ارس فایل » تحقیق انواع الكتروموتور های جريان مستقيم و الكتروموتور های اونيور سال
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 30 حجم فایل (مگابایت) : 0.03 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق انواع الكتروموتور های جريان مستقيم و الكتروموتور های اونيور سال</span>

تحقیق انواع الكتروموتور های جريان مستقيم و الكتروموتور های اونيور سال

 

انواع الكتروموتورهاي  جريان مستقيم و الكتروموتور هاي اونيور سال

الكتروموتور هاي جريان مستقيم مانند الكتروموتور هاي متناوب از سه بخش اصلي تشكيل شده اند .

۱-استاتور

۲-آرميچر

۳-هسته

براي راه اندازي موتورهاي جريان مستقيم كه به آنها موتورهاي جريان دائم هم مي

گويند لازم است كه به استاتور و آرميچر هر دو برق جريان مستقيم را اعمال نماييم.

بر روي محور آرميچر تعدادي تيغه هاي مسي قرار دارد كه به نام كلكتور معروف مي باشند.اين تيغه هاكه تعداد شان متناسب با تعداد كلافهاي آرميچر مي باشد به طريقي در امتدادمحور نصب شده اند كه تشكيل يك شكل استوانه اي را روي محور آرميچر مي دهند به نحوي كه تمام تيغه ها نسب به همديگر و بدنه عايق مي باشند،دنباله اين تيغه ها به

كلافهاي سيم پيچي آرميچر كه به صورت موجي يا خوابيده  مي باشند اتصال و لحيم شده اند .كار اين كلكتور جمع كردن جريان هاي مثبت ومنفي مي باشد كه در نتيجه يكسوساز،

هم مي باشد.به شكل زير توجه نماييد.

با توجه به شكل ملاحظه مي شود كه كلكتور (محل اتصال + و+برق )كاري مي كند كه هميشه جريان مثبت زير قطب Sاستاتور و جريان منفي زير قطب Nاستاتور قرار ميگيرند و يا برعكس وبا وجود كلكتور اين وضعيت ثابت مي ماند،همانطور كه مي دانيم كلكتور در ژنراتورها ،جريان توليد شده را كه در كلافهاي آرميچر به صورت متناوب توليد مي شوند،مي گيرد و به صورت يكسو به بيرون مي فرستد،ولي در الكتروموتور هاي جريان مستقيم وظيفه كلكتور اين است كه جريان مستقيمي را كه از بيرون به ذغال هاي آن وصل شده است از طريق تيغه هاي خود مي گيرد و به داخل سيم پيچي آرميچر مي فرستد به نحوي كه قطبهاي آرميچر متناسب با دور آرميچر تغيير پيدا كنند،يعني قسمتي از آرميچر  كه زير قطب Nاستاتور قرار دارد هميشه مثلاًS  و قسمت ديگري از آرميچر كه زير قطب S استاتور قرار مي گيرد هميشه N باشد.(با توجه به شكل صفحه قبل)

دور الكتروموتور هاي جريان مستقيم قابل كنترل و كم و زياد شدن ميباشد،هم از طريق مدار قطبهاي استاتور و هم از طريق برق آرميچر ،چنانچه جريان قطبهاي استاتور را به وسيله رئوستا كم كنيم دورموتور ،زياد مي شود وبر عكس اگر جريان قطبهاي استاتور زياد شود.دور كم ميشود.همچنين اگر جريان آرميچر را زياد نماييم .دور زياد واگر كم نماييم دور كم ميشود.

براي عوض كردن گردش يا دور موتور ها معمولاً جهت جريان آرميچر را عوض مي كنند البته با تغيير جهت جريان استاتور هم ميسر است.

مصرف الكتروموتور هاي جريان مستقيم در صنعت كم است به علت اينكه برق جريان مستقيم به صورت معمول در دنيا وجود ندارد.(توليد برق اصولاًبه صورت متناوب است) و هزينه اي اضافي بر معمول لازم است تا يك منبع جريان دائم تهيه شود.

در الكتروموتور هاي جريان مستقيم دو نوع مقاومت راه اندازوجود دارد يكي رئوستايي كه در مسير آرميچر به صورت سري قرار مي گيرد به نام مقاومت راه انداز و ديگري رئوستايي كه در مسير قطبهاي استاتور به صورت سري قرار دارد به نام مقاومت تنظيم دور .

 

فهرست مطالب

 

انواع الكتروموتورهاي  جريان مستقيم و الكتروموتور هاي اونيور سال  ۱

الكترو موتورهاي شنت يا موازي .۶

الكترو موتورهاي انيور سال .۸

الكترو موتورهاي سنكرون و اسنكرون و طرق مختلف راه اندازي آنها    ۹

الكترو موتورهاي سنكرون .۹

الكتروموتورهاي آسنكرون .۱۲

راه اندازي الكتروموتورهاي آسنكرون   ۱۴

راه اندازي الكتروموتورهاي آسنكرون سه فاز به صورت ستاره مثلث    ۱۴

راه اندازي الكتروموتور آسنكرون سه فاز روتور فازي به صورت قرار دادن مقاومت

در مسير روتور .   ۱۵

استفاده از وسايل حفاظتي الكترو موتورها     ۱۸

دستگاههاي اندازه گيري و علائم اختصاري آنها به علاوه توسعه حدو اندازه گيري

ولتاژ جريان         .۱۸

فرق كنتور با وات متر         .۲۲

توسعه حدود اندازه گيري .    ۲۲

در مورد ولت متر .            ۲۶

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :