ارس فایل » بررسی اوزان نوحه ها
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 66 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بررسی اوزان نوحه ها</span>

بررسی اوزان نوحه ها

 

تحقیق بررسی اوزان نوحه ها

 

نوحه به معني اخص كلمه به اشعاري گفته مي شود كه در مراسم سوگواري امامان شيعه عليهم السلام با صوت حزين و ناله و زاري خوانده مي شود . سرايندگان اين اشعار اغلب مردمي ساده و بي سواد هستند كه درس شاعري نياموخته اند و ادعاي شاعري هم ندارند و تنها از روي ذوق و سوز دل و عشق و ايمان شعر گفته اند و بهتر است بگوئيم عقده دل گشوده اند .شاعر نوحه سراي خوش ذوق وقتي ستم هايي را كه برخاندان پيامبر گرامي (ص) رفته است در نظر مي آورد و برناروائيهايي كه جباران و ستمگران دنياپرست بر اين عزيزان ، بويژه بر سرور ازادگان امام حسين (ع)و اهل بيت و يارانش روا داشته اند مي انديشد چنان دلش به درد مي آيد و جانش آزرده مي شود كه از خود بي خود مي گردد و تاب و تحمل از كف مي دهد و بي اختيار عقده دل مي گشايد و شعر بر لبش مي نشيند و زمزمه كنان در رثاي آنان نوحه مي سرايد . نوحه شعري ساده است و دور از هر تكلف ، و بي آلايش و پاك ، و چه باك اگر اديبانه نباشد .نوحه از دل برميخيزد و لاجرم بر دل مي نشيند . از طرفي اين اشعار امتيازات و ويژگيهايي دارند كه شعر رسمي فارسي با همه عظمتش در مواردي دست نياز به سوي آنها دراز كرده و از آنها بهره برده است .نوحه ها را از ديدگاه هاي مختلف مثل مضمون ، زبان ، تصوير سازي ، قالب ، قافيه و وزن مي توان بررسي كرد . اما آنچه از همه مهمتر و غني تر و متنوع تر و زيباتر است اوزان نوحه هاست كه ما در اين گفتار به بررسي آنها مي پردازيم .

نوحه ها اغلب سروده شاعراني هستند كه نه وزن و قافيه مي شناسند و نه معاني و بيان مي دانند و نه اصلا ادعاي شاعري دارند . اوزان اين نوحه ها معمولأ ارتباطي با عروض شعر كلاسيك ندارد . حتي اوزان مشترك ميان عروض رسمي و نوحه ها نيز ، ماخوذ از عروض رسمي نيست ، بلكه صرفا در هردونوع شعر ، مشترك است . بعضي از اين اوزان نيز مختص نوحه بوده كه شاعران آنها را در شعر رسمي به كار گرفته اند . از طرفي بسياري از اوزان نوحه ها ، چندان نو و متفاوت با اوزان شعر كلاسيك هستند كه حتي اسمي در عروض كلاسيك براي آنها نمي توان يافت ، به عبارت ديگر ، در قواعد عروض كلاسيك نمي گنجند ، با اين همه ما مي كوشيم حتي الامكان اين اوزان را با همان اركان عروض كلاسيك تقطيع كنيم و نامي – اگر بشود – برا آنها بيابيم .

 

فهرست مطالب

 

طرح پژوهشي بررسي اوزان نوحه ها  ۲

كوتاهي و بلندي مصرع ها    ۳

تغيير وزن :         ۶

اوزان نو ۸

نوحه به زبان گفتار ۱۰

امكان خطا در اوزان نوحه    ۱۱

بررسي اوزان نوحه ها         ۱۱

 1. فاعلاتن فع ( – u – – / – ) 12
 2. فاعلاتن فاعلن ( – u – – / – u – ) 13
 3. فاعلاتن فاعلاتن ( – u – – / – u – – ) 14
 4. فاعلاتن فع ، فاعلاتن فع ( – u – – / – / – u – – / – ) 15
 5. فاعلاتن فع سه بار ( – u – – – / – u – – – / – u – – – ) 16
 6. فاعلاتن فع چهار بار (- u – – -/ – u – – – /- u – – – / – u – – – ) 16
 7. فعلاتن فعلن ( – u – – /u u – ) 17
 8. فعلاتن فع فعلاتن فع ( u u – – – / u u – – – ) 18
 9. متفاعلن متفاعلن ( u u – u – / u u – u – “دوبار”) ۱۹
 10. فاعلات فع ، علامت فع ( – u – u – / – u – u – ) 20
 11. مستفعلن فع ( – – u – -) 21
 12. مستفعلن فع لن ( – – u – – – ) 23
 13. مستفعلن مفعولن ( – – u – – – – ) 23
 14. مستفعلن مستفعلن ( – – u – / – – u – ) 23
 15. مستفعلن مستفعلاتن فع ( – – u – – – u – – ) 24
 16. مستفعلن مستفعلن فع لن ( – – u – – – u – – – ) 25
 17. مستفعلن مستفعلن مفعولن (- – u – / – – u – / – – – ) 26
 18. مستفعلن فع مستفلن فع لن ( – – u – /- / – – u – / – – ) 26
 19. مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن فع ( – – u -/ – – u – / – -u – – ) 27
 20. مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن ( – – u – – – u – – – u – – – ) 29
 21. مستفعلن ۳بار+فع + مستفعلن فع (- – u – / – – u – / – -u – / – / – – u- – / – ) 30
 22. مستفعلن فع لن ۲بار( – – u – – – / – – u – – – ) 31
 23. مستفعلن فعولن ( – – u – / u – -) 31
 24. مستفعلن (سه بار) فعولن ( – – u – – – u – – – u – u – – ) 32
 25. مستفعلن ۲بار+ فعولن ۲بار(- – u – / – – u – / u – – / u – – ) 32
 26. مستفعلن ۲بار+ فاعلاتن فع (- – u – – – u – – u – – – ) 33
 27. مستفعلن + فعولن ۳ بار ( – – u – / u – – /u – – /u – – ) 34
 28. مستفعلن سه بار + فاعلن ۲بار (- – u – / – – u – / – u – /- u – )           ۳۵
 29. مستفعلن فاعلاتن فع مستفعلن فاعلاتن فع( – – u – / – u – – / – ) 35
 30. مستفعلن مستفعلن فاعلاتن (- – u – / – – u -/ – u – – ) 36
 31. مستفعلن مستفعلن فاعلاتن فع ( – – u -/ – – u – / – u – – / – ) 36
 32. فاعلن فاعلن ( – u – / – u – ) 37
 33. فاعلن فاعلت فاعلن فع ( – u – / – u – / – u – / – ) 38
 34. فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ( – u – / – u – / – u – / – u – ) 39
 35. فاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن ( – u – / – u – / u – u – / – u – ) 40
 36. فاعلن فاعلن مستفعلن فع ( – u – / – u – / – – u – – ) 41
 37. فاعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن ( – u – / – u – / – – u – / – – u – / ) 41
 38. فاعلن فعولن / فاعلن فعولن ( – u – / u – – / – u – / u – – ) 42
 39. فاعلاتُ مفعولن ” يا ” فاعلن مفاعلين ” ( – u – u / – – – ) 43

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :