ارس فایل » تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 30 حجم فایل (مگابایت) : 0.135 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی</span>

استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی

 

مقدمه

 

سنجش از دور به معنای اعم کلمه موضوع جدیدی نیست . از زمانی که بشر دیده به جهان گشوده و با چشم جستجوگر خود اطراف خویش را نگریسته و آن را بررسی کرده است فن دور کاوی انجام گرفته است.انسان اولیه در حقیقت به شناسایی اجسام و پدیده های اطراف خویش می پرداخته آنکه با آنها تماس فیزیکی بر قرار کند . در عصر حاضر به این موضوع علم سنجش از گفته می شود. ولی سنجش از دور به معنای اخص کلمه به گونه ای که امروزه آن را می شناسیم علمی است که تقریبا در اواخر قرن بیستم پدید آمده و طی بیست سال گذشته به طرز شگفت آوری رشد کرده است. تا آنجا که امروزه نه تنها به منزله وسیله ای مطمئن و کار آمد برای شناسایی های نظامی در جنگ های منطقهای و جهانی در دست دولتهای متخاصم است. بلکه از ابزارهای مهم در توسعه پایدار هر کشوری می باشد. توسعه پایداری که در کلی ترین مفهوم آن تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسل های آینده و به دیگر بیان امروز را در فردا دیدن است .

جنگل ها سرمایه های ملی هر کشوری هستند که متعلق به تمام نسل ها می باشند. لذا حفاظت از جنگل ها و کسب اطلاعات درباره وضعيت پوشش گياهي از قبيل ميزان و پراکنش آنها از اهميت زيادي برخوردار است. امروزه استفاده از داده¬هاي ماهواره¬اي امکان مطالعه گسترده پوشش گياهي را فراهم ساخته به طوری که در ارزیابی آسیب ها و  نرخ کاهش کمی وکیفی اراضی جنگلی و پایش علمی میزان جنگل زدایی در مقیاس محلی و منطقه ای بسیار موفق بوده است .

اما آنچه که می تواند ما را در بررسي¬هاي منابع طبيعي و پايش پوشش گياهي بیش از پیش یاری نماید ، استفاده از شاخص های گیاهی می باشد . به طوری که در طول سه دهه گذشته شاخص هاي گياهي مختلفی از سوی محققین ارائه گردیده است . و هدف از این تحقیق بررسی یکی از این مدل های سنجش  تراکم پوشش گیاهی می باشد.

 

نگارگر انبوهی تاج پوشش جنگلی

 

در این سمینار مدل FCD و خصوصیات اندکس های بکار رفته در آن بررسی شده است . توضیح این مطلب ضروری است که استفاده محض از این مدل در نقاط مختلف دنیا نتایج مشابهی ارئه نکرده است. مفهوم لغوی واژه FCD : Forest Canopy Density به معنای تراکم تاج پوشش جنگلی است . از این منظر FCD بیانگر ارزیابی وضعیت موجودی ، مهمترین  شاخص یکه سیمای توده جنگلی است که بر حسب در صد بیان می شود و می توان آن را از روش های مختلفی بدست آورد از جمله :

۱ – شبکه های عصبی مصنوعی

۲ – رگرسین خطی چندگانه

۳ – نگارگر چگالی پوششی جنگل

۴ – طبقه بندی بر مبنای بیشترین شباهت

یکی از روش های فوق روش نگارگر چگالی پوشش جنگلی FCD Mapper است که توسط Rikimaru در سال ۱۹۹۶ ارائه گردید و اولین بار برای برآورد تاج پوشش جنگلی در جنگلهای سوماترای اندونزی توسط سازمان بین المللی چوب مناطق استوایی بکار گرفته شد و نتایج خوب آن سبب توسعه روز افزون استفاده از این مدل در سایر نقاط دنیا گردید .

در میان روش های محاسبه تراکم تاج پوشش، مدل FCD به دلیل مزایای که دارد مورد توجه قرار گرفته است . مهمترین نقاط قوت این مدل در مقایسه با مدل های دیگر عبارتند از :

            نیاز به داده های تعلیمی اندک در مقایسه با روش های دیگر در این مدل به داده های زمینی کمی آنهم برای ارزیابی دقت نیازمندیم.

            بکار گیری باند حرارتی که خود حاوی اطلاعات مهمی می باشد . همانطور که می دانیم به دلیل ماهیت متفاوت داده های سنجش از دور حرارتی نسبت انعکاسی و قدرت تفکیک مکانی متفاوت آنها معمولا از به کار گیری داده های باند حرارتی در برخی کاربردها نظیر طبقه بندی صرف نظر می شود هر چند امروزه به دلیل اهمیت یافتن دادهای سنجش از دور حرارتی بسیاری از محققان ضرورت انجام تحقیقات پایه در مورد بازتاب های طیفی مواد مختلف در باند حرارتی را احساس کرده اند.

            نگارگر انبوهی تاج پوشش جنگلی روش مدل مبنایی است که با استفاده از واکنش طیفی عوارض سطح زمین ، تراکم جنگل را محاسبه می کند . در حالیکه اساس روش های معمول طبقه بندی انتخاب نمونه مناسب و نماینده کلاس های طیفی می باشد. این نمونه به گونه ای باید باشد که بیشترین تفکیک پذیری را از یکدیگر داشته باشند.

تشابه بازتاب طیفی خاک و پوشش جنگلی بویژه در جنگل های تنک و نیمه انبوه که بازتاب زمینه زیاد است باعث هم پوشانی بالای نمونه های تعلیمی می شود . نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که تداخل طیفی خاک وپوشش زمینی به ویژه در کلاس های با تراکم کم منجر به طبقه بندی نادرست پیکسل ها و کاهش چشمگیر دقت طبقه بندی می گردد.

 

منابع و ماخذ :

 

۱ . مسعود طائفی – ارزیابی و بهینه سازی مدل FCD

۲ . موسی ساعی –  آشکار سازی تغییرات مساحت و تراکم جنگل با استفاده از فناوری سنجش از دور

۳ . سایت   www.Fao.org

۴ . سایت www.gisdevelopment.net.proceeding.acrs

 

فهرست

 

مقدمه . ۵

نگارگر انبوهی تاج پوشش جنگلی . ۶

شاخص های به کار رفته در مدل FCD وخصوصیات آنها . ۸

اندکس گیاهی پیشرفته . ۹

اندکس خاک بایر . ۱۰

اندکس سایه گیاهان . ۱۰

شاخص حرارتی . ۱۲

روند مدل تعیین انبوهی تاج پوشش جنگلی FCD Model . 15

پردازش آماده سازی تصاویر . ۱۶

نرمالیزه کردن باندهای تصویر . ۱۶

تعیین خاک بایر . ۱۷

شاخص سایه پیشرفته و هم مقیاس شده . ۱۸

بهینه سازی عملکرد مدل FCD . 22

ارزیابی و معرفی روشهای ترکیب و ادغام داده ها . ۲۳

روش های ترکیب و ادغام داده ها . ۲۴

روشهای ادغام با تاکید بر حفظ مشخصه های رادیومتری باندهای چند طیفی . ۲۵

روش پاسخ طیفی . ۲۵

Smoothing Filter-Based Intensity Modulation . 28

روشهای ادغام برای افزایش کیفیت ظاهری تصاویر . ۲۹

روش انتقال براوی . ۲۹

منابع و ماخذ .

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :