ارس فایل » تاریخچه مشهد
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 38 حجم فایل (مگابایت) : 0.01 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تاریخچه مشهد</span>

تاریخچه مشهد

 

تحقیق تاریخچه مشهد

 

آشكارسازها و سنسورها جهت شناسايي بروز يك پديده و ارزيابي خصوصيات آن بكار مي روند. اين خصوصيات شامل حضور خودرو، نوع خودرو( طبقه بندي)،سرعت و غيره مي گردند. در پيكربندي شامل تنها يك آشكارساز حجم و داده هاي اشغال كننده را عرضه مي نمايد، در حاليكه حلقه هاي دوگانه داده هاي سرعت را تهيه مي كنند. تحولات اخير در حوزة پردازش داده ها منجر به پديد آمدن سيستمهايي شده اند كه جهت ارائة داده هايي همسان با داده هاي عرضه شده از سوي حلقه ها متكي به تصاوير ويدئويي مي باشند.ساير تقسيم بندي هاي آشكارسازها شامل رادارهاي مادون قرمز و ماوراي صوت، و كابلها/سلولهاي فشردة الكتريكي مي گردند. در مورد كاركردهاي درون خودرويي، تحولات اخير در فن آوري تراشة سيليكوني موجب پديد آمدن شتاب سنج ها و ژيروسكوپهاي كوچك شده اند كه در كاركرد هاي نوع AVCS شامل راهبري و پاسخ به تصادم بكار مي روند.

سيستمهاي ارتباطاتي توانمنديهاي لازم جهت انتقال اطلاعات به ساير عناصر سيستم كه به داده ها، دستورات و غيره نياز دارند، را فراهم مي آورد. عناصر سيستمي شامل قطعات فرستنده و دريافت كننده و واسطه انتقال مي گردند. سيستمهاي ارتباطاتي جهت باز پس گرفتن داده ها از سنسورها و آشكارسازها، رله كردن فرمان هاي كنترلي كنترلرهاي سيگنال ترافيكي و سيگنال هاي ترافيكي، و تغيير پيامها بر روي نشانه هاي پيامي متغير بكار مي روند.

 

فهرست مطالب

 

پيش زمينه           ۱

  1. گسترة عملياتي ۴

اهداف اين عمليات عبارتند از:            ۴

  1. سيستمهاي مديريت ترافيك ۵

۳-۱٫ سيستمهاي رايج مديريت ترافيك   ۵

۳-۲) سيستم هوشمند حمل و نقل(ITS)  ۶

۳-۲-۱٫ سيستمهاي پيشرفتة مديريت ترافيك(ITS) 7

۳-۲-۲-۱٫ اهداف سيستم ATC            ۷

۳-۲-۱-۲٫ بلوكهاي سازندة فن آوري    ۸

آشكارسازها و سنسورها        ۸

ارتباطات ۹

سيستمهاي كامپيوتري          ۱۰

فن آوري نشانه ها   ۱۰

۳-۲-۱-۳٫ مزاياي سيستم ATC           ۱۱

۳-۲-۲٫ سيستمهاي پيشرفتة اطلاعاتي خاص مسافران(ATIS)           ۱۲

  1. روش مشاوران ۱۲

۴-۱٫ فلسفة وجودي            ۱۲

طرحهاي بهبود و اصلاح وضعيت راهروهاي ترافيكي       ۱۴

۴-۲٫ روش شناسي پروژه     ۱۶

۴-۲-۱٫مرحلة اول: مرحلة طراحي      ۱۶

۴-۲-۱-۱٫ گردآوري داده هاي خط پايه ۱۷

۴-۲-۱-۲٫ مرور مطالعات صورت گرفته          ۱۸

۴-۲-۱-۳٫ بررسي شبكه       ۱۸

۴-۲-۱-۴٫ گردآوري داده هاي ترافيكي  ۱۸

۴-۲-۱-۴-۱٫ ليست شبكة جاده اي       ۱۹

۴-۲-۱-۵٫ پيش بيني ترافيك  ۱۹

۴-۲-۱-۶٫ مدل رشد و توسعه            ۱۹

آماده سازي نقشة شبكه         ۱۹

تخصيص ترافيك    ۱۹

۴-۲-۱-۷٫ شناسايي راه حل ها            ۲۰

۴-۲-۱-۸٫ مطالعة طرحهاي شناسايي شده در جزييات        ۲۱

۴-۲-۱-۹٫ مطالعة حركات مشتمل بر دور زدن در تقاطع ها ۲۲

۴-۲-۱-۱۰٫ نظر سنجي هاي فيزيكي    ۲۲

۴-۲-۱-۱۱٫ طراحي تجهيزات            ۲۲

۴-۲-۱-۱۲٫ آناليز ميزان تحقق پذيري   ۲۳

۴-۲-۱-۱۳٫ تخمين هزينه ها ۲۳

۴-۲-۱ ۱۴٫ منافع حاصله از اجراي پروژه         ۲۳

۴-۲-۴٫ نيازمنديهاي كلي      ۲۶

۵-۱٫گزارش آغازين            ۲۷

۵-۳٫ نسخة مقدماتي گزارش نهايي       ۲۸

۵-۴٫ گزارش نهايي ۲۸

  1. توانمندي ما ۳۰

۶-۲٫تجارب مربوطه           ۳۳

  1. صورتحساب ۳۵

نكات قابل توجه     ۳۵

منابع :    ۳۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :