ارس فایل » تاریخچه استانداردهای کیفیت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 69 حجم فایل (مگابایت) : 0.03 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تاریخچه استانداردهای کیفیت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :