ارس فایل » اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 4000 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 51 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت</span>

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

 اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

بورديو جامعه‌شناسي قدرت نمادين را مطرح مي‌كند، و در آن به موضوع مهم رابطه بين فرهنگ، قشربندي (اجتماعي) و قدرت مي‌پردازد. او معتقد است كه مبارزه براي شناسايي ‌اجتماعي، بعدي اساسي از كل حيات اجتماعي است. در اين مبارزه، منابع، فرايند‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتي و دائمي سلطه نگه مي‌دارند. او اين ادعاي جسورانه را مطرح مي‌كند كه همه رسوم و نماد‌هاي فرهنگي از سلايق هنري، سبك لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دين، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگيرنده منافع هستند و كاركرد آنها افزايش تمايزات اجتماعي است. بورديو به اين‌كه چگونه اين مبارزات اجتماعي از طريق طبقه‌بندي نمادين تجزيه مي‌شوند، چگونه رسوم فرهنگي افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامي و طبقاتي رقابتي قرار مي‌دهند، چگونه ميدان‌هاي نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل مي‌كند، چگونه بازيگران مبارزه مي‌كنند و به دنبال راهبرد‌هايي براي دستيابي به منافع خود در درون اين ميدان‌ها هستند و چگونه در چنين كنشي، بازيگران ناآگاهانه نظام قشربندي اجتماعي را بازتوليد مي‌كنند، بر اين اساس فرهنگ عاري از محتواي سياسي نيست بلكه نمودي از آن است.بورديو در رويكرد خود به فرهنگ، اقتصاد سياسي رسوم نمادين را مطرح مي‌كند كه شامل نظريه منافع نمادين، نظريه سرمايه فرهنگي و نظريه قدرت نمادين است. اين نظريه‌ها، مباحث نظري منظم و معين نيستند بلكه موضوعاتي توجيهي هستند كه با يكديگر تداخل مي‌كنند و در هم ادغام مي‌شوند. اين موضوعات متأثر از مكاتب متنوعي از جمله ماركسيسم، ساختارگرايي، پديدارشناسي هستند. اما هم‌چنان كه بروبيكر۱ (۱۹۸۵) خاطرنشان مي‌سازد بورديو در آثار خود بيش از همه تحت ‌تأثير ماكس وبر از مكتب جامعه‌شناختي كلاسيك است. بررسي تمام پيچيدگي اين نظريه‌ها يا پوشش دادن به گستره كامل نوآوري‌هاي مفهومي بورديو در اين مقاله كوتاه امكان‌پذير نيست.(۲) با وجود اين، مي‌توان نشان داد كه چگونه بورديو از ماركس و جامعه‌شناسي دين وبر براي ايجاد و بسط جامعه‌شناسي رسوم فرهنگي كمك مي‌گيرد.

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

فهرست مطالب

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

اقتصاد سياسي قدرت نمادين بورديو     ۱

فراگذشتن از آرمان‌گرايي و مادي‌گرايي ۳

ماركس    ۳

وبر        ۵

منافع نمادين          ۶

سرمايه فرهنگي     ۹

قدرت نمادين         ۱۱

كار نمادين            ۱۲

درآمدی بر مفهموم سیاست    ۱۴

تحلیلی بر دین سیاسی          ۱۵

نظر من در باره دین سیاسی   ۲۱

تفاوت مدرنيته -مدرنيسم – مدرنيزاسيون در چيست؟          ۲۴

تجددگرايي (مدرنيسم):         ۲۴

پست مدرنيسم (پس از مدرنيته):          ۲۶

بررسي:  ۲۷

انتقاد از پست مدرنيسم         ۳۳

 

منابع

 

Google search  (۱

رهبری در عصر فرانوگرایی  (۲

عبدالصمد خدامی

تدبیر – شماره ۱۷۸ – ۱۳۸۵

۳) ارتباط سازمانی (رویكردها و فرایندها) ،كاترین میلر، ترجمه آذر قبادی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تهران ۱۳۷۷٫

۴)  تئوریهای سازمان و مدیریت-ازنوگرایی تا پسانوگرائی. حسین رحمان سرشت. جلد اول. انتشارات فن و هنر، تهران ۱۳۷۷٫

۵)  مبانی مدیریت،استفن رابینز- دیودای دی سنزو، ترجمه سیدمحمد اعرابی- محمدعلی حمید رفیعی- بهروز اسراری ارشاد،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۲٫

۶) مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی، نشر نی .

_ عبدالصمد خدامی: كارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

 اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

بورديو جامعه‌شناسي قدرت نمادين را مطرح مي‌كند، و در آن به موضوع مهم رابطه بين فرهنگ، قشربندي (اجتماعي) و قدرت مي‌پردازد. او معتقد است كه مبارزه براي شناسايي ‌اجتماعي، بعدي اساسي از كل حيات اجتماعي است. در اين مبارزه، منابع، فرايند‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتي و دائمي سلطه نگه مي‌دارند. او اين ادعاي جسورانه را مطرح مي‌كند كه همه رسوم و نماد‌هاي فرهنگي از سلايق هنري، سبك لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دين، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگيرنده منافع هستند و كاركرد آنها افزايش تمايزات اجتماعي است. بورديو به اين‌كه چگونه اين مبارزات اجتماعي از طريق طبقه‌بندي نمادين تجزيه مي‌شوند، چگونه رسوم فرهنگي افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامي و طبقاتي رقابتي قرار مي‌دهند، چگونه ميدان‌هاي نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل مي‌كند، چگونه بازيگران مبارزه مي‌كنند و به دنبال راهبرد‌هايي براي دستيابي به منافع خود در درون اين ميدان‌ها هستند و چگونه در چنين كنشي، بازيگران ناآگاهانه نظام قشربندي اجتماعي را بازتوليد مي‌كنند، بر اين اساس فرهنگ عاري از محتواي سياسي نيست بلكه نمودي از آن است.بورديو در رويكرد خود به فرهنگ، اقتصاد سياسي رسوم نمادين را مطرح مي‌كند كه شامل نظريه منافع نمادين، نظريه سرمايه فرهنگي و نظريه قدرت نمادين است. اين نظريه‌ها، مباحث نظري منظم و معين نيستند بلكه موضوعاتي توجيهي هستند كه با يكديگر تداخل مي‌كنند و در هم ادغام مي‌شوند. اين موضوعات متأثر از مكاتب متنوعي از جمله ماركسيسم، ساختارگرايي، پديدارشناسي هستند. اما هم‌چنان كه بروبيكر۱ (۱۹۸۵) خاطرنشان مي‌سازد بورديو در آثار خود بيش از همه تحت ‌تأثير ماكس وبر از مكتب جامعه‌شناختي كلاسيك است. بررسي تمام پيچيدگي اين نظريه‌ها يا پوشش دادن به گستره كامل نوآوري‌هاي مفهومي بورديو در اين مقاله كوتاه امكان‌پذير نيست.(۲) با وجود اين، مي‌توان نشان داد كه چگونه بورديو از ماركس و جامعه‌شناسي دين وبر براي ايجاد و بسط جامعه‌شناسي رسوم فرهنگي كمك مي‌گيرد.

 

فهرست مطالب

 

اقتصاد سياسي قدرت نمادين بورديو     ۱

فراگذشتن از آرمان‌گرايي و مادي‌گرايي ۳

ماركس    ۳

وبر        ۵

منافع نمادين          ۶

سرمايه فرهنگي     ۹

قدرت نمادين         ۱۱

كار نمادين            ۱۲

درآمدی بر مفهموم سیاست    ۱۴

تحلیلی بر دین سیاسی          ۱۵

نظر من در باره دین سیاسی   ۲۱

تفاوت مدرنيته -مدرنيسم – مدرنيزاسيون در چيست؟          ۲۴

تجددگرايي (مدرنيسم):         ۲۴

پست مدرنيسم (پس از مدرنيته):          ۲۶

بررسي:  ۲۷

انتقاد از پست مدرنيسم         ۳۳

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

منابع

اقتصاد سياسی قدرت نمادين بورديو

 

Google search  (۱

رهبری در عصر فرانوگرایی  (۲

عبدالصمد خدامی

تدبیر – شماره ۱۷۸ – ۱۳۸۵

۳) ارتباط سازمانی (رویكردها و فرایندها) ،كاترین میلر، ترجمه آذر قبادی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تهران ۱۳۷۷٫

۴)  تئوریهای سازمان و مدیریت-ازنوگرایی تا پسانوگرائی. حسین رحمان سرشت. جلد اول. انتشارات فن و هنر، تهران ۱۳۷۷٫

۵)  مبانی مدیریت،استفن رابینز- دیودای دی سنزو، ترجمه سیدمحمد اعرابی- محمدعلی حمید رفیعی- بهروز اسراری ارشاد،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۲٫

۶) مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی، نشر نی .

_ عبدالصمد خدامی: كارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

قیمت فایل : 4000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :