ارس فایل » بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 32 حجم فایل (مگابایت) : 0.5 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران</span>

بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

تحقیق بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

بررسی اطلاعات و داده‌های مربوط به امنیت ملی گویای این واقعیت است، خطراتی كه امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می‌كند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بین‌المللی و تجاوز نظامی بوسیله یك قدرت خارجی است بلكه خطراتی ناشی از بی‌ثباتیهای اقتصادی، فقر، گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی میباشد. بدون شك امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و بالاخره به حیات امنیتی كشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی كشورهای جهان سوم نشان می‌دهد كه یك كشور آسیب پذیر از نظر امنیت غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی كشورهای بیگانه شده است.

خطر ناامنی غذائی عامل و تسهیل كننده فقر، قحطی، گرسنگی و زوال تمام عیار یك ملت خواهد بود. بدون تردید، برخورداری از غذای كافی یك حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حكم یك جنایت می‌باشد. برناردشاو، نویسنده مشهور اسكاتلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت میداند. امنیت غذائی سنگ بنای یك جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر صحه می‌گذارند: فقر كه از در وارد می‌شود هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند. و چون نظام سیاسی- اجتماعی كشور بر یك چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف برجسته كردن یك چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه كردن آنها در كنش‌های افراد می‌باشد، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از اینرو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد.

امنیت ملی مفهومی غربی و عمدتا آمریكایی است كه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است و اجماع نسبی بر سر تعریف پذیرفته شده‌ای از آن وجود ندارد و صاحبنظران بدست دادن تعریف مشخصی از آن را نادرست می‌دانند. رابرت ماندل علت این امر را در دیدگاه‌های بسیار متفاوتی می‌داند كه ملت‌ها نسبت به امنیت دارند و معتقد است آن‌ها موضوعات را فقط به خاطر افزایش اهمیت‌شان در دستور كار سیاسی، جزء مسایل امنیتی به حساب می‌آورند. با وجود این، وی جهت كاهش دایره ابهام مربوط به امنیت ملی در افكار سیاست‌گذاران و مردم و ارایه بحث معناداری در این خصوص امنیت ملی را به صورت تعقیب روانی و مادی ایمنی تعریف می‌كند و آن را اصولاً جزء مسئولیت حكومت‌ها می‌داند تا از تهدیدهای خارجی نسبت به بقای رژیم‌شان، نظام شهروندی و شیوة زندگی شهروندان ممانعت به عمل آورند.

 

فهرست مطالب

 

چکیده :   ۱

۱- مقدمه ۲

۲ امنیت ملی         ۳

۳- چیستی امنیت غذایی       ۴

۴- تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی     ۴

۴-۱- بررسی ابعاد و شاخص‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۷

۴-۱-۱- اصول قانون اساسی مرتبط با امنیت ملی و امنیت غذایی      ۷

الف: فصل سیزدهم ( شورای عالی امنیت ملی) :  ۷

ب: اصل سوم :     ۷

ج : اصل چهل و سوم:         ۸

۴-۱-۲- بررسی جایگاه امنیت ملی و امنیت غذایی            ۸

امنیت ملی و امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در سیاستهای كلی و قانون برنامه چهارم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ۱۱

الف: توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.       ۱۲

ب : « تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به‌منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.      ۱۲

ج : تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانكی      ۱۲

د : تهیه و اجرای برنامه‌های  ۱۲

۲- ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی          ۱۳

ب : تأمین مطمئن امنیت ملی ۱۴

۴-۲- بررسی وضعیت امنیت غذایی ایران و تعامل آن با امنیت ملی   ۱۷

الف) ضریب خودكفایی محصولات غذایی          ۱۹

ب) دسترسی به غذا            ۲۲

ج) استفاده از غذا    ۲۴

۵- تهدیدها و فرصت‌های امنیت غذایی در كشور  ۲۶

الف) ضایعات مواد غذایی     ۲۷

ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی     ۲۸

ج) توسعة كشاورزی و امنیت غذایی    ۳۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :