ارس فایل » پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال 1382
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 169 حجم فایل (مگابایت) : 1.121 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال ۱۳۸۲</span>

پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال ۱۳۸۲

 

مقدمه:

 

اختلالات هايپرتانسيو بارداري يك عارضة شايع حاملگي هستند و در مجموع حدود ۱۰-۵ درصد تمامي حاملگيها را عارضه دار مي كنند. ميزان بروز اين اختلالات عميقاً تحت تأثير يك سري عوامل مانند: سن، پاريته، نژاد، سابقة بيماري زمينه‌اي و … قرار دارد و فراواني اين اختلالات در مناطق و نژادهاي مختلف تا حدودي متفاوت گزارش شده است. اين اختلالات يك علت مهم موربيديته و مورتاليته مادر و جنين محسوب مي‌شوند و همراه با خونريزي و عفونت ترياد مرگ آوري را تشكيل مي‌دهند، اين اختلالات به چند نوع تقسيم مي شوند كه شامل: هايپرتانسيون حاملگي، پره اكلامپسي، اكلامپسي، پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن و هايپرتانسيون مزمن مي شود و پروگنوز و پيامدهاي مادري و جنيني در انواع اين اختلالات متفاوت است و به روش درماني متفاوت مي انجامد.

 

متدولوژي:

 

اين مطالعه يك مطالعة مشاهده اي – مقطعي است و به صورت استخراج داده هاي موجود انجام شده و روش نمونه گيري به صورت سرشماري است و مجموعاً ۵۵ بيمار مبتلا به اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه با توجه به معيارهاي كالج زنان و مامايي آمريكا و گروه كاري آموزش فشار خون بالا داراي شرايط لازم بودند و در سال ۱۳۸۲ در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته‌ها و نتايج: فراواني اختلالات هايپرتانسيو در زنان بارداري ۵/۸ درصد است. فراواني انواع اختلالات هايپرتانسيو بارداري به اين صورت است: اكلامپسي ۵/۵ درصد، پره اكلامپسي شديد ۸/۲۱ درصد و پره اكلامپسي خفيف ۹/۳۰ درصد و هايپرتانسيون مزمن ۳/۷ درصد و هايپرتانسيون حاملگي ۲/۱۸ درصد و پره‌اكلامپسي افزوده ده بر هايپرتانسيون مزمن ۴/۱۶ درصد. فراواني اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه در اين مطالعه برآورد شد در محدودة آمار جهاني قرار دارد. فراواني اين اختلالات در دو انتهاي طيف سني باروري كمتر  بوده است و اين مسأله با دانسيته هاي قبلي هماهنگي ندارد، اكثر موارد اين اختلالات بعد  از سن حاملگي ۳۷ هفتگي آشكار شده اند و بيشتر از نصف بيماران يعني ۲/۵۸ درصد نولي پار بودند و بيماريهايي كه از عوامل خطر پره اكلامپسي هستند مثل ديابت و بيماري هاي عروقي و يا بيماري هاي كلاژن واسكولر در بيماران وجود نداشته است، ۵/۵ درصد بيماران سابقة هايپرتانسيون مزمن داشتند و ۱۱ درصد بيماران مبتلا به عفونت ادراري بودند كه نسبت به حاملگي طبيعي بيشتر بوده است. پره اكلامپسي سبب شده كه ميزان زايمان سزارين افزايش قابل توجهي داشته باشد و حدوداً ۲ برابر زايمان طبيعي صورت گيرد. حدود ۶۰ درصد بيماران حين مراقبت هاي بارداري تشخيص داده شده بودند و تنها ۵/۲۵ درصد بيماران با علائم پره اكلامپسي مراجعه كردند. سابقة اختلالات هايپرتانسيو بارداري در بيشتر از نصف بيماران وجود داشته است.

 

فهرست

 

چكيده فارسي         ۱

فصل اول: كليات    ۴

– مقدمه پژوهش و بيان مسئله ۵

– اهداف پژوهش    ۷

– هدف كلي       ۷

– اهداف جزئي   ۷

– سوالات پژوهش  ۷

– واژگان كليدي     ۸

– تعريف واژگان    ۸

– اختلال فشار خون در دوران بارداري ۹

– دسته بندي و تشخيص       ۹

– هايپرتانسيون      ۱۰

– هايپرتانسيون حاملگي        ۱۱

– پره اكلامپسي      ۱۲

– اكلامپسي           ۱۵

– پرفشاري خون مزمن         ۱۷

– پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن            ۱۹

– عوامل خطر       ۲۰

– پاتوفيزيولوژي    ۲۴

– افزايش پاسخ هاي انقباضي           ۲۵

– پروستاگلندين ها            ۲۵

– اكسيد نيتريك   ۲۶

– اندوتلين         ۲۶

– فاكتور رشد اندوتليوم عروقي        ۲۷

– ژنتيك            ۲۷

– عوامل ايمونولوژيك       ۲۸

– عوامل التهابي  ۲۸

– ديس ليپيدمي و استرس اكسيداتيو    ۲۹

– فعال شدن سلول هاي اندوتليال       ۳۰

– پاتولوژي           ۳۲

– تغييرات قلبي عروقي     ۳۳

– تغييرات هماتولوژيك      ۳۵

– حجم پلاسما  ۳۵

– انعقاد          ۳۶

– ترومبوسيتوني          ۳۶

– هموليز       ۳۷

– تغييرات اندوكرين و متابوليك       ۳۷

– تغييرات آب و الكتروليت ۳۸

– كليه  ۳۹

– كبد   ۴۰

سندروم HELLP  ۴۱

– مغز     ۴۲

– نقش جفت در پره اكلامپسي (اختلالات

سيتوتروفوبلاستيك)        ۴۵

– خونرساني رحمي – جفتي            ۴۶

               – مرگ    ۴۷

                – پيش بيني           ۴۸

               – فشار خون       ۴۸

– ادم    ۴۸

– پروتئينوري    ۴۸

– سوابق           ۴۹

– انفوزيون آنژيوتانسين II  ۴۹

– تست ROLL_OVER      ۵۰

– اسيد اوريك     ۵۰

– متابوليسم كلسيم            ۵۰

– پلاكتها           ۵۱

– شاخصهاي استرس اكسيداتيو         ۵۱

– عوامل ايمونولوژيك       ۵۱

– پپتيدهاي جفتي ۵۲

– فيبرونكتين      ۵۲

– دفع ادراري كاليكرئين     ۵۲

– سرعت سنجي داپلر در شرائين رحمي          ۵۲

– پيشگيري           ۵۴

– تعديل رژيم غذايي ۵۴

– آسپرين          ۵۵

– آنتي اكسيدانها  ۵۶

– درمان   ۵۶

– تدابير درماني   ۵۶

– روند درماني    ۵۷

– خاتمه دادن به حاملگي    ۵۹

– هايپرتانسيون پابرجا بلافاصله بعد از زايمان ۶۱

– مايع درماني    ۶۱

– درمان دارويي  ۶۲

– اقدامات لازم در پره اكلامپسي شديد ۶۵

– درمان در اكلامپسي       ۶۷

– پيشگيري از تشنجات      ۶۹

– آثار سمي سولفات منيزيم ۷۰

– پيش آگهي          ۷۱

فصل دوم:            ۷۳

مروري بر مطالعات انجام شده قبلي      ۷۴

فصل سوم: روش اجراي پژوهش        ۷۹

– نوع مطالعه        ۸۰

– جمعيت مورد مطالعه         ۸۰

– روش نمونه گيري و حجم نمونه       ۸۰

– معيارهاي انتخاب نمونه     ۸۰

– روش انجام كار    ۸۱

– روش تجزيه و تحليل داده ها            ۸۱

– جدول متغيرها     ۸۲

فصل چهارم:         ۸۳

– يافته هاي پژوهش            ۸۴

– جداول و نمودارها            ۹۲

فصل پنجم:           ۱۰۶

– بحث و نتيجه گيري          ۱۰۷

– محدوديت ها و پيشنهادها    ۱۱۲

فصل ششم: منابع و ضمائم    ۱۱۳

– فرم اطلاعاتي      ۱۱۴

– فهرست منابع      ۱۱۵

– چكيده انگليسي    ۱۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :