ارس فایل » تحقیق آمار آسیب ها و جراحات شغلی
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 57 حجم فایل (مگابایت) : 0.063 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق آمار آسیب ها و جراحات شغلی</span>

آمار آسیب ها و جراحات شغلی

 

۱- مقدمه:

 

در اين گزارش در مورد موضوعاتي مثل طبقه بندي حوادث ناشي از كار وتهيه دستورالعملهاي جديد بين المللي آن بحث مي شود. در اين مقاله به ضرورت وجود استانداردهاي اصلاح شده در مورد حوادث ناشي از كار توجه شده و همچنين بر اهميت آمار در همه زمينه هاي بهداشت و ايمني شغلي از قبيل بيماريهاي شغلي، عوامل زيان آور و تأثير استرس- اعمال تكراري و ناايمن و ديگر موارد نامطلوب بر سلامت كارگران تأكيد گرديده است.

 

۲- چارچوب حوادث ناشي از كار:

 

كاربران آمار حوادث ناشي از كار مي خواهند بدانند كه چه كسي حادثه ديده است؟ حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟ شخص چگونه آسيب ديده است و مراحل رخداد حادثه و ايجاد مصدوميت به چه شكلي بوده است؟ براي تنظيم اين مقاله، حوادث ناشي از كار در چارچوبي ديده شده اند كه در آن ابتدا شرحي از وضعيت مصدوم در محيط كاري اش عنوان شده و سپس مراحل و عوامل مختلف ايجاد و بروز حوادث و تصادفات را بيان

مي نمايد.

اين چارچوب ابتدا به معرفي كارگر پرداخته و محيطي كه وي در آن كار مي كند و نوع كار انجام يافته توسط وي را شرح مي دهد، اين امر زمينه را براي فهم عوامل وقوع حوادث آماده مي سازد. كارگر داراي يك سري خصوصيات شخصي مثل جنس، سن، تحصيلات، آموزش و تجربه است. اين كارگر در يك شغل يا حرفه و با يك موقعيت خاص استخدامي در يك سازمان با اندازه و نوع فعاليت اقتصادي و محل معلوم، استخدام مي شود.

قبل از وقوع حادثه شخص مشغول انجام مراحل كار خود است و هنگام وقوع حادثه در حال انجام يك عمليات خاص در محلي مشخص و معمولاً با استفاده از وسايل و مواردي كه نياز دارد، مي باشد. تا اين جا اين اطلاعات مي تواند در مورد هر كارگري باشد اعم از اينكه دچار حادثه شده يا خير.

دريك زمان ممكن است چيزي اشتباه يا نادرست يا غيرمعمول و حادثه اي پيش بيني نشده ونامطلوب و يا يك سري اعمال ناايمن باعث رخداد حادثه اي گردند. در نتيجه شخصي كه در اين حالت دچار حادثه شده است در بخشي از بدنش جراحت ايجاد مي شود و يا حتي مي ميرد يا اينكه كار خود را به خاطر انجام كمك هاي اوليه در محل كار يا انجام كارهاي پزشكي در بيمارستان متوقف مي نمايد. در اين حالت اگر نتواند فوراً به كار خود برگردد در فاصله زماني كه براي بهبود تدريجي يا دوران نقاهت و در صورت نياز توانبخشي لازم است، مجبور به ترك محل كار خود خواهد شد. اگر آسيب وارده طوري باشد كه باعث معلوليت دائمي كارگر شود (مثل نقص عضو يا نابينايي) او نمي تواند به سركار خود برگردد و يا ممكن است قادر به انجام كاري كه قبلاً انجام مي داد نباشد. همچنين ممكن است فرد در معرض تشعشع يا ويروس باشد كه در اين حالت خطر بروز يا گسترش بيماري در زمانهاي بعد نيز وجود دارد.

مثال زير چارچوب را مشخص مي كند: يك مرد جوان ۲۲ ساله به عنوان باغبان با قرارداد موقت در يك بيمارستان كار مي كند. اين بيمارستان بطور متوسط ۵۰۰ كارمند دارد و در پايتخت واقع است. در روز حادثه مرد جوان و همكارانش مشغول باغباني بودند و كارهايي از قبيل جمع آوري و كندن علف هاي هرز و برگهاي خشك و تبديل آنها به كود انجام مي دادند. مرد باغبان مشغول كندن گلها با يك قيچي باغباني بود. ناگهان او براي ديدن كاري كه انجام داده بود يك قدم به عقب برداشت. متأسفانه او توجه نداشت كه كارگري يك شن كش را درست پشت سر او روي علف ها جا گذاشته و نوك تيغه هاي آن به بالا مي باشد. او درست روي شن كش قدم گذاشت و دو تا از شاخكهاي آن پاي او را مجروح نمود و در يك بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفت و بمدت ۲ هفته قادر به انجام كار نبود.

 

فهرست

 

۱- مقدمه

۲- چارچوب حوادث ناشي از كار

۳- اهداف و موارد كاربرد آمار حوادث شغلي

۱-۳- موارد استفاده

۲-۳- اجزاء و تعاريف

۳-۳- حوادث شغلي

۴-۳- حوادث رفت و آمد

۵-۳-  آسيب هاي شغلي

۶- ۳- واحد يا مورد آسيب شغلي

۳-۷- از كار افتادگي

۴- دامنه شمول

۱-۴- آسيب هاي شغلي

۲-۴- اشخاص، فعاليت هاي اقتصادي و مناطق جغرافيايي

۳-۴- انواع داده ها

۵- اندازه گيري و برآورد مصدوميت هاي شغلي

۱-۵- مصدوميت هاي منجر به فوت

۲-۵- زمان از دست رفته

۳-۵- مقادير مقايسه اي (نسبي)

۴-۵- ضريب تكرار

۵-۵- شدت وقوع حادثه

۶-۵- ضريب شدت

۷-۵- روزهاي از دست رفته در اثر حوادث

۸-۵- منابع و مراجع اطلاعاتي

۶- طبقه بندي حوادث شغلي

۱-۶- طبقه بندي محل حادثه

۲-۶- دسته بندي از نظر نتايج حوادث

۳-۶- طبقه بندي بر مبناي فرآيند انجام كار

۴-۶- طبقه بندي بر اساس يك فعاليت مشخص

۵-۶- طبقه بندي بر اساس انحراف از حالت عادي

۶-۶- طبقه بندي بر اساس نوع و چگونگي صدمه وارده

۷-۶- طبقه بندي بر اساس نوع مواد يا وسايل

۸-۶- طبقه بندي حوادث رفت و آمد

۷- ضمائم

۸- تعاريف

۹- دامنه شمول

۱۰- انواع اطلاعات

۱۱- اندازه گيري

۱-۱۱- آسيب هاي شغلي

۲-۱۱ حوادث منجر به فوت

۳-۱۱ زمان از دست رفته به علت حوادث شغلي

۴-۱۱ اندازه گيري مقايسه اي

ضميمه A: طبقه بندي بر اساس فعاليت اقتصادي

ضميمه B: طبقه بندي بر اساس اندازه سازمان

ضميمه C: طبقه بندي مشاغل

ضميمه D: طبقه بندي بر مبناي چگونگي وضعيت استخدامي

ضميمه E: طبقه بندي بر مبناي نوع آسيب و جراحت

ضميمه F: طبقه بندي بر اساس بخشي از بدن كه آسيب ديده است

ضميمه G: طبقه بندي بر مبناي محل حضور فرد

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :