ارس فایل » عملکرد تحصیلی بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 76 حجم فایل (مگابایت) : 0.8 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">عملکرد تحصیلی بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه</span>

عملکرد تحصیلی بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

تحقیق بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

اضطراب به متوله بخش از زندگي هر انسان ،در همه جوامع به عنوان يك مناسب وسازگار تلقي مي گردد استرس جزلاينفك زندگي وعموماً درنتيجه رويدادهاي روزمره به وجود مي آيد ومارابا مشكلات وخطرات زيادي مواجه سازد البته استرس هميشه پديده اي منفي نيست ، زيرا ايجاد تحرك وتلاش درمحيط كار وزندگي ورسيدن به  هدفهاي مورد نظر ،وجود مقداري استرس ضروري است استرس زياد است كه موجب بيماري جسمي ورواني مي شود. گاهي استرس به طور ناگهاني وزماني به صورت تدريجي ظاهر مي شود وگاهي فراگيراست وزماني بالعكس درخلال چند ساعت پايان مي پذيرد وگاهي موقعيت ها وشرايط ناخواسته  وناشناخته بوجودمي آيد ومارا تحت فشار قرارمي دهد وتصور مي كنيم همه چيز درحال خراب شدن و بدتر شدن است آن وقت است كه استرس به سراغمان مي آيدنه تنها ما بلكه همگان به آن دچارمي شوند.

استرس عبارت است از واكنشهاي فيزيكي ،ذهني ،عاطفي كه درنتيجه تغييرات ونيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند .تغييرات مي تواند بزرگ يا كوچك باشند پاسخ افرادبه تغييرات متفاوت است .استرس مثبت مي تواند يك انگيزش دهنده باشد ودرحالي كه استرس منفي مي تواند درزماني كه اين تغييرات ونيازها ي،فرد راشكست مي دهند ،ايجاد شود

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :          ۶

كليات     ۶

مقدمه :   ۶

بيان مسئله :          ۸

اهميت وضروريت تحقيق :   ۱۰

اهداف تحقيق: (پژوهش )      ۱۱

فرضيه هاي تحقيق ۱۱

متغيرهاي پژوهشي ۱۲

تعريف متغيرها (نظري وعملياتي )      ۱۲

فصل دوم ۱۳

ادبيات موضوع     ۱۳

علائم ونشانه هاي استرس كدامند؟        ۱۸

استرس ونوجواني :            ۲۰

استرس از چه راهي برانسان اثرمي گذارد؟         ۲۱

اثراسترس برجسم وروح :     ۲۲

عواقب استرس :    ۲۵

علل استرس دردبيرستانها:     ۲۵

اضطراب امتحان:   ۲۶

نشانه هاي اضطراب سازنده : ۳۰

نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين:       ۳۱

سبب شناسي اضطراب امتحان:           ۳۱

راهبردهاي كاربراي دانش آموزان :     ۳۳

راهبردهاي كاربردي براي خانواده ها:  ۳۴

راهبردهاي كاربردي به عوامل آموزشگاهي :     ۳۵

علل اضطراب امتحان :        ۳۶

روشهاي كاهش اضطراب امتحان:       ۳۷

چندتوصيه براي دانش آموزان درمقابله بااضطراب امتحان :            ۳۹

راهاي نادرست مقابله بااسترس :         ۳۹

كنترل استرس :     ۴۰

تغذيه :    ۴۰

تاثير ورزش بركنترل استرس :           ۴۱

جامعه آماري         ۵۴

فصل چهارم          ۵۷

ارائه يافته ها         ۵۷

فصل پنجم :          ۶۰

نتيجه گيري          ۶۰

عملکرد تحصیلی بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

تحقیق بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

اضطراب به متوله بخش از زندگي هر انسان ،در همه جوامع به عنوان يك مناسب وسازگار تلقي مي گردد استرس جزلاينفك زندگي وعموماً درنتيجه رويدادهاي روزمره به وجود مي آيد ومارابا مشكلات وخطرات زيادي مواجه سازد البته استرس هميشه پديده اي منفي نيست ، زيرا ايجاد تحرك وتلاش درمحيط كار وزندگي ورسيدن به  هدفهاي مورد نظر ،وجود مقداري استرس ضروري است استرس زياد است كه موجب بيماري جسمي ورواني مي شود. گاهي استرس به طور ناگهاني وزماني به صورت تدريجي ظاهر مي شود وگاهي فراگيراست وزماني بالعكس درخلال چند ساعت پايان مي پذيرد وگاهي موقعيت ها وشرايط ناخواسته  وناشناخته بوجودمي آيد ومارا تحت فشار قرارمي دهد وتصور مي كنيم همه چيز درحال خراب شدن و بدتر شدن است آن وقت است كه استرس به سراغمان مي آيدنه تنها ما بلكه همگان به آن دچارمي شوند.

استرس عبارت است از واكنشهاي فيزيكي ،ذهني ،عاطفي كه درنتيجه تغييرات ونيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند .تغييرات مي تواند بزرگ يا كوچك باشند پاسخ افرادبه تغييرات متفاوت است .استرس مثبت مي تواند يك انگيزش دهنده باشد ودرحالي كه استرس منفي مي تواند درزماني كه اين تغييرات ونيازها ي،فرد راشكست مي دهند ،ايجاد شود

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :          ۶

كليات     ۶

مقدمه :   ۶

بيان مسئله :          ۸

اهميت وضروريت تحقيق :   ۱۰

اهداف تحقيق: (پژوهش )      ۱۱

فرضيه هاي تحقيق ۱۱

متغيرهاي پژوهشي ۱۲

تعريف متغيرها (نظري وعملياتي )      ۱۲

فصل دوم ۱۳

ادبيات موضوع     ۱۳

علائم ونشانه هاي استرس كدامند؟        ۱۸

استرس ونوجواني :            ۲۰

استرس از چه راهي برانسان اثرمي گذارد؟         ۲۱

اثراسترس برجسم وروح :     ۲۲

عواقب استرس :    ۲۵

علل استرس دردبيرستانها:     ۲۵

اضطراب امتحان:   ۲۶

نشانه هاي اضطراب سازنده : ۳۰

نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين:       ۳۱

سبب شناسي اضطراب امتحان:           ۳۱

راهبردهاي كاربراي دانش آموزان :     ۳۳

راهبردهاي كاربردي براي خانواده ها:  ۳۴

راهبردهاي كاربردي به عوامل آموزشگاهي :     ۳۵

علل اضطراب امتحان :        ۳۶

روشهاي كاهش اضطراب امتحان:       ۳۷

چندتوصيه براي دانش آموزان درمقابله بااضطراب امتحان :            ۳۹

راهاي نادرست مقابله بااسترس :         ۳۹

كنترل استرس :     ۴۰

تغذيه :    ۴۰

تاثير ورزش بركنترل استرس :           ۴۱

جامعه آماري         ۵۴

فصل چهارم          ۵۷

ارائه يافته ها         ۵۷

فصل پنجم :          ۶۰

نتيجه گيري          ۶۰

عملکرد تحصیلی بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

تحقیق بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان ایذه

 

اضطراب به متوله بخش از زندگي هر انسان ،در همه جوامع به عنوان يك مناسب وسازگار تلقي مي گردد استرس جزلاينفك زندگي وعموماً درنتيجه رويدادهاي روزمره به وجود مي آيد ومارابا مشكلات وخطرات زيادي مواجه سازد البته استرس هميشه پديده اي منفي نيست ، زيرا ايجاد تحرك وتلاش درمحيط كار وزندگي ورسيدن به  هدفهاي مورد نظر ،وجود مقداري استرس ضروري است استرس زياد است كه موجب بيماري جسمي ورواني مي شود. گاهي استرس به طور ناگهاني وزماني به صورت تدريجي ظاهر مي شود وگاهي فراگيراست وزماني بالعكس درخلال چند ساعت پايان مي پذيرد وگاهي موقعيت ها وشرايط ناخواسته  وناشناخته بوجودمي آيد ومارا تحت فشار قرارمي دهد وتصور مي كنيم همه چيز درحال خراب شدن و بدتر شدن است آن وقت است كه استرس به سراغمان مي آيدنه تنها ما بلكه همگان به آن دچارمي شوند.

استرس عبارت است از واكنشهاي فيزيكي ،ذهني ،عاطفي كه درنتيجه تغييرات ونيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند .تغييرات مي تواند بزرگ يا كوچك باشند پاسخ افرادبه تغييرات متفاوت است .استرس مثبت مي تواند يك انگيزش دهنده باشد ودرحالي كه استرس منفي مي تواند درزماني كه اين تغييرات ونيازها ي،فرد راشكست مي دهند ،ايجاد شود

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :          ۶

كليات     ۶

مقدمه :   ۶

بيان مسئله :          ۸

اهميت وضروريت تحقيق :   ۱۰

اهداف تحقيق: (پژوهش )      ۱۱

فرضيه هاي تحقيق ۱۱

متغيرهاي پژوهشي ۱۲

تعريف متغيرها (نظري وعملياتي )      ۱۲

فصل دوم ۱۳

ادبيات موضوع     ۱۳

علائم ونشانه هاي استرس كدامند؟        ۱۸

استرس ونوجواني :            ۲۰

استرس از چه راهي برانسان اثرمي گذارد؟         ۲۱

اثراسترس برجسم وروح :     ۲۲

عواقب استرس :    ۲۵

علل استرس دردبيرستانها:     ۲۵

اضطراب امتحان:   ۲۶

نشانه هاي اضطراب سازنده : ۳۰

نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين:       ۳۱

سبب شناسي اضطراب امتحان:           ۳۱

راهبردهاي كاربراي دانش آموزان :     ۳۳

راهبردهاي كاربردي براي خانواده ها:  ۳۴

راهبردهاي كاربردي به عوامل آموزشگاهي :     ۳۵

علل اضطراب امتحان :        ۳۶

روشهاي كاهش اضطراب امتحان:       ۳۷

چندتوصيه براي دانش آموزان درمقابله بااضطراب امتحان :            ۳۹

راهاي نادرست مقابله بااسترس :         ۳۹

كنترل استرس :     ۴۰

تغذيه :    ۴۰

تاثير ورزش بركنترل استرس :           ۴۱

جامعه آماري         ۵۴

فصل چهارم          ۵۷

ارائه يافته ها         ۵۷

فصل پنجم :          ۶۰

نتيجه گيري          ۶۰

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :