بسا اين مورد خود يكي از مواردي است كه مبتلا به زيادي دارد كه هر كدام به تنهايي قابل دقت و نظر مي باشد.

« به طور كلي، در طي دوره هاي تاريخ ، هميشه مردان خواهان زيادي فرزند بوده و همين جهت مادري را از امور مقدس به شمار آورده اند. در صورتيكه زنان ، كه بار سنگين حمل و بدنبال آن زادن را با خود مي كشند با اين تكليف دشوار مخالف بوده و وسايل مختلف به كاربرده اند تا هر چه بيشتر از سختيهاي مادر شدن بر كنار بمانند.مردم اوليه معمولاً به اين فكر نبودند كه ساكنان يك منطقه بيش از اندازه زياد نشود. هنگاميكه شرايط زندگي به حال عادي بود، فرزند زيادتر سبب رسيدن به سود بيشتري مي شد و اگر مرد تأسف مي خورد از آن بود كه زنش بجاي پسر، دختر برايش مي آورد. در مقابل ، زن مي كوشيد كه سقط جنين بكند، يا از پيدا شدن فرزند جلوگيري به عمل آورد.

ماية كمال تعجب است كه عللي كه زن « وحشي » را براي جلوگيري از باردار شدن واردار مي كرد همانهايي است كه زن « متمدن » امروز را به اين كار بر مي انگيزد، از جمله اين علل و محركات عبارتست از : فرار از پرورش فرزند، حفظ نيرومندي جواني، فرار از ننگي كه با پيدا شدن فرزند نا شروع براي زن حاصل مي شود، و گريختن از مرگ و چيزهايي نظير اينها.ساده ترين وسيله اي كه زن براي جلوگيري از مادر شدن به كار مي برد اين بودكه مرد را ، در دوران شير دادن به كودك. كه غالباً چندين سال طول مي كشيد، به خود راه نمي داد. گاه تفاق مي افتاد كه زن تا قبل از آنكه فرزندش به ده سالگي برسد. از مادر شدن مجدد جلوگيري مي كرد.

خداوند در آنجا مي فرمايد كه: اول علقه و بعد مضغه و بعد استخوان مي سازيم و براستخوان گوشتي مي پوشانيم. ثم انشاناه خلقا آخر و در اين مرحله است كه خلقتي ديگر مي كنيم. آيا مي توانيم در اين مرحله، اگر بخواهيم اين دو آيه را تطبيق بدهيم، بگوييم كه خداوند مي فرمايد: خداوند آن خدائي است كه هرچيزي را به نيكوترين وجه خلقت كرد و آدميان را نخست از خاك بدين حسن و جمال بيافريد، آنگاه خلقت نژاد و نوع بشر را از آب بي مقدار مقرر گردانيد، سپس آن نطفه بي جان را نيكو بياراست و از روح خود در آن بدميد. مساله نفخ فيه من روحه در همين مرحله بعد از اين كه انشاناه خلقا آخر ايجاد شده، يعني يك خلقت ديگر، كه يك شكل جديدي پيدا كرد، يعني از حالت مضغه خارج مي شود جنين، استخوان بندي كامل و گوشتي بر آن استخوانها پوشانيده مي شود و يك شكل جديدي پيدا مي كند و در اين مرحله است كه روح خداوند در آن دميده مي شود.و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده و شما را داراي گوش وچشم وحس و هوش گردانيديم. از نظر پزشكي هم چنين است يعني در هفته ۲۴، يعني در بعد از آن مرحله استخوان سازي، ابتدا قدرت شنوايي به جنين داده مي شود و بعد در هفته ۲۸ قدرت بينايي به جنين داده مي شود. بنابراين مي توانيم چنين نتيجه بگيريم كه مساله چهار ماه بعنوان زمان و اوج روح يك زمان مناسبي است.

قیمت فایل : 4000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :