ارس فایل » اكوتوريسم | دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق پاورپوینت پروژه | ارس فایل|
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 4000 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">اكوتوريسم | دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق پاورپوینت پروژه | ارس فایل|</span>

اكوتوريسم

 

تحقیق تعریف اكوتوريسم

 

اكوتوريسم كه يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده با هدف لذت بردن و استفاده از مظاهر طبيعت و مظاهر فرهنگي همراه آن است كه باعث تقويت حفاظت از منابع طبيعي شده و داراي تأثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيتهاي محلي و بومي مي شود و از نظر اقتصادي اجتماعي براي آنها مفيد است .

معمولاً اطلاعاتي كامل در مورد سفر به سايت مورد بازديد هم از لحاظ فرهنگي و هم طبيعي در اختيار قرار مي دهد .

– ارادة دستورالعملها و راهنماييهايي در مورد طرز پوشيدن لباس و كردار مناسب قبل از حركت بصورت جزوه و در طول سفر بصورت شفاهي .

 

 فهرست مطالب

 

تعريف اكوتوريسم (۱۹۹۶-UCN1)     ۱

ويژگيهاي تعريف : ۱

اصول اكوتوريسم : ۲

اجزاي سازندة اكوتوريسم :    ۵

ويژگيهاي يك اكوتور خوب و مناسب : ۶

ويژگيهاي مديريت اكولاك :   ۸

مسئوليتهاي مدير تور :        ۱۰

تعريف اكولاك :     ۱۲

مسئوليتهاي صاحب /مدير اكولاك :      ۱۴

مزيتهاي توسعة اكوتوريسم در ايران :  ۱۸

محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم :         ۱۹

سازمانها و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با اكوتوريسم :  ۲۰

ويژگيهاي يك برنامه اكوتوريسم :        ۲۰

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي ايران :   ۲۱

كنوانسيون رامسر وتالابهاي ايران (Wetlands) 22

جاذبه هاي اكوتوريستي ايران:            ۲۶

بازار اكوتوريسم در جهان:    ۲۹

اقدامات اوليه به منظور تشويق مشاركت جامعه : ۳۲

اكوتوريسم

 

تحقیق تعریف اكوتوريسم

 

اكوتوريسم كه يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده با هدف لذت بردن و استفاده از مظاهر طبيعت و مظاهر فرهنگي همراه آن است كه باعث تقويت حفاظت از منابع طبيعي شده و داراي تأثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيتهاي محلي و بومي مي شود و از نظر اقتصادي اجتماعي براي آنها مفيد است .

معمولاً اطلاعاتي كامل در مورد سفر به سايت مورد بازديد هم از لحاظ فرهنگي و هم طبيعي در اختيار قرار مي دهد .

– ارادة دستورالعملها و راهنماييهايي در مورد طرز پوشيدن لباس و كردار مناسب قبل از حركت بصورت جزوه و در طول سفر بصورت شفاهي .

 

 فهرست مطالب

 

تعريف اكوتوريسم (۱۹۹۶-UCN1)     ۱

ويژگيهاي تعريف : ۱

اصول اكوتوريسم : ۲

اجزاي سازندة اكوتوريسم :    ۵

ويژگيهاي يك اكوتور خوب و مناسب : ۶

ويژگيهاي مديريت اكولاك :   ۸

مسئوليتهاي مدير تور :        ۱۰

تعريف اكولاك :     ۱۲

مسئوليتهاي صاحب /مدير اكولاك :      ۱۴

مزيتهاي توسعة اكوتوريسم در ايران :  ۱۸

محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم :         ۱۹

سازمانها و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با اكوتوريسم :  ۲۰

ويژگيهاي يك برنامه اكوتوريسم :        ۲۰

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي ايران :   ۲۱

كنوانسيون رامسر وتالابهاي ايران (Wetlands) 22

جاذبه هاي اكوتوريستي ايران:            ۲۶

بازار اكوتوريسم در جهان:    ۲۹

اقدامات اوليه به منظور تشويق مشاركت جامعه : ۳۲

اكوتوريسم

 

تحقیق تعریف اكوتوريسم

 

اكوتوريسم كه يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده با هدف لذت بردن و استفاده از مظاهر طبيعت و مظاهر فرهنگي همراه آن است كه باعث تقويت حفاظت از منابع طبيعي شده و داراي تأثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيتهاي محلي و بومي مي شود و از نظر اقتصادي اجتماعي براي آنها مفيد است .

معمولاً اطلاعاتي كامل در مورد سفر به سايت مورد بازديد هم از لحاظ فرهنگي و هم طبيعي در اختيار قرار مي دهد .

– ارادة دستورالعملها و راهنماييهايي در مورد طرز پوشيدن لباس و كردار مناسب قبل از حركت بصورت جزوه و در طول سفر بصورت شفاهي .

 

 فهرست مطالب

 

تعريف اكوتوريسم (۱۹۹۶-UCN1)     ۱

ويژگيهاي تعريف : ۱

اصول اكوتوريسم : ۲

اجزاي سازندة اكوتوريسم :    ۵

ويژگيهاي يك اكوتور خوب و مناسب : ۶

ويژگيهاي مديريت اكولاك :   ۸

مسئوليتهاي مدير تور :        ۱۰

تعريف اكولاك :     ۱۲

مسئوليتهاي صاحب /مدير اكولاك :      ۱۴

مزيتهاي توسعة اكوتوريسم در ايران :  ۱۸

محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم :         ۱۹

سازمانها و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با اكوتوريسم :  ۲۰

ويژگيهاي يك برنامه اكوتوريسم :        ۲۰

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي ايران :   ۲۱

كنوانسيون رامسر وتالابهاي ايران (Wetlands) 22

جاذبه هاي اكوتوريستي ايران:            ۲۶

بازار اكوتوريسم در جهان:    ۲۹

اقدامات اوليه به منظور تشويق مشاركت جامعه : ۳۲

اكوتوريسم

 

تحقیق تعریف اكوتوريسم

 

اكوتوريسم كه يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده با هدف لذت بردن و استفاده از مظاهر طبيعت و مظاهر فرهنگي همراه آن است كه باعث تقويت حفاظت از منابع طبيعي شده و داراي تأثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيتهاي محلي و بومي مي شود و از نظر اقتصادي اجتماعي براي آنها مفيد است .

معمولاً اطلاعاتي كامل در مورد سفر به سايت مورد بازديد هم از لحاظ فرهنگي و هم طبيعي در اختيار قرار مي دهد .

– ارادة دستورالعملها و راهنماييهايي در مورد طرز پوشيدن لباس و كردار مناسب قبل از حركت بصورت جزوه و در طول سفر بصورت شفاهي .

 

 فهرست مطالب

 

تعريف اكوتوريسم (۱۹۹۶-UCN1)     ۱

ويژگيهاي تعريف : ۱

اصول اكوتوريسم : ۲

اجزاي سازندة اكوتوريسم :    ۵

ويژگيهاي يك اكوتور خوب و مناسب : ۶

ويژگيهاي مديريت اكولاك :   ۸

مسئوليتهاي مدير تور :        ۱۰

تعريف اكولاك :     ۱۲

مسئوليتهاي صاحب /مدير اكولاك :      ۱۴

مزيتهاي توسعة اكوتوريسم در ايران :  ۱۸

محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم :         ۱۹

سازمانها و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با اكوتوريسم :  ۲۰

ويژگيهاي يك برنامه اكوتوريسم :        ۲۰

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي ايران :   ۲۱

كنوانسيون رامسر وتالابهاي ايران (Wetlands) 22

جاذبه هاي اكوتوريستي ايران:            ۲۶

بازار اكوتوريسم در جهان:    ۲۹

اقدامات اوليه به منظور تشويق مشاركت جامعه : ۳۲

اكوتوريسم

 

تحقیق تعریف اكوتوريسم

 

اكوتوريسم كه يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده با هدف لذت بردن و استفاده از مظاهر طبيعت و مظاهر فرهنگي همراه آن است كه باعث تقويت حفاظت از منابع طبيعي شده و داراي تأثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيتهاي محلي و بومي مي شود و از نظر اقتصادي اجتماعي براي آنها مفيد است .

معمولاً اطلاعاتي كامل در مورد سفر به سايت مورد بازديد هم از لحاظ فرهنگي و هم طبيعي در اختيار قرار مي دهد .

– ارادة دستورالعملها و راهنماييهايي در مورد طرز پوشيدن لباس و كردار مناسب قبل از حركت بصورت جزوه و در طول سفر بصورت شفاهي .

 

 فهرست مطالب

 

تعريف اكوتوريسم (۱۹۹۶-UCN1)     ۱

ويژگيهاي تعريف : ۱

اصول اكوتوريسم : ۲

اجزاي سازندة اكوتوريسم :    ۵

ويژگيهاي يك اكوتور خوب و مناسب : ۶

ويژگيهاي مديريت اكولاك :   ۸

مسئوليتهاي مدير تور :        ۱۰

تعريف اكولاك :     ۱۲

مسئوليتهاي صاحب /مدير اكولاك :      ۱۴

مزيتهاي توسعة اكوتوريسم در ايران :  ۱۸

محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم :         ۱۹

سازمانها و كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با اكوتوريسم :  ۲۰

ويژگيهاي يك برنامه اكوتوريسم :        ۲۰

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي ايران :   ۲۱

كنوانسيون رامسر وتالابهاي ايران (Wetlands) 22

جاذبه هاي اكوتوريستي ايران:            ۲۶

بازار اكوتوريسم در جهان:    ۲۹

اقدامات اوليه به منظور تشويق مشاركت جامعه : ۳۲

 

قیمت فایل : 4000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :