ارس فایل » تحقیق انبارداری
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 31 حجم فایل (مگابایت) : 0.08 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق انبارداری</span>

تحقیق انبارداری

 

 انبارداری

 

امروزه با پيشرفت علوم وتكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است واينكار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع وحداكثر از امكانات رامي طلبد . تقسيم كار ورشد جمعيت نيازاستفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است واين خود زمينه پيدايش سازمانهاي معظم گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني ـ اجتماي ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد. انبار مي تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جريان عادي توليد ،‌ثبات قيمت محصول‌، تعمير ونگهداري ماشين ها و…نقش مهمي را ايفا كند به طوريكه نقش آن درتجارت غير قابل انكار است .

امروزه انبار د يگر حالت يك محفظه را ندارد بلكه عمليات آن زماني كافي ورضايت بخش است كه از دوجهت اطلاعاتي وفيزيكي مورد توجه قرارگيرد به طور كلي انبا رمحل وفضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ،‌صنعتي يا مواداوليه يا فرآورده هاي مختلف كه اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي وتنظيم مي گردد.به ايجادرويه وسيستمي كه بوسيله آن اطلاعات ونشانه هاي مورد نياز از شخصي به شخص ديگر يا ازنقطه اي به نقطه ديگر به صورت خلاصه منتقل گردد كدگذاري گويند .

انبار قطعات ومواد اوليه در واحدهاي توليدي معمولا زير نظر مدير فني كارخانه قرار دارد و در بعضي از كارخانه ها ‌،انبار مستقيما زير نظر مدير كارخانه انجام وظيفه مي نمايد.درسازمانهاي بزرگ صنعتي، واحد انبار داراي مديريت مستقلي است كه مستقيما زير نظر مدير عامل قرار دارد وتحت نظر مدير انبار نيز انبارهاي مختلفي مانند انبار مواد، قطعات وابزار الات كه هر يك از آنها داراي مسئول مي باشد انجام وظيفه مي كنند.در سازمانهاي دولتي وغيرانتفاعي، معمولاواحد انبار تحت نظر تداركات و يا كارپردازي كه خود اين واحدها نيز يكي از واحدهاي تابعه امور اداري محسوب مي شود مي باشد.انتقال كالا از انباري به انبار ديگر منوط به استفاده و تكميل فرم خاصي به همين منظور مي باشد. فرمهاي مذكور قبلا شماره گذاري شده اند و مشخصات كالا، كد جنس و مقدار مورد درخواست توسط انباردار متقاضي در آن ثبت مي گردد.معمولا فرمهاي انتقال كالا در چهار و دربعضي از موسسات در پنج نسخه تهيه مي شود. سه نسخه ي اول به انبار تحويل دهنده ي كالا ارسال مي گردد. و نسخه چهارم جهت پيگيري در انبار متقاضي بايگاني مي شود. انبار تحويل دهنده ي كالا پس از دريافت فرم تقاضاي كالا، ستون مربوط به مقدار يا تعداد تحويلي به انبار متقاضي را تكميل وساير نسخ را به ترتيب زير توزيع مي كند:نسخه ي اول و دوم همراه جنس به انبار متقاضي ارسال مي گردد. انبار متقاضي پس از دريافت جنس نسخه اول تقاضا را بايگاني مي نمايد. نسخه دوم پس از امضا و تاييد وصول جنس مورد نظر جهت انجام دادن عمليات مالي به حسابداري ارسال مي گردد.نسخه ي سوم در انبار صادركننده ي كالا و در پرونده هاي كالاهاي صادر شده بايگاني مي شود.لازم به توضيح است كه پس از وصول نسخه ي اول به انبار تقاضا كننده، نگاهداري نسخه ي چهارم(پي گيري) لزومي ندارد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:‌    ۱

بخش اول ۳

تعريف انبار :        ۳

انواع انبارها :       ۳

انواع موجوديهاي انبار :‌       ۴

وظايف انباردار :‌   ۶

كدگذاري كالاها:‌     ۷

تعريف وفوايد كدگذاري :‌      ۷

انواع روشهاي كدگذاري :‌     ۹

بخش دوم ۹

كليات     ۹

۲)تعرف انبار       ۱۰

۳)وظايف انباردار  ۱۱

انواع موجوديهاي انبار         ۱۲

¼   مواد خام يا مواد اوليه    ۱۲

۲/۴مواد ولوازم مصرفي      ۱۲

¾ مواد ولوازم درجريان ساخت          ۱۳

۴/۴ كالاي تمام شده ۱۳

۵/۴ اجناس خريداري شده جهت فروش  ۱۳

۵-سازمان انبار      ۱۳

بخش سوم:           ۱۵

منابع ورود كالا به انبار        ۱۵

كليات     ۱۵

۶-ازطريق خريدهاي داخلي   ۱۵

۶-از طريق خريدهاي خارجي            ۱۵

كالاي انتقالي از ساير انبارها واجناس برگشتي     ۱۶

نحوه وموارد استفاده از فرم انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر        ۱۶

نحوه و مواد استفاده از فرم برگشت كالا ۱۷

۶-كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك موسسه ساخته مي شود      ۱۸

۷-ورود و تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار  ۱۹

۸-تحويل كالا به انبار          ۱۹

۸-تحويل دائم        ۲۰

۲/۸ تحويل موقت  ۲۰

نحوه وموارد استفاده ازفرم رسيد انبار(فرم شماره ۴)          ۲۱

۹-درخواست كالا و مواد از انبار         ۲۲

۱۰-تحويل وخروج كالا از انبار          ۲۳

۱۱-رسيد انبار مستقيم          ۲۴

۱۱-رسيد انبار مستقيم          ۲۵

۱۲-دريافت «ابزار آلات» از انبار       ۲۷

۱۳-فرم خروج كالا از موسسه            ۲۷

بخش چهارم          ۲۸

روشهاي مختلف انبار كردن كالا          ۲۸

نكات مهم درچيدن اجناس در انبار :      ۲۹

انبارگرداني وكنترل انبارها :‌  ۲۹

ارزيابي موجوديهاي انبار وقيمت گذاري اقلام انبار:          ۳۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :