ارس فایل » پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال 1382
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 169 حجم فایل (مگابایت) : 1.121 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال ۱۳۸۲</span>

پایان نامه بررسی فراوانی انواع بيماريهای هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال ۱۳۸۲

 

مقدمه:

 

اختلالات هايپرتانسيو بارداري يك عارضة شايع حاملگي هستند و در مجموع حدود ۱۰-۵ درصد تمامي حاملگيها را عارضه دار مي كنند. ميزان بروز اين اختلالات عميقاً تحت تأثير يك سري عوامل مانند: سن، پاريته، نژاد، سابقة بيماري زمينه‌اي و … قرار دارد و فراواني اين اختلالات در مناطق و نژادهاي مختلف تا حدودي متفاوت گزارش شده است. اين اختلالات يك علت مهم موربيديته و مورتاليته مادر و جنين محسوب مي‌شوند و همراه با خونريزي و عفونت ترياد مرگ آوري را تشكيل مي‌دهند، اين اختلالات به چند نوع تقسيم مي شوند كه شامل: هايپرتانسيون حاملگي، پره اكلامپسي، اكلامپسي، پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن و هايپرتانسيون مزمن مي شود و پروگنوز و پيامدهاي مادري و جنيني در انواع اين اختلالات متفاوت است و به روش درماني متفاوت مي انجامد.

 

متدولوژي:

 

اين مطالعه يك مطالعة مشاهده اي – مقطعي است و به صورت استخراج داده هاي موجود انجام شده و روش نمونه گيري به صورت سرشماري است و مجموعاً ۵۵ بيمار مبتلا به اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه با توجه به معيارهاي كالج زنان و مامايي آمريكا و گروه كاري آموزش فشار خون بالا داراي شرايط لازم بودند و در سال ۱۳۸۲ در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته‌ها و نتايج: فراواني اختلالات هايپرتانسيو در زنان بارداري ۵/۸ درصد است. فراواني انواع اختلالات هايپرتانسيو بارداري به اين صورت است: اكلامپسي ۵/۵ درصد، پره اكلامپسي شديد ۸/۲۱ درصد و پره اكلامپسي خفيف ۹/۳۰ درصد و هايپرتانسيون مزمن ۳/۷ درصد و هايپرتانسيون حاملگي ۲/۱۸ درصد و پره‌اكلامپسي افزوده ده بر هايپرتانسيون مزمن ۴/۱۶ درصد. فراواني اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه در اين مطالعه برآورد شد در محدودة آمار جهاني قرار دارد. فراواني اين اختلالات در دو انتهاي طيف سني باروري كمتر  بوده است و اين مسأله با دانسيته هاي قبلي هماهنگي ندارد، اكثر موارد اين اختلالات بعد  از سن حاملگي ۳۷ هفتگي آشكار شده اند و بيشتر از نصف بيماران يعني ۲/۵۸ درصد نولي پار بودند و بيماريهايي كه از عوامل خطر پره اكلامپسي هستند مثل ديابت و بيماري هاي عروقي و يا بيماري هاي كلاژن واسكولر در بيماران وجود نداشته است، ۵/۵ درصد بيماران سابقة هايپرتانسيون مزمن داشتند و ۱۱ درصد بيماران مبتلا به عفونت ادراري بودند كه نسبت به حاملگي طبيعي بيشتر بوده است. پره اكلامپسي سبب شده كه ميزان زايمان سزارين افزايش قابل توجهي داشته باشد و حدوداً ۲ برابر زايمان طبيعي صورت گيرد. حدود ۶۰ درصد بيماران حين مراقبت هاي بارداري تشخيص داده شده بودند و تنها ۵/۲۵ درصد بيماران با علائم پره اكلامپسي مراجعه كردند. سابقة اختلالات هايپرتانسيو بارداري در بيشتر از نصف بيماران وجود داشته است.

 

فهرست

 

چكيده فارسي         ۱

فصل اول: كليات    ۴

– مقدمه پژوهش و بيان مسئله ۵

– اهداف پژوهش    ۷

– هدف كلي       ۷

– اهداف جزئي   ۷

– سوالات پژوهش  ۷

– واژگان كليدي     ۸

– تعريف واژگان    ۸

– اختلال فشار خون در دوران بارداري ۹

– دسته بندي و تشخيص       ۹

– هايپرتانسيون      ۱۰

– هايپرتانسيون حاملگي        ۱۱

– پره اكلامپسي      ۱۲

– اكلامپسي           ۱۵

– پرفشاري خون مزمن         ۱۷

– پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن            ۱۹

– عوامل خطر       ۲۰

– پاتوفيزيولوژي    ۲۴

– افزايش پاسخ هاي انقباضي           ۲۵

– پروستاگلندين ها            ۲۵

– اكسيد نيتريك   ۲۶

– اندوتلين         ۲۶

– فاكتور رشد اندوتليوم عروقي        ۲۷

– ژنتيك            ۲۷

– عوامل ايمونولوژيك       ۲۸

– عوامل التهابي  ۲۸

– ديس ليپيدمي و استرس اكسيداتيو    ۲۹

– فعال شدن سلول هاي اندوتليال       ۳۰

– پاتولوژي           ۳۲

– تغييرات قلبي عروقي     ۳۳

– تغييرات هماتولوژيك      ۳۵

– حجم پلاسما  ۳۵

– انعقاد          ۳۶

– ترومبوسيتوني          ۳۶

– هموليز       ۳۷

– تغييرات اندوكرين و متابوليك       ۳۷

– تغييرات آب و الكتروليت ۳۸

– كليه  ۳۹

– كبد   ۴۰

سندروم HELLP  ۴۱

– مغز     ۴۲

– نقش جفت در پره اكلامپسي (اختلالات

سيتوتروفوبلاستيك)        ۴۵

– خونرساني رحمي – جفتي            ۴۶

               – مرگ    ۴۷

                – پيش بيني           ۴۸

               – فشار خون       ۴۸

– ادم    ۴۸

– پروتئينوري    ۴۸

– سوابق           ۴۹

– انفوزيون آنژيوتانسين II  ۴۹

– تست ROLL_OVER      ۵۰

– اسيد اوريك     ۵۰

– متابوليسم كلسيم            ۵۰

– پلاكتها           ۵۱

– شاخصهاي استرس اكسيداتيو         ۵۱

– عوامل ايمونولوژيك       ۵۱

– پپتيدهاي جفتي ۵۲

– فيبرونكتين      ۵۲

– دفع ادراري كاليكرئين     ۵۲

– سرعت سنجي داپلر در شرائين رحمي          ۵۲

– پيشگيري           ۵۴

– تعديل رژيم غذايي ۵۴

– آسپرين          ۵۵

– آنتي اكسيدانها  ۵۶

– درمان   ۵۶

– تدابير درماني   ۵۶

– روند درماني    ۵۷

– خاتمه دادن به حاملگي    ۵۹

– هايپرتانسيون پابرجا بلافاصله بعد از زايمان ۶۱

– مايع درماني    ۶۱

– درمان دارويي  ۶۲

– اقدامات لازم در پره اكلامپسي شديد ۶۵

– درمان در اكلامپسي       ۶۷

– پيشگيري از تشنجات      ۶۹

– آثار سمي سولفات منيزيم ۷۰

– پيش آگهي          ۷۱

فصل دوم:            ۷۳

مروري بر مطالعات انجام شده قبلي      ۷۴

فصل سوم: روش اجراي پژوهش        ۷۹

– نوع مطالعه        ۸۰

– جمعيت مورد مطالعه         ۸۰

– روش نمونه گيري و حجم نمونه       ۸۰

– معيارهاي انتخاب نمونه     ۸۰

– روش انجام كار    ۸۱

– روش تجزيه و تحليل داده ها            ۸۱

– جدول متغيرها     ۸۲

فصل چهارم:         ۸۳

– يافته هاي پژوهش            ۸۴

– جداول و نمودارها            ۹۲

فصل پنجم:           ۱۰۶

– بحث و نتيجه گيري          ۱۰۷

– محدوديت ها و پيشنهادها    ۱۱۲

فصل ششم: منابع و ضمائم    ۱۱۳

– فرم اطلاعاتي      ۱۱۴

– فهرست منابع      ۱۱۵

– چكيده انگليسي    ۱۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :