ارس فایل » اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 38 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران</span>

اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران

 

تحقیق اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران

 

تمـايل آكسا به ايجـاد يـك گـروه جهاني، كه بـتواند بهترين خدمات را در اختيار مشتريانش قرار دهد، موجب شد كه ساختار سازماني شركت را تقويت كند، روش‏هاي مديريتي خود را اصلاح و تعديل نمايد و ابتكارات جديدي را همراه با پيشرفت راهكار بازاريابي شركت بكار گيرد. به منظور ساده ‏تر كردن ساختار داخلي و نمايان سازي هرچه بيشتر، آكسا كليه عمليات پشتيباني گروه را در سطح جهاني از فعاليت‏هاي آكسا ري در پاريس جدا كرد.در حال حاضر، بخش اصلي شركت آكسا ري از قسمت‎هاي زير تشكيل شده است:« واحـد اسـتراتـژي بيـمه‎گـري (قـبول تعـهد)، بازار يابي (به تازگي تأسيس شده)، مالي، نظارت بر مديريت، ارتباطات و منابع انساني ».

وظيفه اصلي هريك از اين قسمت ‎ها آن است كه جهت گيري حوزه تخصصي مـربـوط بـه خـود را بـراي كمـيته اسـتراتـژي كه شامل رئيس كل عمليات جهاني و رؤساي كل مؤسسات اجرايي مي‏شود، تعريف كرده و پيشنهاد نمايند. بدين ترتيب فعاليت‎هاي بخش اصلي بايد با تصميمات كميته استراتژي كه رئيس كل هريك از مؤسسات اجرائي در آن عضويت دارند، مطابق باشد. اين ساختاردهي مجدد، سه هدف اصلي را كه حاصل و نتيجه جهت گيري استراتژيك ما مي بـاشد، محقق مي‏سازد. اول آن كه باعث شفافيت و قابليت دسترسي سريع به مديريت اجرائي مي شود (كه براي پيشرفت شركت ضروري است). دوم آن كه دورنماي جهاني فعاليت‏هاي مديريت و ظرفيت بالقوه رشد آن را افـزايش مي‏دهد و در عين حال تركيب تخصص هريك از مؤسسات را با يكديگر امكان‏پذير مي‏سازد و با پشتيباني از آن‎ها، اين امكان را به مؤسسات مي‏دهد كه سهم مشاركت خود را در عملكرد كلي آكسا ري افزايش دهند. و بالاخره، در زماني كه شركت قصد حركت به سوي بازارهاي جديد و ايجاد محـصولات تـازه بـراي پاسخ گويي به نيـازهـاي مشتريانش را دارد، پيشرفت و توسعه شركت ما را آسانتر مي‏سازد. فعاليت‏هاي بخش اصلي دو نقش جداگانه را بازي مي‏كنند.

آن ها با تسهيل جريان اطلاعات و به كارگيري مؤثر اصل مسئوليت متقابل براي تمام اجزاي شركت، كمك مي‏كنند تا فعاليت‏هاي شـركـت‏هاي مختـلف آكـسا ري بـا يـكديـگر هماهنگ شوند. نقش ديگرشان اين است كه جابجايي بين كاركنان را ساده مي‏سازند، چرا كه سازمان بازسازي شده، به گونه‏اي طراحي شده است كه فرصت‏هايي براي رشد و توسعه حرفه‏اي به وجود آورده و در عين حال تبادل تخصص و مهارت‏هاي موجود را ممكن سازد.در سال ۱۹۹۹ تغييرات ايجاد شده در روش‎ها و راهكارهاي گروه‏هاي كاري، هماهنگ با گرايش‎‎هاي استراتژيك آكسا ري بودند. زماني كه راهكارهاي تجاري پيچيده و محصولات هرچه پيشرفته ‏تر، به تركيب پرتفوي آكسا اضافه شدند، تلاش شد تا در اين  زميـنه‏هاي جـديـد كـاري ميـان بيـمه‏گـران، حسـابـداران، مسـئولان پـرداخـت خسـارت و معـاونـان فـني شركت، تشريك مساعي به وجود آيد. بنابراين گروه‏هايي را با محدوده‎هاي كاري كاملاً مشخص ايجاد كرديم.اين گروه‎ها موظفند كه فعاليت‎هاي خود را با يكديگر هماهنگ ساخته و اطلاعاتشان را در اختيار يكديگر قرار دهند تا بدين وسيله بتوانند فعاليت‎هاي كاري خود را به شكل مطلوبي اداره كنند و در عين حال نيز اطلاعات جامعي از جنبه‏هاي پيچيده و مبهم كار بدست آورند.

 

فهرست مطالب

 

اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران    ۱

ساختارسازماني‎هماهنگ‎بااستراتژي شركت         ۳

بررسی خدمات بازاریابی سرمایه گذاری میگا      ۷

افزايش ظرفيت      ۷

انتشار اطلاعات     ۷

تسهيل سرمايه‏گذاري           ۷

بررسي‎خدمات‎ ضمانت سرمايه‏گذاري ميگا         ۸

سال هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰     ۱۲

حمايت پنهان         ۱۳

ظهور روش هاي نوين توزيع            ۱۳

همكاري بيمه گران اتكائي     ۱۴

افزايش بهره وري مالي از راه كنترل امور         ۱۵

پوشش جديد محصولات        ۱۶

دهه پربار ۱۹۹۰   ۱۷

نمي توان به آسمان دست يافت            ۱۷

وجود طيف وسيع تر پوشش هاي ارائه شده        ۱۸

اقتدار كارگزاران    ۱۹

سال هاي‎بحراني از ژانويه ۱۹۹۷ تا ژانويه ۲۰۰۱           ۲۰

معضل مضاعف    ۲۰

توزيع نضج مي گيرد          ۲۱

استحكام و يكپارچگي           ۲۲

تبديل تمركز به حد توانگري  ۲۳

نتيجه      ۲۳

فهرست فعاليت‎هاي مشاركتي انجمن ژنو در كنفرانس‎هاي بين‎المللي از ماه جون تا دسامبر ۲۰۰۱:    ۳۱

بيمه‎مزارع‎پرورش‎جوجه‎ي‏كبابي              broiler cover 33

شركت بيمه‏اي طرف معامله با كارگزاران          ۳۳

آيين نامه ضوابط اخلاقي كارگزاران     ۳۴

گواهي موقت كارگزار         ۳۵

تـوصيه‎هاي‎كـاربردي‎پـايـان‎نـامه‎هاي‎بيمه اي        ۳۵

رشته‎بيمه‎اي(محور تحقيق): سرمايه‎گذاري         ۳۶

هدف پژوهش:      ۳۶

روش تحقيق :      ۳۶

يافته ‏هاي پژوهش: ۳۶

پيشنهادات پژوهش :           ۳۷

توصيه‎هاي كاربردي:         ۳۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :