ارس فایل » سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 50 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان</span>

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .( ۱) براي سلامتي تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( ۲و ۱) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( ۱) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( ۲) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( ۳) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت ۵ سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از ۶ سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( ۴) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

تغذيه مناسب به ويژه وجود ذخاير غني آهن در غذاهاي دانش آموزان باعث افزايش توانايي آنان در فراگري دروس مختلف خواهد شد. دختران و پسراني كه به سن بلوغ مي رسند به علت جهشي كه در رشد پيش مي آيد به آهن بيشتري نياز دارند و اين مسئله در ميان دختران بيشتر وجود دارد و اگر از تغذيه مناسب برخوردار نباشند به فقر آهن دچار مي شوند. اثرات فيزيولوژيك و جسماني ناشي از فقر آهن در دانش آموزان به كاهش بازدهي و بهره وري ذهني و بدني مي انجامد.شواهد مختلف نشان مي دهد كه كاهش ذخاير آهن بدن، حتي اگر كم خوني وجود نداشته باشد، اثرات بسيار منفي بر فرايندهاي شناختي، يادگيري، قدرت توجه و تمركز ذهني خواهد داشت. آهن براي عملكرد صحيح مغز در تمامي سنين يك عنصر ضروري است.از سوي ديگر كلسيم، پروتئين، فسفر، ويتامين D و ساير ويتامين هاي موجود در غذاها بر روي استخوان سازي، رشد جسماني و فعاليت مغز اثر مطلوبي مي گذارد؛ بنابراين توصيه هاي تغذيه اي بويژه خوردن لبنيات، انواع گوشت ها، سبزيجات، ميوه و حبوبات براي تأمين نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان ضروري و حياتي است.بنابراين توجه به نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان بايد در رئوس اقدامات برنامه ريزان و مسئولين آموزشي كشور قرار گيرد تا تمام دانش آموزان از اين امكانات برخوردار باشند و دانش آموزاني كه به دليل درآمد پايين والدينشان از تغذيه مناسب برخوردار نيستند و متقابلاً از هوش و استعداد بالايي برخوردارند دچار افت تحصيلي نشوند.ارائه تغذيه رايگان در مدارس به ويژه در مدارس ابتدايي و راهنمايي مي تواند از جمله گام هاي مؤثر در اين زمينه باشد.

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

فهرست مطالب

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

چكيده     ۱

مقدمه     ۲

بيان مساله            ۴

يافته ها   ۶

مقدمه     ۷

روش كار ۹

يافته ها   ۹

بحث      ۱۰

آفت نظام آموزشی  ۱۲

شرايط خانوادگي    ۱۳

عامل اقتصادي      ۱۴

شيوه كنترل دانش آموزان در مدرسه     ۱۵

تغذيه مناسب         ۱۶

ضرورت واهميت تحقيق:     ۱۸

اهداف تحقيق:       ۲۰

فرضيههاي تحقيق:  ۲۱

وضعيت اقتصادي-اجتماعي : ۲۳

پيشينه تحقيق        ۲۴

.نظريات قشربندي اجتماعي   ۲۵

نظريه کارل مارکس            ۲۵

.نظريه ماکس  وبر ۲۵

بررسي تحقيقات گذشته         ۲۷

روششناسي تحقيق  ۲۹

جامعه آماري         ۳۰

نمونه آماري         ۳۱

متغيرهاي تحقيق    ۳۲

روش آماري         ۴۰

افتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش  ۴۳

نتيجه گيري          ۴۸

 

منابع

 

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ ارتباط بين اضافه وزن و چاقي با وضعيت اقتصادي دانش­آموزان دختر تهراني.طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).ورزش وجامعه.ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).جزوه بندي قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر

اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).­اصول آموزش آمادگي جسماني.­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات پيام نور

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).سنجش واندازه­گيري در تربيت بدني جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .( ۱) براي سلامتي تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( ۲و ۱) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( ۱) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( ۲) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( ۳) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت ۵ سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از ۶ سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( ۴) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.

تغذيه مناسب به ويژه وجود ذخاير غني آهن در غذاهاي دانش آموزان باعث افزايش توانايي آنان در فراگري دروس مختلف خواهد شد. دختران و پسراني كه به سن بلوغ مي رسند به علت جهشي كه در رشد پيش مي آيد به آهن بيشتري نياز دارند و اين مسئله در ميان دختران بيشتر وجود دارد و اگر از تغذيه مناسب برخوردار نباشند به فقر آهن دچار مي شوند. اثرات فيزيولوژيك و جسماني ناشي از فقر آهن در دانش آموزان به كاهش بازدهي و بهره وري ذهني و بدني مي انجامد.شواهد مختلف نشان مي دهد كه كاهش ذخاير آهن بدن، حتي اگر كم خوني وجود نداشته باشد، اثرات بسيار منفي بر فرايندهاي شناختي، يادگيري، قدرت توجه و تمركز ذهني خواهد داشت. آهن براي عملكرد صحيح مغز در تمامي سنين يك عنصر ضروري است.از سوي ديگر كلسيم، پروتئين، فسفر، ويتامين D و ساير ويتامين هاي موجود در غذاها بر روي استخوان سازي، رشد جسماني و فعاليت مغز اثر مطلوبي مي گذارد؛ بنابراين توصيه هاي تغذيه اي بويژه خوردن لبنيات، انواع گوشت ها، سبزيجات، ميوه و حبوبات براي تأمين نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان ضروري و حياتي است.بنابراين توجه به نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان بايد در رئوس اقدامات برنامه ريزان و مسئولين آموزشي كشور قرار گيرد تا تمام دانش آموزان از اين امكانات برخوردار باشند و دانش آموزاني كه به دليل درآمد پايين والدينشان از تغذيه مناسب برخوردار نيستند و متقابلاً از هوش و استعداد بالايي برخوردارند دچار افت تحصيلي نشوند.ارائه تغذيه رايگان در مدارس به ويژه در مدارس ابتدايي و راهنمايي مي تواند از جمله گام هاي مؤثر در اين زمينه باشد.

 

فهرست مطالب

سلامت اجتماعی بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

 

چكيده     ۱

مقدمه     ۲

بيان مساله            ۴

يافته ها   ۶

مقدمه     ۷

روش كار ۹

يافته ها   ۹

بحث      ۱۰

آفت نظام آموزشی  ۱۲

شرايط خانوادگي    ۱۳

عامل اقتصادي      ۱۴

شيوه كنترل دانش آموزان در مدرسه     ۱۵

تغذيه مناسب         ۱۶

ضرورت واهميت تحقيق:     ۱۸

اهداف تحقيق:       ۲۰

فرضيههاي تحقيق:  ۲۱

وضعيت اقتصادي-اجتماعي : ۲۳

پيشينه تحقيق        ۲۴

.نظريات قشربندي اجتماعي   ۲۵

نظريه کارل مارکس            ۲۵

.نظريه ماکس  وبر ۲۵

بررسي تحقيقات گذشته         ۲۷

روششناسي تحقيق  ۲۹

جامعه آماري         ۳۰

نمونه آماري         ۳۱

متغيرهاي تحقيق    ۳۲

روش آماري         ۴۰

افتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش  ۴۳

نتيجه گيري          ۴۸

 

منابع

 

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ ارتباط بين اضافه وزن و چاقي با وضعيت اقتصادي دانش­آموزان دختر تهراني.طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).ورزش وجامعه.ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).جزوه بندي قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر

اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).­اصول آموزش آمادگي جسماني.­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات پيام نور

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).سنجش واندازه­گيري در تربيت بدني جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :