ارس فایل » بيماري های ژنتيک و تغذيه
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 186 حجم فایل (مگابایت) : 0.145 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بيماري های ژنتيک و تغذيه</span>

بيماري های ژنتيک و تغذيه

 

تاريخچه:

 

آشنايي با اصول دانش ژنتيك ( زادشناسي )، مورد نياز و علاقة همه افراد است، زيرا همة كساني كه فرزنداني يا مشكل وراثتي بالقوه اي در خانواده دارند و يا آناني كه با تلاش پيگير و هيجان انگيز ترسيم نقشة تمام ۰۰۰/۶۰ تا ۰۰۰/۷۰ ژن انسان ( طرح تحقيقاتي ترسيم نقشة كامل ژني انسان) دلبستگي دارند و بالاخره همة مردم، به اين آشنايي نياز و علاقه دارند.

بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خويشاوندان اين شباهت را مي يابند و با جـملاتـي مانند : بينـي او مثل بيني پـدربزرگش نوك بالاست » در اين باره اظـهار نظـر مي كنند.

بيش از ۴۰۰۰ صفت ارثي وجود دارد كه جايگاه كرموزومي بيش از ۱۰۰۰ مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار يك نقص مادرزادي جدي هستند، واژة مادرزادي، علت ابتلا به نقص را بيان نمي كند و تنها به معني وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل يك چهارم اين نـقايص بر اثر مجموع تأثيرات ژن هاي متعدد به اضافه يك يا چند عامل محيطي ( چند عاملي) به وجود مي آيد، ولي تقريباً علت نيمي از نقايص مادرزادي ناشناخته باقي مانده است. تقريباً از هر ۱۶۶ نوزاد، يك نوزاد مبتلا به يك ناهنجاري كروموزومي مانند نشانگان داون است و حدود ۲ تا ۳ درصد مبتلايان، دچار اختلالاتي هستند كه عامل يك تك ژن غيرطبيعي است احتمالاً ۲۰ درصد از بيماران بستري در بيمارستان هاي كودكان، مشكلي دارند كه تا حدي ژنتيكي است بعد ازتصادفات رانندگي و سرطان، ناهنجاريهاي مادرزادي سومين عامل شايع مرگ و مير در سنين ۱ تا ۱۴ سالگي هستند و بيش از ۲۰ درصد مرگ و ميرهاي نوزادان، بر اثر نقايص مادرزادي است. بنابراين، اختلالات ژنتيكي، درد و رنج عظيمي را به بشر تحميل كرده است.

مردم غالباً مي گويند كه ” سرطان درخانواده ما شايع است ” يا ” افراد خانواده ما همگي بر اثر حملات قلبي مي ميرند” از آنجا كه بيماري قلبي و سرطان، دو علت مرگ و مير در ايالات متحدة آمريكاست، پرسش واقعي اين است كه آيا خطر بروز اين دو بيماري در خانواده هاي معيني، بيش از خطر بروز در همة خانواده هاست يا اين  گونه نيست ؟

مقدمه

 

متخصص ژنتيك:

 

متخصص ژنتيك پزشكي فردي است كه در مكانيزم هاي وراثتي، تشخيص و درمان اختلالات ژنتيكي تخصص دارد. ژنتيك پزشكي، مثل ديگر تخصص هاي پزشكي، نظير جراحي يا مامايي و زنان، پس از دانشكده پزشكي، يك دوره آموزشي خاص هم دارد. بسياري از متخصصان ژنتيك پزشكي، در يكي از رشته هاي پزشكي مانند اطفال، داخلي يا مامايي و پزشكي زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتيك پزشكي است. هيئت ژنتيك پزشكي آمريكا (ABMG)  با برگزاري امتحان در چند زمينه، يعني ژنتيك باليني، ژنتيك ياخته اي باليني، ژنتيك زيست شناسي باليني، ژنتيك مولكولي، به پزشكان و متخصصان داراي درجة دكتراي غيرپزشكي (p.h.D)، گواهي نامه اعطا مي كند. ژنتيك باليني به تشخيص و درمان بيماران، ژنتيكياخته اي (سيتوژنيك ) به تشخيص آزمايشگاهي نابهنجاري هاي كروموزومي و ژنتيك زيست شيميايي به تشخيص آزمايشگاهي و درمان اختلالات آنزيمي و اختلالات شيميايي ناشي از آنها مي پردازد. مشاورة ژنتيك هم،‌در گذشته مورد تأييد ABMG قرار مي گرفت و هم اكنون،‌هيئت جديد اعطاي گواهي نامه،‌به نام هيئت مشاورة ژنتيك آمريكا (ABGC)  وظيفة اعطاي گواهي نامه را به مشاوران ژنتيك بر عهده گرفته است. بيشترين متخصصان ژنتيك پزشكي و مشاوران ژنتيك، با مراكز بزرگ پزشكي يا آزمايشگاه هاي مرجع براي آزمايشهاي ژنتيكي همكاري دارند.

 

فهرست منابع:

 

عليزاده ، م . ۱۳۸۲٫ ژنتيك پزشكي تامپسون  و تامپسون. (ترجمه) . انتشارات سماط: ۶۶۹ .

راست منش.ر. ۱۳۸۲٫ تغذيه و رژيم درماني باليني . انتشارات دانش : ۵۶۴٫

صنعتي.م، خضاب.م، عظيم پور. چ. ۱۳۷۹٫ مهندسي ژنتيك . (ترجمه) . انتشارات مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي: ۹۹٫

موجودي.ع، عباسي. س، صنعتي . م. ۱۳۷۷٫ شما و ژنتيك. (ترجمه) . انتشارات مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي: ۹۹٫

آساد،م. ۱۳۷۷٫ مباني ژنتيك . (ترجمه) . انتشارات دنيا: ۲۰۰

شكيبايي، م. ۱۳۷۷٫ تحليلي بر ژنتيك مولكولي پايه. (ترجمه).انتشارات هنگامه : ۴۹۰٫

L.Kathleen , Sylvia Escott – stump . 2004 . Krause’s Food, Nutrition, and diet therapy. 406-390 ص

 

فهرست مطالب

 

تاريخچه  ۱

مقدمه     ۳

متخصص ژنتيك    ۳

تشخيص پيش از موقع و پيشگيري      ۵

درمان     ۶

چند نمونه از درمان هاي ثمربخش       ۶

پروژه ژنوم انساني ۱۱

اساس ژنتيك          ۱۷

ژنتيك و ژنوميك    ۱۸

اصول ژنتيك        ۱۹

اسلوب وراثت و نفوذپذيري   ۲۳

بيماري هاي كروموزومال     ۲۷

بيماري در سطح ميتوكندريايي            ۳۸

ژنتيك و تغذيه درماني          ۳۹

تأثير ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روي فرآيندهاي متابوليكي    ۴۰

تاثيرات و ارتباط متقابل بين ژن و مواد مغذي بر روي ظهور ژن     ۴۳

پيچيدگي موجود در ارتباط ژنتيك و تغذيه          ۴۸

ژنتيك به عنوان يك تخصص پزشكي    ۵۰

نظام ژنتيك انساني و پزشكي  ۵۰

طبقه بندي اختلالات ژنتيكي  ۵۱

نقايص تك ژني      ۵۱

اختلالات كروموزومي         ۵۱

توارث چند عاملي   ۵۲

فصل ۱: اساس كروموزومي وراثت     ۵۳

اساس كروموزومي وراثت    ۵۴

كروموزوم هاي انساني        ۵۵

چرخه حياتي يك سلول سوماتيك          ۵۶

ميتوزيس ۵۷

ميوزيس  ۵۹

گامت سازي و باروري انسان ۶۱

تخمك سازي         ۶۲

باروري   ۶۲

رابطه طبي ميوزوميتوز       ۶۲

فصل ۲: ژنوم انسان            ۶۳

ساختمان DNA      ۶۴

ساختمان و تشكيلات ژن       ۶۵

اشكال ساختماني يك ژن انساني معمولي ۶۵

خانواده هاي ژن     ۶۵

پايه هاي تظاهر ژني           ۶۶

رونويسي ۶۶

ترجمه و رمز ژنتيكي          ۶۷

روند پس از ترجمه ۶۷

ساختمان كروموزوم هاي انسان           ۶۷

كروموزوم ميتوكندريايي      ۶۸

فصل ۳: الگوهاي توارثي تك ژني       ۶۹

ترمينولوژي يا لغت شناسي    ۷۰

اختلالات ژنتيكي با توارث كلاسيك مندلي          ۷۲

سن شروع و ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي   ۷۲

ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي       ۷۳

هتروژنيتي ژنتيكي ۷۳

هتروژنيتي لوكوسي            ۷۴

هتروژنيتي آللي     ۷۴

توارث اتوزومال مغلوب       ۷۵

فركانس بروز ژن و فركانس حامل       ۷۵

هم خوني و ازدواج ۷۶

هم خوني ۷۶

اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتيكي       ۷۷

اختلالات تحت تأثير جنسيت  ۷۹

آناليز جداسازي      ۷۹

الگوهاي توارثي اتوزومال غالب         ۷۹

مشخصات توارث اتوزومي غالب        ۸۰

هموزيگوت هاي صفات اتوزومال غالب            ۸۱

فنوتيپ هاي محدود به جنس در بيماري اتوزومي ۸۲

توارث وابسته به X 83

توارث وابسته به X مغلوب   ۸۳

مشخصات توارث وابسته به X مغلوب  ۸۴

موزائيسم ۸۴

موزائيسم سوماتيك (غيرجنسي)          ۸۵

توارث مادري موتاسيون هاي ميتوكندريايي        ۸۵

فصل ۴: اساس ژنتيك سلولي باليني      ۸۷

معرفي سيتوژنتيك  ۸۸

شناسايي كروموزوم            ۸۸

اختلالات كروموزومي         ۸۹

اختلال در تعداد كروموزوم‌ها ۸۹

تري پلوئيد و تتراپلوئيد        ۹۰

آناپلوئيد   ۹۰

فصل ۵: بيماري هاي ژنتيكي ۹۰

بيماري آلزايمر      ۹۲

ژنتيك و سرطان     ۹۳

زيست شناسي سرطان          ۹۹

اساس ژنتيكي سرطان          ۱۰۰

سرطان در خانواده  ۱۰۰

سرطان و محيط     ۱۰۱

تراتوژن ها           ۱۰۱

سرطان ارثي پستان و تخمدان ۱۰۴

كانسر فيزيولوژي ارثي كلون ۱۱۰

بيماري سيستيك فيبروزيس    ۱۱۳

بيماري هيپركلسترولمي خانوادگي        ۱۱۸

ديابت شيرين وابسته به انسولين          ۱۲۴

ديابت شيرين غيروابسته به انسولين     ۱۳۰

سندرم مارفان        ۱۳۴

سندرم ترنر          ۱۴۳

ساختمان و عملكرد هموگلوبين            ۱۴۸

هموگلوبين هاي انسان و ژنهاي آنها     ۱۴۸

ناهنجاري هاي هموگلوبين در انسان     ۱۴۹

هموگلوبين لپور     ۱۵۰

انواع ديگر هموگلوبين         ۱۵۰

كم خوني كولي      ۱۵۱

كم خوني سلول داسي شكل    ۱۵۴

ديگر ناهنجاري هاي ژنتيكي و نقص هاي زمان تولد         ۱۶۰

هموسيستئين يوريا  ۱۶۰

سندرم داون          ۱۶۰

افتادگي دريچه ميترال          ۱۶۱

بيماري ويلسون     ۱۶۱

صلبيه آبي            ۱۶۱

سولفوسيتسين يوريا ۱۶۲

شكاف سقف دهان   ۱۶۲

اسپينا بيفيدا           ۱۶۲

فلج مغزي            ۱۶۲

اطلاعات كلي در مورد ژنها، تغذيه و بيماري ها  ۱۶۴

طرح ژنوم محيطي ۱۶۴

نقش تغذيه از ديدگاه ژنتيك     ۱۶۵

كمبود ويتامين ممكن است عامل ايجاد جهش ژن شود         ۱۶۸

ژنتيك و برنامه هاي رژيمي   ۱۷۰

چگونه بيماري هاي ژنتيكي بر روي نيازهاي تغذيه اي تأثير مي گذارند          ۱۷۲

تفاوت بين بي‌نظمي‌هاي محض ژنتيكي و بي‌نظمي‌هاي چند علتي      ۱۷۲

گالاكتوزميا           ۱۷۵

هيپرفنيل آلانينمي   ۱۷۸

تغيير ژنتيك و تغذيه در رابطه با بيماري هاي قلبي و عروقي           ۱۸۴

چگونگي تأثير رژيم غذايي بر روي فرآيندهاي فيزيولوژيكي بدن      ۱۸۵

وزن بدن و ژنتيك   ۱۸۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :