ارس فایل » استانداردها چه هستند؟
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 66 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">استانداردها چه هستند؟</span>

استانداردها چه هستند؟

 

تحقیق استانداردها چه هستند؟

 

وقتی کلمه استاندارد به زبان می آید نظم و انظباط درذهن تداعی می شود.استاندارد یاد آورد نظم و تنظیم است، استاندارد به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع ازبهبود کیفیت سخن می گوییم، هر جا از فقدان کیفیت شکایت می کنیم در واقع از نبود استاندارد شکایت می شود. می توان به جرات گفت که دنیای امروز اگر از سه ، چهار قرن پیش ، پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد را آغاز نموده ، قطعاً یکی از ابزارهای تحول آن استاندارد بوده است. برای مثال مفهوم متر را درنطر می گیریم ، متر به عنوان یک نتیجه جهانی برای اندازه گیری طول و مسافت می باشد و چه اندازه احتیاجات بین کشورها وموسسات و افراد را آسان نموده است. حال برگردید به دنیایی که هر کشوری برای خود یک واحد اندازه گیری طول و مسافت داشت ، خواهیم که چقدر مفاهمه و ارتباط دشوار می شد. چنین قدمهایی برای استاندارد شدن برداشته شده که در جایگاه خود ارزش خاصی دارند.توسعه بدون استاندارد ممکن نیست ، پیشرفت بدون استاندارد میسر نیست،هر چه در استاندارد پیشرفته باشیم و دقیق تر عمل کنیم ، شایستگی داریم که به عنوان عضوی ازخانواده جهانی باشیم . استاندارد به معنای حضور قانونمند و قانون پذیری در عرصه صنعت و خدمات است و به بیانب دیگر ، اعمال قانونمندی وآیین مندی در عرصه صنعت و خدمات.

کیفیت و ارتقاء آن به معنای افزایش سطح دانش است. چرا که بدون ارتقای دانایی و دانش و خردمندی نمی توان به کیفیت رسید. محورهای اساسی دستیابی به سطح بالای کیفیت ، ارتقاء مهارت و دانش ونیروی انسانی ، ایجاد مشارکتهای مدیریتی وانتقال دانش فنی و استفاده از شاخص های جهانی است.با اشاره به جایگاه کیفیت و بهره وری در برنامه چهارم توسعه می توان گفت: در چشم انداز بیست ساله کشور و دربرنامه چهارم توسعه ، اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری تعریف شده است که دربخش صنعت موضوع کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود بهبیان دیگر بایدگفت کیفیت نسبی است و نمی توان برای کیفیت مرزی قایل شد بلکه باید دائماً از نقطه ای به نقطة مطلوب تری حرکت کرد. حمایت از محصولات داخلی به معنای رقابتی بودن آنها با کالاهای کشورهای پیشرفته نیست ، در تصریح باید افزود، دفاع از کیفیت نا مطلوب محصولات داخلی موجب از دست دادن بازارها و در نهایت ور شکستگی صاحبان این صنایع می شود. هنگامیکه حمایت از محصولات بی کیفیت به بهانه دفاع از تولید داخلی به پایان رسیده وصنعتگر داخلی باید خود را با شرلیط روز تطبیق دهد. کیفیت یکی از محورهای توسعه پایدار است و این موضوع باید بر باور عمومی تبدیل شود.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۱

استانداردها جه هستند؟         ۳

استانداردها چه هستند؟         ۴

سطوح استانداردها  ۵

نقش هماهنگ کننده استاندارد  ۷

استاندارد، ضرورت امروز ، نیاز همیشگی        ۸

کیفیت/ISO           ۱۰

کیفیت و ارتقا سطح دانش      ۱۰

از مدیریت کیفیت تا مدیریت اطمینان    ۱۱

از دیدگاه تولید کننده تا دیدگاه مصرف کننده         ۱۲

استاندارد جهانی یا زیر مجموعه های اختصاصی ۱۳

اهداف کمیتة ملی استانداردهای ایزو:    ۱۴

سازمان تجارت جهانی WTO و ضرورت استاندارد سازی   ۱۵

تلاقی کیفیت با فن آوری ارتباطات و اطلاعات    ۱۷

نظریه های مدیریتی درباب بهبود کیفیت و توسعه            ۱۸

استاندارد سازی ضرورت واگذاری امور تصدی گری دولت            ۲۰

نقش استاندارد سازی در جامعه اطلاعاتی           ۲۱

استاندارد سازی ضرورت واگذاری امور تصدی گری دولت            ۲۱

استاندارد در راستای تنولید کیفیت – و جلب اعتماد مصرف کننده      ۲۳

استاندارد سازی، راهی به سوی تولید در سطح جهانی        ۲۵

تعریف یک سیستم تولید در سطح جهانی:           ۲۶

ویژگیهای یک شرکت تولید کننده درسطح جهانی: ۲۷

ویژگیهای مدیران سطح جهانی:          ۲۹

نقش مشتریان و نمایندگان دراستاندارد سازی       ۳۱

نتیجه گیری          ۳۲

حقوق مصرف کننده            ۳۳

حقوق مصرف کننده درکشورهای پیشرفته          ۳۴

حقوق مصرف کننده درایران  ۳۷

لایحة حمایت از حقوق مصرف کننده به لحاظ حمایت از حقوق مصرف کننده    ۴۰

COPOLCO چگونه کار می کند؟        ۴۳

کمیته حمایت از مصرف کننده/ ایزو ISO/COPOLCO      ۴۴

■ نقش استانداردها در تامین حقوق مصرف کننده ۴۶

  • مصرف کننده در استانداردسازی ذی نفع می باشد ۴۷
  • اهمیت مشارکت مصرف کنندگان در تدوین استانداردها ۴۹

■ اهمیت دیدگاه مشتریان برای استانداردها         ۵۱

  • نقش مصرف کننده در فرایند استانداردسازی ۵۲
  • نقش مصرف کننده در فرایند استانداردسازی ۵۲

نقش مصرف کننده در اجرا استانداردها  ۵۳

■ چگونگی مشارکت مصرف کنندگان  ۵۵

حقوق مصرف کننده و ایزو   ۵۶

ایزو و بهبود کیفیت            ۵۶

مشارکت نمایندگان مصرف کنندگان      ۵۶

■ استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی SA 8000 )            ۶۳

منابع :    ۶۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :