ارس فایل » بودجه ریزی عملیاتی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 44 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بودجه ریزی عملیاتی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

بودجه ریزی عملیاتی

 

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

 

مواجه با اضطرارها و تقاضاهاي ما براي خدمات عمومي بهتر و بيشتر، دولتها در هر سطحي پياده سازي راههاي جديد بودجه ريزي را مورد بحث و آزمايش قرار مي دهند بوجه اي كه هم اكنون خواهيم ديد ابزاريت جهت ارتقاء حسابدهي و كارآيي دولت نسبت به مدل سادة آن كه اين بودجه به عنوان يك وسيلة تخصيص منابع و كنترل هزينه ها به شمار مي آيد.بودجه ريزي عملياتي يك سيستم طرح ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر ارتباط بين پول بودجه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد دارد.در وجوه اختصاص داده شده به  یک آژانس، مجلس بصورت یکجا برای پاه سازی یک استراتژی خاص، همراهی کردن با یک سری انتظارات عملکرد تهیه می کند.

درآلبرتا، عقیده این است که تا هزینه های مختلف بدست آمده از سطوح مختلف می تواند معیین گردد. تاثیر تغییر منابع بر نتایج سنجیده نمی شود. برای اینکه مدیران حسابدهی از نتایج داشته باشند نیازمند اطلاعات از منابع لازم جهت ادامه دادن یا بهبود کیفیت خدمات و نتایج می باشند. همینطور، اطلاعات در مورد بهای تمام شده بدست آمده از سطح نتایج در تصمیم گیری کمک خواهد کرد. اگر نتایج مورد نظر هزینه هایی را که درگیر بودند را به آنها داده باشند. هزینه یابی نتایج ارتباطی بین درون داده ها و نتایج خواهد بود و برای تصمیم گیرندگان و میات دهندگان اطلاعاتی در مورد ارتباط مالی تمام شده نتایج معین خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

مدل ۵ : بودجه ريزي عملياتي            ۱

بودجه ريزي عملياتي چيست؟ ۲

بودجه ريزي عملياتي :         ۲

خصوصيات عمومي بودجه ريزي عملياتي شامل :            ۳

تبيين آن با روشهاي بودجه ريزي سنتي ۵

بودجه سنتي سرفصل و هزينه            ۵

بخش توسعه اقتصادي          ۵

ارزيابي بودجه ريزي عملياتي            ۹

گامهاي پياده سازي  ۱۱

توسعه يك طرح پياده سازي و جدول زمانبندي     ۱۴

بازنگری تکمیل طرحهای استراتژی     ۲۳

تکمیل کردن بودجه و تخصیص منابع   ۲۶

توسعه و تكميل داده هاي حمايتي و سيستم حسابداري          ۳۵

عمل بر نتايج        ۳۹

 

بودجه ریزی عملیاتی

 

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

 

مواجه با اضطرارها و تقاضاهاي ما براي خدمات عمومي بهتر و بيشتر، دولتها در هر سطحي پياده سازي راههاي جديد بودجه ريزي را مورد بحث و آزمايش قرار مي دهند بوجه اي كه هم اكنون خواهيم ديد ابزاريت جهت ارتقاء حسابدهي و كارآيي دولت نسبت به مدل سادة آن كه اين بودجه به عنوان يك وسيلة تخصيص منابع و كنترل هزينه ها به شمار مي آيد.بودجه ريزي عملياتي يك سيستم طرح ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر ارتباط بين پول بودجه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد دارد.در وجوه اختصاص داده شده به  یک آژانس، مجلس بصورت یکجا برای پاه سازی یک استراتژی خاص، همراهی کردن با یک سری انتظارات عملکرد تهیه می کند.

درآلبرتا، عقیده این است که تا هزینه های مختلف بدست آمده از سطوح مختلف می تواند معیین گردد. تاثیر تغییر منابع بر نتایج سنجیده نمی شود. برای اینکه مدیران حسابدهی از نتایج داشته باشند نیازمند اطلاعات از منابع لازم جهت ادامه دادن یا بهبود کیفیت خدمات و نتایج می باشند. همینطور، اطلاعات در مورد بهای تمام شده بدست آمده از سطح نتایج در تصمیم گیری کمک خواهد کرد. اگر نتایج مورد نظر هزینه هایی را که درگیر بودند را به آنها داده باشند. هزینه یابی نتایج ارتباطی بین درون داده ها و نتایج خواهد بود و برای تصمیم گیرندگان و میات دهندگان اطلاعاتی در مورد ارتباط مالی تمام شده نتایج معین خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

مدل ۵ : بودجه ريزي عملياتي            ۱

بودجه ريزي عملياتي چيست؟ ۲

بودجه ريزي عملياتي :         ۲

خصوصيات عمومي بودجه ريزي عملياتي شامل :            ۳

تبيين آن با روشهاي بودجه ريزي سنتي ۵

بودجه سنتي سرفصل و هزينه            ۵

بخش توسعه اقتصادي          ۵

ارزيابي بودجه ريزي عملياتي            ۹

گامهاي پياده سازي  ۱۱

توسعه يك طرح پياده سازي و جدول زمانبندي     ۱۴

بازنگری تکمیل طرحهای استراتژی     ۲۳

تکمیل کردن بودجه و تخصیص منابع   ۲۶

توسعه و تكميل داده هاي حمايتي و سيستم حسابداري          ۳۵

عمل بر نتايج        ۳۹

 

بودجه ریزی عملیاتی

 

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

 

مواجه با اضطرارها و تقاضاهاي ما براي خدمات عمومي بهتر و بيشتر، دولتها در هر سطحي پياده سازي راههاي جديد بودجه ريزي را مورد بحث و آزمايش قرار مي دهند بوجه اي كه هم اكنون خواهيم ديد ابزاريت جهت ارتقاء حسابدهي و كارآيي دولت نسبت به مدل سادة آن كه اين بودجه به عنوان يك وسيلة تخصيص منابع و كنترل هزينه ها به شمار مي آيد.بودجه ريزي عملياتي يك سيستم طرح ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر ارتباط بين پول بودجه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد دارد.در وجوه اختصاص داده شده به  یک آژانس، مجلس بصورت یکجا برای پاه سازی یک استراتژی خاص، همراهی کردن با یک سری انتظارات عملکرد تهیه می کند.

درآلبرتا، عقیده این است که تا هزینه های مختلف بدست آمده از سطوح مختلف می تواند معیین گردد. تاثیر تغییر منابع بر نتایج سنجیده نمی شود. برای اینکه مدیران حسابدهی از نتایج داشته باشند نیازمند اطلاعات از منابع لازم جهت ادامه دادن یا بهبود کیفیت خدمات و نتایج می باشند. همینطور، اطلاعات در مورد بهای تمام شده بدست آمده از سطح نتایج در تصمیم گیری کمک خواهد کرد. اگر نتایج مورد نظر هزینه هایی را که درگیر بودند را به آنها داده باشند. هزینه یابی نتایج ارتباطی بین درون داده ها و نتایج خواهد بود و برای تصمیم گیرندگان و میات دهندگان اطلاعاتی در مورد ارتباط مالی تمام شده نتایج معین خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

مدل ۵ : بودجه ريزي عملياتي            ۱

بودجه ريزي عملياتي چيست؟ ۲

بودجه ريزي عملياتي :         ۲

خصوصيات عمومي بودجه ريزي عملياتي شامل :            ۳

تبيين آن با روشهاي بودجه ريزي سنتي ۵

بودجه سنتي سرفصل و هزينه            ۵

بخش توسعه اقتصادي          ۵

ارزيابي بودجه ريزي عملياتي            ۹

گامهاي پياده سازي  ۱۱

توسعه يك طرح پياده سازي و جدول زمانبندي     ۱۴

بازنگری تکمیل طرحهای استراتژی     ۲۳

تکمیل کردن بودجه و تخصیص منابع   ۲۶

توسعه و تكميل داده هاي حمايتي و سيستم حسابداري          ۳۵

عمل بر نتايج        ۳۹

 

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :