ارس فایل » تاثیر صنعت بر جامعه
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 22 حجم فایل (مگابایت) : 0.9 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تاثیر صنعت بر جامعه</span>

 تاثیر صنعت بر جامعه

 

تحقیق  تاثیر صنعت بر جامعه

 

مطالعه جامعه شناسی صنعتی از آنجا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که کشور ما نیز چون سایر کشورها هم اکنون به عصر صنعت وارد شده، و ناگزیر می بایست خود را با آن، و تبعات ناشی از آن در قالبهای مختلف تطبیق دهد. گر چه با نگاهی گذرا به نقشه رشد صنعتی کشور، به این واقعیت پی می بریم که توسعه صنعت و پراکندگی صنتی در ایران در حد رضایتبخشی در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای روبه توسعه به ویژه منطقه شرق آسیا در آستانه قرن بیست و یکم صورت نگرفته است؛ یعنی توسعه صنعتی مناسب با رشد منابع انسانی اتفاق نیفتاده است، و خلأ ناشی از آن، خود مسائل و چالشهای عدیدۀ اجتماعی را به دنبال آورده است، به همین خاطر، با غور در جامعه شناسی صنعتی، به بسیاری از مبانی و حقایقی می توان پی برد، که به عنوان رهنمودی موثر در فرایند توسعه می تواند عمل نماید. از دیدگاه جامعه شناسی صنعتی، جریان صنعتی شدن گرچه ثروت ناگفته و غیر منتظره ای را به ویژه برای جوامع و ملل ثروتمند جهان در قرن نوزدهم به همراه آورد، و به دنبال آن نحوۀ زندگی آنها را متحول کرد، در عین حال به مسائل اجتماعی فراوان منجر گردید،که فقر،مشکلات مسکن، به خاطر افتادن سلامت و…را نیز به دنبال داشته است.

جوامع صنعتى داراى مشخصات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى خاص خود مى‌باشند؛ يعنى مجموعۀ مشخصاتى كه عموماً و عمدتاً زاييدۀ صنعت و صنعتى شدن آنهاست و جوامع صنعتى عمدتاً به لحاظ اقتصادى پويا و متحول هستند. همين طور، به لحاظ اجتماعى، تا حد زيادى باز و تغيير پذيرند. به لحاظ فرهنگى نيز، جوامع ياد شده تحولات زيادى را پشت سر گذاشته‌اند، و به طور كلى، مجموعۀ ارزشهاى فرهنگى و ذخاير فرهنگى در اين جوامع به دنبال پلوراليسم يا تكثر فرهنگى و همواره در حال تغيير و شكل پذيرى جديد هستند.به عبارت ديگر، از ارزشهاى نوين فرهنگى به خوبى در اين جوامع استقبال مى‌گردد. همين طور به لحاظ مشخصات سياسى نيز نوع نظامهاى دموكراسى زاييده جوامع صنعتى است؛ به اين مفهوم كه دموكراسيهاى بزرگ و با محتوا عمدتاً منتسب به اين قبيل جوامع است.

با توجه به مطالب فوق و به دنبال ظهور صنعت در جوامع صنعتى، و همچنين به دنبال تغيير روابط اجتماعى‌، تعاملات اجتماعى- اقتصادى، تغييرات فرهنگى پديد آمده در اين جوامع و نظاير آن، جامعه‌شناسى صنعتى نيز ازجامعه شناسى مادر (عمومى)، مشتق گرديد، صرفاً به اين خاطر كه به گونه‌اى مستقل ابعاد مختلف صنعتى شدن و تبعات ناشى از آن را مورد مطالعه قرار دهد. به كارگيرى جامعه‌شناسى صنعتى خود در پيشرفت جوامع صنعتى، ايجاد الگوها و قالبهاى نو، نهادينه كردن ارزشهاى جديد، بررسى نيازها و روابط تازه و… نقش مؤثرى در آن داشته است. به همين خاطر، جامعه‌شناسى صنعتى در جوامع صنعتى بيش از ساير جوامع شناخته شده است. با توسعه ی صنعت و تكنولوژى، همين‌طور با انتقال تكنولوژى‌هاى جديد به كشورهاى غير صنعتى، روابط صنعتى و تا اندازه‌اى جامعه‌شناسى صنعتى به اين جوامع نيز راه يافت. اين در حالى است كه هنوز هم فاصلۀ قابل توجهى بين كشورهاى صاحب صنعت و كشورهاى غير صنعتى به چشم مى‌خورد. اين نكته نيز قابل ذكر است كه جوامع صاحب صنعت بيش از ساير جوامع در زمينه‌هاى مختلف جامعه شناسى و تحقيقات اجتماعى- صنعتى سرمايه‌گذارى مى‌نمايند، تا از آن طريق نيازهاى خود را برطرف نمايند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

فصل اول:           ۲

مشخصات كلى جامعه صنعتى            ۲

استعمار و تسلط صنعت        ۴

قلمرو و محدودۀ جامعه‌شناسى صنعتى   ۶

فرايند صنعتى شدن (نمونه هند)          ۸

فصل دوم:            ۱۰

مشخصات جامعه صنعتى      ۱۰

فصل سوم:           ۱۳

صنعت و جامعه     ۱۳

فصل چهارم          ۱۶

: صنعت و نهادها ى اجتماعى            ۱۶

تأثير صنعت بر ازدواج و خانواده        ۱۷

تأثير صنعت بر قشربندى و طبقه‌‌بندى اجتماعات  ۲۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :