ارس فایل » تاریخچه استانداردهای کیفیت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 69 حجم فایل (مگابایت) : 0.03 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تاریخچه استانداردهای کیفیت | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

تحقیق تاریخچه استانداردهای کیفیت

 

استاندارد كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهاني اول به صورت مدون ، ايجاد كرد . پس از آن ( پيش از جنگ جهاني دوم ) وقتي كه شركتهاي كوچك با يكديگر ادغام و شركتها و موسسات بزرگتري را تشكيل دادند ، روش اداره موسسات توليدي به كلي تغيير يافت . تغيير ديگري كه همزمان با جنگ جهاني دوم به وجود آمد ، استفاده كردن از بازرسان در مراحل گوناگون توليد محصولات بود . در چنين وضعيتي بازرسان موظف بودند محصولات توليد شده را بازرسي كنند و چنانچه مرغوبيت لازم را نداشته باشند ، آن را عودت دهند تا پس از انجام گرفتن اصلاحات لازم بار ديگر بازرسي شود . اين چرخه توليد ، بازرسي و اصلاح ، سالها در كارخانه ها باقي ماند . در سالهاي اخير روشهاي جديد ديگري كه به توليد صحيح و دقيق محصولات مي انجامد ، به كار گرفته و جايگزين روشهاي پيشين شده است . توسعه مراكز صنعتي و فن آورانه كه پس از جنگ جهاني دوم آغاز گرديد نيز پيچيده تر شدن روشهاي توليدي و سخت تر شدن تضمين كيفيت را در پي داشت .

نخستين تلاش براي استانداردكردن سيستم كيفيت كه تاثير رشد صنعت و پيچيدگي آن بيشتر بود در ايالات متحد آمريكا بوجود آمد . اين فعاليتهاي استاندارد كردن از وزارت دفاع آمريكا آغاز شد و به ايجاد استاندارد ارتشي ۹۸۵۸ در سال ۱۹۵۶ كه ويژه مشخصات و شرايط سيستم كيفيت و استاندارد ارتشي ۴۵۲۰۸ ( MIL-I-4208  )  كه مخصوص سيستم بازرسي است ، منجر شد . اين دو سري استانداردها هنوز در وزارت دفاع و ارتش ايالات متحد آمريكا مورد استفاده قرار دارد .

 

فهرست مطالب

 

(( مقدمه ))          ۱

( تاريخچه استانداردهاي كيفيت )         ۱

تاريخچه استاندارد QS-9000 3

بخشهاي سه گانه QS-9000   ۶

بخش دوم : نيازمنديهاي بخش خودروسازي        ۷

فرآيند قطعات توليدي           ۷

توانمندي هاي ساخت           ۸

بخش سوم : نيازمندي هاي خاص هر مشتري      ۸

دامنه شمول استاندارد QS-9000         ۱۰

مزاياي عمومي :    ۱۰

مزاياي اختصاصي :            ۱۱

معني و مفهوم FMEA  :       ۱۶

نرخ وقوع خطا      ۲۸

قابليت كشف خطا : ۳۰

طراحي آزمايشها    ۳۲

نتايج :‌    ۳۴

شناسايي :            ۴۰

۱ ) راندمان حجمي Volumetric Efficiency  :  ۴۷

۲ ) راندمان كلي Overall Efficiency  :           ۴۸

۳ ) راندمان مكانيكي Mechanical Efficiency  :           ۴۸

(( سيستمهاي خنك كننده خودرو ))‌      ۵۹

اساس كار موتورهاي چهار زمانه :‌      ۶۰

((‌ هدف از طراحي سيستم خنك كنندگي در خودروها ))      ۶۱

(( سيستم خنك كنندگي بوسيله آب و باد حاصل از پروانه )) ۶۱

وظايف مورد انتظار روغن موتور :‌    ۶۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :