ارس فایل » پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 207 حجم فایل (مگابایت) : 3.032 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله</span>

بررسي افكار و احوالات امين الدوله

 

فصل اول – شرح حال امين  الدوله از تولد تا ورود به دربار (قبل از صدارت )

 

۱- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله 

 

حاج ميرزا علي خان كه داراي القابي از قبيل منشي حضور امين الملك و امين الدوله است ، پسر حاج محمدخان سينكي مجدالملك (صاحب رساله مجديه) مي باشد. اجداد امين الدوله اصلاً مازندراني بوده ولي چون در سينك از قراي لواسان علاقه و ملكي داشته و در آنجا مقيم بودند و از اين رو به سينكي هم معروف

مي باشند. حاج محمدخان سينكي خواهرزاده ميرزا آقاخان نوري دومين صدراعظم ناصرالدين شاه بوده است.

ميرزا آقاخان نوري را كه در اصل «ميرزا نصرالله خان نوري » نام داشت با حمايت انگليسي ها بعد از امير كبير به مقام صدارت رسيد ، وي پيش از آن حكومت با او بود ( از حمايت حكومت برخوردار بود) به تهران طلبيده شد و به اصرار مهد عليا به معاونت اتابك اعظم (امير كبير) برگماشت و او را «اعتماد الدوله» لقب داد و به اين ترتيب آن عده اي كه در انتظار مقام صدارت بودند مايوس و با ميرزا تقي خان فراهاني كه بعدا امير كبير معروف شد دشمن شدند و در راس اين دشمنان خونين (ميرزا آقاخان نوري-اعتمادالدوله) از جمله حوادث زمان صدارت وي شورش هاي ديگري از طرف «بابيان»بود كه درزمان امير كبير شروع شده بود و تا زمان اعتماد الدوله ادامه داشت سرانجام در ۲۵ محرم ۱۲۶۸ هجري قمري ناصرالدين شاه امير كبير را ازصدارت عزل و (ميرزا آقاخان نوري ) كه مورد حمايت مهدعليا و انگليسي ها بود مقام صدارت داد. محمد خان سينكي مجد الملك (۱۸۰۹-۱۹۸۰ م / ۱۲۲۴-۱۲۹۸ هجري قمري) از بستگان دستگاه حاكمه قاجار است.

او در سالهاي(۹۸-۱۲۶۸ هجري قمري / ۸۰-۱۸۵۱ ميلادي ) عهده دار مقامهاي بلند و گوناگوني بود مثلا در سال ۱۲۶۸ هجري قمري براي مذاكرات ايران به هشترخان روس رفت و در سال ۱۲۷۵ هجري قمري براي مذاكرات ديپلماسي به تركيه عثماني ماموريت يافت. مجد الملك مردي دانشمند بود و نثر فارسي زيبايي داشت ، تنها كتابي كه از وي باقي مانده همان كشف الغرايب يا رساله مجديه است. اين كتاب كه گزارشي از اوضاع سياسي و اجتماعي عصر خويش ، همچنين نوع نگارش ( ادبي ) يا ادبيات نويسنده آن و علاقه مندي فراوان او به نوسازي سياسي و اجتماعي است. اين كتاب كه در سال ۱۲۸۷ هجري شمسي ( ۱۸۷۰ ميلادي ) نوشته شده از نظام حكومتي آن روز ايران سخت انتقاد و نتايج بدي براي آن پيش بيني مي كند در بحث پيرامون نابساماني‌هاي ايران ، مجد الملك همواره كوشش مي كرد كه آنها را به اسناد و مدارك زنده شالوده ريزد و در اين راه از روزنامه هاي گوناگون نقل قول مي كند و بدين وسيله به ناصرالدين شاه مي فهماند او دروغ زن نيست و در نقادي خود غرض شخصي ندارد . مجد الملك در سراسر كتاب بر مسئله حكومت قانون كه در ايران وجود نداشت تكيه اي ويژه كرده ، اين كمبود و كاستي را تنها علت ناهمواري ها و ناكامي هاي ايران شمرده است .

 

فهرست منابع

 

–           اعتماد السلطنه: محمد حسن خان: خلسه يا خوابنامه، به كوشش محمود كتيرايي، تهران، كتابخانه طهوري، ۱۳۴۸ ش.

–           اعتماد السلطنه: محمد حسن خان: تاريخ منتظم ناصري، تصحيح محمد اسماعيل رضواني،تهران، دنياي كتاب،جلد ۳،۱۳۶۱٫

–           اعتماد السلطنه: محمد حسن خان: الماثروالآثار، به كوشش ايرج افشار، تهران، بي نا، ۱۳۶۳٫

–           اعتماد السلطنه: محمد حسن خان: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ، با مقدمه و كوشش ايرج افشار، تهران، امير كبير، ۱۳۵۴٫

–           اعتماد السلطنه: محمد حسن خان: مرآت البلدان به تصحيح عبدالحسين نوايي و مير هاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران،جلد ۳، ۱۳۶۷٫

– اشرف، احمد: موانع رشد سرمايه داري در ايران، در دوره قاجاريه، انتشارات زمينه تهران، ۱۳۵۱٫

–           امين الدوله ،ميرزا علي خان: خاطرات سياسي امين الدوله به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، زير نظر ايرج افشار، انتشارات امير كبير، ۱۳۷۰٫

–           امين الدوله ، ميرزا علي خان:  سفرنامه امين الدوله با مقدمه علي اميني، و به كوشش كاظم اسلاميه ، انتشارات توس، تهران ۱۳۵۴٫

–           اميرخيزي، حسين: تاريخ آذربايجان، تبريز، فرهنگ، ج ۱، ۱۳۳۲٫

–           امين لشكر ، ميرزا قهرمان امين لشكر: روزنامه خاطرات امين لشكر، وقايع سالهاي ۱۳۰۶ تا ۲۱۳۰۷ به كوشش ايرج افشار – محمد رسول درياگشت.

–           اقبال، اسماعيل، نقش انگليس در كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، انتشارات اطلاعات تهران، ۱۳۵۷٫

–           بامداد، مهدي: شرح حال رجال ايران، بي جا، چابخانه بابك، بازرگاني، ج دوم، ۱۳۴۷٫

–           بنجامين  ، س.ج. و : سفرنامه بنجامين  ،ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين شاه، ترجمه محمدحسين كردبچه، انتشارات جاويدان ، چاپ دوم ۱۳۶۹٫

–           بهار، مهدي:«ميراث خوار استعماري»، اميركبير، تهران ۱۳۵۷٫

–           بهرامي، عبدا…: تاريخ اجتماعي سياسي ايران ، از زمان ناصرالدين شاه تا آخرين شاه قاجار، انتشارات سنائي ، سال ۱۳۶۲٫

–           براون، ادوارد:انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهدي قزويني، تهران، كوير ۱۳۷۶٫

–           بياني ،عزيزا… : تاريخ تطبيقي ايران با كشورهاي جهان ،  از ماد تا انقراض سلسله پهلوي، انتشارات اميركبير، سال ۱۳۸۴٫

–           بياني، خان بابا: پنجاه سال تاريخ ايران در دوره ناصري ، انتشارات علمي، ج اول، چاپ اول ۱۳۷۵٫

– زوبر، ب. آ: مسافرت به ارمنستان و ايران ، ترجمه محمود هدايت، تهران ،۱۳۲۳ ش .

–           بهار، محمدتقي ملك الشعراي: سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر پارسي، تهران، امير كبير ،چاپ ششم،  ۳ جلد ، ۱۳۳۷ ش.

– پولاك ياكوب، ادوارد: سفرنامه پولاك، ايران و ايرانيان ، ترجمه كيكاوس جهانداري، خوارزمي ،تهران، ۱۳۶۱٫

–           تاج، السلطنه: خاطرات تاج السلطنه ،  به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۱ ش.

–           تيموري، ابراهيم: عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات در ايران ، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۳۷٫

–           دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي ، تهران،انتشارت  فردوسي،ج ۱، ۱۳۶۲٫

–           دانشور، داريوش: وقايع دارالخلافه ، گوتنبرگ، مشهد ،۱۳۷۲٫

–           دروويل ، گاسپار : سفرنامه دروويل ، ترجمه جواد محبي ، تهران ، گوتنبرگ ، ۱۳۴۸٫

–           ديوان بيگي ،ميرزا حسين خان: خاطرات ديوان بيگي ، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۱۷ قمري به كوشش ايرج افشار ، محمد رسول درياگشت ،انتشارات اساطير، چاپ اول، سال ۱۳۸۲٫

– جنگلي ،ميرزا، اسماعيل: قيام جنگي، انتشارات جاويدان ،چاپ اول، تهران ۱۳۵۷٫

–           حاج سياح، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، به كوشش حميد سياح، به تصحيح سيف الله گلكار ،تهران، انتشارات ابن سينا، ۱۳۴۶ ش.

–           حسيني ، جمال الدين، سلسله تحقيقات قرن اخير، (رشيديه و روند تاريخي جنبش تنباكو) ، كتابخانه آستان قدس رضوي، مشهد، بي تا.

–           حائري – عبدالهادي:تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق ، تهران انتشارات اميركبير، چاپ دوم ۱۳۷۴٫

–           خان ملك ساساني، احمد: سياستگران دوره قاجار، تهران، چابخانه فردوسي،دو جلد،  ۱۳۴۶٫

–           خورموجي، محمد جعفر: تاريخ قاجار ، حقايق الاخبار ناصري، به كوشش حسين خديوجم، زوار، تهران، ۱۳۴۴٫

–           چرچيل، جورج. ب: فرهنگ رجال قاجار ، غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات زرين ۱۳۶۹٫

–           دانشور، داريوش: وقايع دارالخلافه، گوتنبرگ، مشهد، ۱۳۷۲٫

–           دستره،آنت:مستخدمين بلژيكي درخدمت دولت ايران (۱۸۹۱، ۱۹۱۵/۱۳۳۲، ۱۳۱۴)، ترجمه منصوره اتحاديه نظام مافي ، انتشارات نشر تاريخ ايران، چاپ اول زمستان ۱۳۴۳٫

–           رائين، اسماعيل: حقوق بگيران انگليس در ايران، انتشارات جاويدان، تهران ،۱۳۵۶٫

–           رائين، اسماعيل: فراموشخانه و فراماسونري در ايران، تهران امير كبير، سه جلد ، ۱۳۴۷٫

–           رايت، دنيس:انگليسيان در ايران، ترجمه غلامحسين صدري افشار، انتشارات دنيا، تهران، ۱۳۵۷٫

–           رجايي، فرهنگ: مسئله فرهنگ ايرانيان امروز، ايفاي نقش در يك عصر تمدن و ضد فرهنگ، تهران، نشر ني ۱۳۸۲٫

–           رشديه، فخرالدين: زندگينامه، بنيانگذار فرهنگ نوين ايران، تهران، هيرمند، ۱۳۷۰٫

–           رشديه، شمس الدين : سوانح عمر، تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲٫

–           رنولدز، جرج: بوسه عذرا ، سيد حسين صدرالمعالي، تهران، ۱۳۲۶ ق.

–           راوندي ،مرتضي: تاريخ اجتماعي ايران ، طبقات اجتماعي بعد از اسلام ، انتشارات امير كبير ،تهران ،جلد سوم ، ۱۳۵۷٫

–           سپهر، عبدالحسين خان: مرآه الوقايع مظفري، تصحيح عبدالحسين نوايي.

–           ستوده، منوچهر: از آستارا تا استرآباد ، تهران، انجمن آثار ملي، ج ۱، ۱۳۶۹٫

–           سيمونيچ، اي، او: خاطرات وزير مختار، ترجمه يحيي آرين پور، پيام فرانكلين، تهران، ۱۳۵۳٫

–           سمسار، محمد حسن ،يحيي ، ذكاء: «تهران در تصوير»، ج ۲٫

–           سليماني ، كريم : انقلاب رجال دوره قاجاريه ، تهران، نشر ني، ۱۳۷۹٫

–           سفري، محمد علي : مشروطه سازان ، انتشارات نشر علمي ، چاپ اول پائيز ۱۳۷۰٫

–           سديدالسلطنه، محمد علي خان ضيايي بندرعباسي :  خاطرات سديد السلطنه  ، التدقيق في سير الطريق ،تصحيح و تشحير، احمد اقتداري ،انتشارات كهن ،تهران ۱۳۶۲

–           شميم، علي اصغر: ايران در دوره سلطنت قاجار، بي جا، انتشارات علمي، ۱۳۷۰٫

–           شقاقي، ممتحن الدوله، ميرزا مهدي خان، ميرزا هاشم: رجال وزارت خارجه ، به كوشش ايرج افشار، اساطير،تهران، ۱۳۶۵٫

–           شقاقي، ممتحن الدوله:خاطرات ممتحن الدوله ، زندگاي نامه ميرزا مهدي خان ممتحن الدوله شقاقي، به كوشش حسينقلي خانشقاقي ، انتشارات اميركبير ،چاپ اول، ۱۳۵۳٫

–           شيرازي، ميرزا صالح :سفرنامه ،اسماعيل رائين، تهران، روزن، ۱۳۴۷٫

– شعباني، علي : هزار فاميل ، تهران، انتشارات بوعلي، ۱۳۶۶ ش.

–           صفائي، ابراهيم: اسناد نو يافته ، تهران، ۱۳۴۹ ش.

–           صفايي ، ابراهيم: رهبران مشروطه ، ميرزا علي خان امين الدوله، چاپ شرق، ۱۳۴۵٫

–           صفايي، ابراهيم: اسناد برگزيده دوران قاجاريه ، انتشارات بابك ، سال۲۵۳۵٫

–           صدر ،  محسن : خاطرات صدرالاشراف، انتشارات وحيد ، چاپ اول ،سال ۱۳۶۴٫

–           طاهري، ابوالقاسم: تاريخ روابط بازرگاني و سياسي ايران و انگليس ، تهران انجمن آثار ملي، بي تا، ج ۲٫

–           طلوعي ، محمود: هفت پادشاه ، ناگفته هايي از زندگاني و روزگار سلاطين قاجار، چاپ سوم ،انتشارات نشر علمي ، ج دوم ،سال ۱۳۸۱٫

–           عاقلي ،باقر: خاندانهاي حكومتگر قاجار و پهلوي، نشر علم و تهران، ۱۳۸۱٫

–           عبدلي فر، فريدون: تاريخ پست ايران، نشر هيرمند، ۱۳۷۵٫

–           عين السلطنه، قهرمان ميرزا: روزنامه خاطرات عين السلطنه، به كوشش مسعود ميرزا سالور، ايرج افشار، اساطير، تهران،ج ۲، ۱۳۷۶٫

–           علوي ،سيد ابوالحسن: رجال عصر ناصري ، به كوشش حبيب يغمايي، ايرج افشار، انتشارات اساطيره چاپ اول، سال ۱۳۶۳٫

–           علي، رضاقلي: جامعه شناسي نخبه كشي، تهران ۱۳۷۹٫

–           غفاري،محمدعلي: خاطرات واسناد محمدعلي غفاري، به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، چاپ او.ل، تهران، ۱۳۶۱٫

–           فخاري ،غلامرضا: اختلاف دولتين ايران و افغانستان در مورد هيرمند، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، ۱۳۷۶٫

–           فراستخواه، مسعود: سرآغاز نوانديشي معاصر، شركت سهامي انتشارات، تهران، ۱۳۷۷٫

–           فرمان فرما ، عبدالحسين ميرزا: زمانه وكارنامه سياسي و اجتماعي ، كتاب يكم ، منصوره اتحاديه نظام ،انتشارات كتاب سيامك ،سال ۱۳۸۳٫

–           فوارن، جان: مقاومت شكننده تاريخ تحولات اجتماعي ايران از ….، . ترجمه احمد تدين، تهران، رساء، چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫

–           فلور ،ويلهم : جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران ،  ، ترجمه ابوالقاسم سري  ، انتشارات طوس، جلد اول ، چاپ اول، ۱۳۶۶٫

–           فوريه: خاطرات فوريه سه سال در ايران ، ترجمه عباس اقبال اشتياني، به كوشش همايون شهيدي، انتشارات دنياي كتاب ،سال ۱۳۶۳٫

–           قاسمي، ابوالفضل: خاندانهاي حكومتگر ايران اليگارشي ، خاندان فيروز.

–           قاسمي پويا: مدارس جديد در دوره قاجاريه با نيان و پيشروان ، تهران، نشر دانشگاهي ، ۱۳۷۷٫

–           قدياني ،عباس: تاريخ فرهنگ تمدن ايران در دوره قاجاريه ، انتشارات فرهنگ مكتوب، تهران ،۱۳۸۴٫

–           كرزن، جورج.ن: ايران و قضيه ايران ، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران ،جلد دوم، چاپ سوم ، ۱۳۶۷٫

–           كاظم زاده : روس و انگليس در ايران، (۱۹۱۴، ۱۸۴۶) ترجمه منوچهر اميري، بي نا، تهران، ۱۳۵۴٫

–           كاترنزيو، پير: رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ،ترجمه عباس آذرين، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران ۱۳۵۹٫

–           كسروي، احمد: تاريخ مشروطه ايران، تهران،  صداي معاصر،چاپ اول، ۱۳۷۸٫

–           كرماني، ناظم الاسلام: تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، نشر پيكان، چاپ پنجم،   ، ج اول وسوم  ،۱۳۷۶٫

–           كاساكوفسكي، كلنل: خاطرات كاساكوفسكي، ترجمه عباسقلي جلي، امير كبير، تهران، ۱۳۴۴٫

–           كاشاني،شريف: واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه، نظام ماني، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران ،تهران ، ۱۳۶۳٫

–           كارلاسرنا: سفرنامه مادام كارلاسرنا ، آدمها و آيينه ها در ايران،علي اصغر سعيدي، انتشارات زوار، چاپ اول، ۱۳۶۲

–           كيا، ايرج: مروري بر تاريخ پست ايران، انتشارات نگين، تهران،۱۳۷۶٫

–           كربلائي ، شيخ حسن متولد ۱۳۲۲ :  قرارداد رژي ۱۸۹۰ميلادي يا تاريخ انحصار دخانيات در سال ۱۳۰۹ هجري قمري ، انتشارات مبارزان، چاپ دوم، ۱۳۶۱٫

–           كتيرايي ، محمود : فراماسونري در ايران از آغاز تا تشكيل نشر بيداري ، تهران ، انتشارات اقبال – چاپ چهارم سال ۱۳۶۱٫

–           لمبتون، آ.ك.س: ايران عصر قاجار، ترجمه سيمين فصيحي، جاويدان فرد، تهران، ۱۳۷۵٫

–           لمبتون، آن.ك.س: انجمن هاي سري و انقلاب مشروطيت ايران ، ترجمه  اسماعيل رائين ، تهران، بي نا ۱۳۴۵٫

–           ليتن، ويلهلم: ايران از نفوذ تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم ميراحمدي، موسسه انتشاراتي معين، تهران، ۱۳۶۷٫

–           موقن، يداله: تاريخچه مفهوم استبداد شرقي، فصلنامه نگاه نو، بهمن ۱۳۷۲٫

–           محمود،محمود: روابط سياسي ايران و انگليس در قرن ۱۹، اقبال و شركاء،تهران بي تا، ج ۳ و ۴٫

–           ملك زاده،مهدي: تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ، اعلمي، تهران، ج ۱، ۱۳۷۳٫

–           ملك زاده، مهدي : زندگاني ملك المتكلمين ، اعلمي ،تهران، ۱۳۲۵٫

–           مستوفي، عبدا… : شرح زندگاني من ، انتشارات كتابفروشي علمي، چاپ اول، ج ۱، ۱۳۲۴٫

–           مستوفي، عبدا… : شرح زندگاني من تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه از سلطنت مظفرالدين شاه تا قرار داد وثوق الدوله با انگليس ، تهران، زوار گلش، ج ۲، ۱۳۶۵٫

–           مافي، حسين قلي خان(نظام السلطنه) : خاطرات و اسناد نظام السلطنه مافي ، به كوشش معصومه مافي، منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، حميد رام پيشه ، تهران، نشر تاريخ ايران، شركت سهامي خاص، ج ۱، ۱۳۶۱٫

–           متولي حقيقي، يوسف: تاريخچه آموزش و پرورش نوين خراسان از آغاز تا انقلاب اسلامي ،مشهد، نشر مرنديز، چاپ اول ۱۳۸۴٫

–           مجدالملك، محمدخان:كشف الغرايب في الامور العجايب يا رساله مجديه ، علي اميني بيست سال بعد از امير كبير، متضمن شرح اوضاع ايران و حوادث نيمه اول سلطنت ناصر الدين شاه قاجار در رابطه با مجدالملك وكتاب انتقادي او،با تصحيح ،مقدمه و نوشتجات فضل ا… گرگاني،تهران، اقبال، ۱۳۵۸ ش.

–           مشعوف، حميد: وزارت وزيران اعظم در دوره قاجاريه، بي جا، انتشارات پژوهش توس، ۱۳۸۳٫

–           مراغه اي، زين العابدين: سياحت نامه ابراهيم بيگ، به‌كوشش‌،‌م.ع ت، ميانلو، انتشارات‌اسفا، تهران ۱۳۶۴٫

–           مهدوي ،شيرين: زندگاني حاج محمد حسن كمپاني امين الضرب ،ترجمه منصوره اتحاديه ، فرح ناز اميرخاني ، تهران سال ۱۳۷۹٫

–           محبوبي‌اردكاني،‌حسين:‌تاريخ موسسات‌تمدني جديد در ايران، تهران،‌دانشگاه‌تهران،ج اول،۱۳۷۰-۱۳۵۳ .

–           معاصر ،حسن: تاريخ استقرار مشروطيت در ايران ، مستخرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه، ابن سينا، تهران، ۱۳۴۷٫

–           ملك آرا، عباس ميرزا: شرح حال عباس ميرزا ملك آرا ، به تصحيح و كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، انجمن نشر آثار ايران، ۱۳۲۵ ش.

–           مهميد، محمد علي: تاريخ ديپلماسي ايران ،(قبل از هخامنشيان تا پايان قاجاريه) نشر ميترا، تهران، ۱۳۶۱٫

–           مجتهدي ، م : رجال آذربايجان  در عصر مشروطيت، تهران، ۱۳۲۷ ش.

–           مدني، سيد جلال الدين:  تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقراض قاجاريه ، ، انتشارات اسلامي ،ج۲، سال ۱۳۶۳٫

–           معيرالممالك ،دوستعلي خان : رجال عصر ناصري ، انتشارات نشر تاريخ ايران ، سال ۱۳۶۱٫

–           معيرالمالك دوستعلي خان :يادداشتهاي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه ، انتشارات نشر تاريخ ايران ، سال ۱۳۶۲٫

–           نجمي ،ناصر: طهران عصر ناصري ، انتشارات عطار، چاپ اول ، ۱۳۶۴٫

–           نوايي، عبدالحسين: ايران و جهان ، نشر هما، تهران ،ج اول و۳ ، ۱۳۷۵٫

–           نورايي، فرشته: تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ، (مجموعه اسناد ملكم – امين الدوله به ملكم) ، كتبهاي جيبي، تهران، ۱۳۵۲٫

–           ناصرالدين شاه :  سفرنامه عراق عجم  ، انتشارات تيراژه ، بهار ۱۳۶۲٫

–           وحيدنيا، سيف الله: خاطرات و اسناد (شامل نوشته ها و خاطرات مستند، تاريخي و اسناد و عكسهاي معتبر و منحصر وحيدگلكار ، تهران، ۱۳۶۴٫

–           وحدت، فرزين: رويارويي فكري ايراني با مدرنيت ، ترجمه مهدي حقيقت خواه، تهران، ققنوس ۱۳۸۲٫

–           واتسن، رابرت گرانت: تاريخ ايران از ابتداي قرن ۱۹ تا سال ۱۵۸۵ ، ترجمه وحيد مازندراني، سخن، بي‌جا، بي تا.

–           وقايع اتفاقيه ، مجموعه گزارشها خفيه نوسيان انگليس در ولايات جنوب ايران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمري به كوشش سعيد سيرجاني نشر نور تهران ، ۱۳۶۱٫

–           ورهرام ، غلامرضا، تاريخ سياسي و سازمانهاي اجتماعي ايران در عصر قاجار، انتشارات معين، تهران ۱۳۶۹٫

–           هدايت ، مهدي قلي خان مخبرالسلطنه:« خاطرات و خطرات زوار»، تهران ۱۳۶۳٫

–           هدايت مخبرالسلطنه، مهدي قلي خان : گزارش ايران ، قاجاريه مشروطيت، انتشارات نقره ،تهران، ۱۳۶۳٫

–           همفر، خاطرات همفر، ترجمه محسن مويدي، انتشارات اميركبير، تهران، ۱۳۶۱٫

–           هوشنگ مهدوي، عبدالرضا: روزهاي افتخار، نشر گفتار، تهران، ۱۳۵۷٫

–           هروي،‌محمد‌يوسف:‌عين الوقايع، به‌كوشش‌محمد‌آصف‌فكرت،‌انتشارات‌آموزش‌انقلاب اسلامي، ۱۳۷۲٫

–           يارشاطر ، احسان : انقلاب مشروطيت،از سري مقالات دانشنامه ايرنيكا، ترجمه پيمان متين ، با مقدمه ناصر تكميل همايون ، انتشارات اميركبير، تهران ۱۳۸۳٫

–           مجلات و نشريه ها :

–           روزنامه ايران، ج۲،ش ۲۹۷،۱۴ رمضان ۱۲۹۳٫

–           روزنامه شرافت : نمره دهم ، شهر ذي القعده الحرام ، ۱۳۱۴ هجري قمري .

–           روزنامه شرافت : نمره نوزدهم ، شهر شعبان المعظم ، ۱۳۱۵ هجري قمري .

–           روزنامه شرف : نمره پنجم ، جمادي الاولي ، ۱۳۰۰ هجري قمري .

–           روزنامه ايران : شماره ۱-۲۵-۵۳ ، سال ۱۲۸۸ هجري قمري .

–           مجله يغما ، سال بيست و سوم، شماره ۹، فيروز كاظم زاده

–           مجله يادگار – سال سوم شماره اول

–           مجله گيله وار- شماره ۶۴، سال ۳/۹/۷۹

–           واحد نشر، اسناد وزارت خارج (نهضت، مشروطيت ايران بر پايه اسناد وزارت خارجه) تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي) ۱۳۷۰

–           مجله تعليم و تربيت ، تاريخچه معارف ايران، در سال ۴ شماره ۶٫

–           همت ، نيكو ، «مجله ارمغان »، امين الدوله ، سال بيست و هفتم ، فروردين ۱۳۳۷٫

–           تكميل همايون، غلامحسين: «كودتاي محمدعلي شاه، كودتاي رضاخان، كودتاي ۲۸ مرداد» روزنامه اطلاعات، شماره ۲۱۴۱۵، ۳۱/۵/۱۳۷۷٫

–           آبراهاميان: يرواند،ايران بين دو انقلاب، درآمدي بر جامعه شناسي ايران معاصر، ترجمه احمد گل محمدي، مجدابراهيم فتاحي، تهران ،نشر ني، ۱۳۷۸٫

–           آجوداني، ماشاالله: مشروطه ايراني، تهران،اختران، ۱۳۸۲٫

–           اتحاديه، منصوره: پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت ، (دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي)، تهران ، نشر گستر، ۱۳۶۱٫

–           آدميت، فريدون: امير كبير و ايران، تهران، امير كبير، ، چاپ هشتم، ۱۳۷۸٫

–           آدميت، فريدون: انديشه ترقي و حكومت قانون ، عصر سپهسالار، تهران، خوارزمي، ۱۳۵۶٫

–           آدميت، فريدون: فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت ، تهران، سخن، ۱۳۴۰٫

–           آرين پور، يحيي: از صبا تا نيما، تهران، ج۱ ،۱۳۵۴٫

–           آوري، پيتر: تاريخ معاصر ايران از تاسيس تا انقراض سلسله قاجاريه ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، نشر عصايي، ج ۳،  ۱۳۶۹٫

–           اسپاروي ، ويلفريد: بچه هاي دربار… ، ترجمه شاملويي پور، انتشارات انجمن قلم، سال ۱۳۷۹٫

–           احتشام السلطنه،خاطرات احتشام السلطنه يا يادداشت هاي احتشام السلطنه  به كوشش موسوي ، انتشارات زوار ، سال ۱۳۶۷ .

–           افشاري، پرويز :صدراعظم هاي سلسله قاجاريه، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۲٫

–           ارفع الدوله : ايران ديروز يا خاطرات پرنس ارفع الدوله، تهران‌چاپخانه‌وزارت‌فرهنگ و‌هنر، ۱۳۴۵ ش.

–           افشاري يزدي، محمود : سياست اروپا در ايران ترجمه سيد ضياءالدين دهشيري، انتشارات موقوفات دكتر افشار وابسته به دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۸٫

–           افضل الملك ، غلامحسين :افضل التواريخ به كوشش منصور، اتحاديه و سرويس سعد ونديان، تهران نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۱٫

–           اقبال آشتياني ، عباس : ميرزا تقي خان اميركبير، به كوشش ايرج افشار، تهران ۱۳۴۰ چاپ تابان.

–           الگار، حامد : دين و دولت در ايران نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم ستري، چاپ دوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۹٫

–           الموتي، ضياءالدين: فصولي از تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي ايران جنبش هاي چپ ، چاپ بخش،تهران، ۱۳۷۰٫

–           اوكارنر، فردريك: تاريخ معاصر ايران از مشروطه تا جنگ جهاني اولترجمه حسن زنگنه، نشر شيراز، تهران، ۱۳۷۶٫

 

فهرست مطالب

 

چكيده

مقدمه

كتاب شناسي

بخش اول – زندگي نامه امين الدوله

فصل اول – شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار

۱- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله

۲- مجد الملك پدر امين ادوله

۳- كساني كه القاب امين الدوله كسب نموده اند.

فصل دوم – زندگي سياسي امين الدوله( اوضاع سياسي – اجتماعي، اقتصادي )

۱- امين الدوله و واقعه رژي

۲-  سلطنت مظفرالدين شاه

۳- امين الدوله و پيشكاري آذربايجان

۴-وزارت اعظمي امين الدوله

۵- امين الدوله و فراماسونري

فصلسوم– عملكرد سياسي امين الدوله

۱- سياست داخلي

۲- امين الدوله و روحانيون

۳- سياست خارجي

۴-  روس و انگليس

۵- گروگذاري بنادر جنوب    ۳۷

بخشدوم– اقدامات امين الدوله

فصل اول- اقدامات اقتصادي

۱- اصلاحات مالي و تفكر استقراض

۲- تشكيلات پستي در دوره ناصرالدين شاه

۳- رياست ميرزا علي خان منشي حضور در پست (دوره اول از سال ۱۲۸۸-۱۲۹۰ هجري قمري )

۴- تاريخچه پيدايش  سانسور در پست خانه و كناره گيري ميرزا علي خان امين الدوله از‌كار پستخانه

۵-‌دوره‌دوم‌رياست‌امين‌الملك‌(‌امين الدوله از‌۱۲۹۲-۱۲۹۴هجري قمري )

۶-تاثير پست خانه در روند اصلاحات جامعه ايران

۷- شرح مختصري از خدمات پست خانه در جنبش مشروطيت

۸- گمركات

۹-  كارخانه قند

۱۰- پارك امين الدوله

فصل دوم – اقدامات فرهنگي

۱- مدارس رشديه

۲- نهضت مدارس جديد

۳- تشكيل انجمن ها

۴- ادبيات سياسي

بخش سوم– رابطه امين الدوله با رجال

فصل اول – امين الدوله و ديگران

۱- رابطه امين الدوله با ميرزا ملكم خان

۲-رابطه امين الدوله و مشير الدوله

۳- رابطه امين الدوله با جعفر قلي ميرزا ملك

فصل دوم – ديدگاه نويسندگان درباره امين الدوله

۱- ديدگاه اعتماد السلطنه

۲- ديدگاه حسين قلي خان نظام السطنه مافي خصوص امين الدوله

۳- ديدگاه ميرزا مهدي خان ممتحن الدوله

۴- ديدگاه  افضل الملك

۵- ديدگاه ملك الشعراي بهار

۶-ديدگاه عبدالحسين نوايي

فصل سوم– مقايسه ي بين شخصيت امين الدوله وامين السلطان

۱- امين السلطان

۲- امين الدوله

۳-سفرهاي امين الدوله و مقايسه آن با امين السلطان

فصل چهارم – عزل

۱-         عزل و فوت امين الدوله

۲-         فوت امين الدوله

فصل پنجم- آثار مكتوب

۱-خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله

۲- سفرنامه مكه

۳-  شيوه نگارش امين الدوله

بخش چها رم– افكار و عقايد امين الدوله

فصل اول – تاريخچه اصلاحات در ايران

۱- اقدامات كلي

۲- سير نوگرايي در ايران

۳- عباس ميرزا

۴- امير كبير

۵- ميرزا حسين خان سپهسالار

فصل دوم – انديشه ها واقدامات

۱- تاثير افكار غرب در انديشه امين الدوله

۲- زمينه فكري و خصوصيات اخلاقي

۳- ديدگاه امين الدوله در خصوص نظام حكومت

۴- ديدگاه امين الدوله در خصوص راهكارهاي نجات ايران

۶- ديدگاه امين الدوله در خصوص امتيازات

۷- ديدگاه امين الدوله در خصوص اصلاحات

۸- ديدگاه امين الدوله در خصوص اقتصاد

۹- ديدگاه امين الدوله در خصوص قشون و ارتش

فصل سوم اخلاف و بازماندگان

۱– فرزندان

۲-ميرزا محسن خان اميني ( امين الدوله )

۳- اشرف الملوك فخر الدوله

۴-سرلشكر حسن اميني مجدي

۵- دكتر علي اميني

۶- ابوالقاسم اميني

۷- سرتيپ محمود اميني

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پيوست ها و تصاوير

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :