ارس فایل » تحقیق انگل شناسی پزشکی (کرم شناسی پزشکی)
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 55 حجم فایل (مگابایت) : 0.068 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق انگل شناسی پزشکی (کرم شناسی پزشکی)</span>

انگل شناسی پزشکی (کرم شناسی پزشکی)

 

مقدمه:

 

روابط بين موجودات زنده دارای انواعی می باشد.

این روابط در صورتي كه بين دو موجود همنوع باشد بنام oppulation و در صورتي كه بين دو موجود غير همنوع باشدبنام symbiosisیاهمزیستی ناميده مي‌شود.)واژه symbiont به معناي همزيست مي‌باشد(.oppulationمانند انسانها یاحشراتی که باهم زندگی می کنند.Symbiosisممكن است متابوليكي يا غير متابوليكي باشد.در نوع متابوليكي دو موجود رابطه سوخت و سازي دارند ولي در نوع غيرمتابوليكي دو جانور فاقد رابطه سوخت و سازي  هستندمثل خزه هایی که برروی لاک لاک پشت زندگی می کنند.

Symbiosis  متابولیکی بردونوع است يك طرفه يا دو طرفه.اگر در همزيستي يك طرف سود ببرد و براي طرف ديگر تفاوتي وجود نداشته باشد، symbiosis يك طرفه یاcommensalism   یا همسفرگی یا eat at the same tableنام دارد مانند رابطه همسفرگی بین انسان و E.coli .در symbiosis  دوطرفه یا mutualism یاهمکاری ،دو حالت وجود دارد:

۱-         هر دو موجود از رابطه به وجود آمده سودمی برند و بدون يكديگر قادر به زندگي نمی باشند مانندهمکاری بین خرچنگ  و شقايق دريايي.(یابعضی تک یاختگان دستگاه گوارش نشخوارکنندگان که ویتامین سازی برای میزبان کرده ومیزبان هم برای ادامه حیات انهانقش حیاتی دارد.

۲-         يك موجود سودبرده و موجود ديگر زيان می كند كه به اين حالت parasitism گويند.

پس:

parasitism يك رابطه متابوليكي دوطرفه است كه درآن يكي نفع و ديگري زيان مي‌برد.

Parasite  انگل : به موجود زنده‌اي اطلاق مي‌شود كه غذا و مسكن خود را از موجودزنده وتکامل یافته تر ديگري تامين كرده و از وجود اين رابطه سود مي‌برد.

Parasitology  انگل شناسي : علم پرداختن به موجود زنده‌اي است كه براي به دست آوردن غذا و مسكن خودش به طور دائم يا موقّت درون يا بيرون بدن موجود زنده ديگري به نام ميزبان (host) زندگي مي‌كند. اين علم همچنین به بررسي روابط بين انگل و ميزبان‌هايش مي‌پردازد.

انواع انگل:

Endoparasite انگل داخلي: انگلي است كه درون بدن ميزبان زندگي مي‌كند.مثل کرم اسکاریس(الودگی به این انگلهارا infection گویند).

Ectoparasite انگل خارجي: انگلي است كه بيرون بدن ميزبان زندگي مي‌كند.مثل شپش ها(الودگی به این انگلها راinfestationگویند).

Obligatory parasite انگل اجباري:این نوع انگل به طور دائم ساكن بدن ميزبان بوده و كاملاً به‌آن وابسته است مانند آسكاريس.

Facultative parasite انگل اختياري:این نوع انگل هم قادر به زندگي انگلي و هم قادر به زندگي آزاد است مانند استرونژيلوئيدس.یاامیب های ازادمولدمننگوانسفالیت اولیه(P.A.M).

Incidental  parasiteانگل تصادفي یااتفاقی: انگلي است كه در ميزباني غير از ميزبان معمول خودش زندگي مي‌كند.مثل لارواسکاریس سگ وگربه دربدن انسان.

Temporary parasite انگل موقّت: انگلي است كه بخشي از زندگي خودش را به صورت آزاد زندگي مي‌كند و براي تهيه غذا وارد بدن يك ميزبان مي‌شود.مانندبعضی از مگس های خونخوار.

Permanent parasite انگل دائم : انگلي است كه تمام مراحل زندگي خود را از ابتدا تا انتها در خارج يا داخل بدن ميزبان طي مي‌كند.ادامه حیات این انگلهابدون میزبان ممکن نیست مانندکرمک یاعامل جرب انسان.

Aberrent parasite انگل گمراه: انگلي است که اشتباهاً وارد يك عضو ديگر شده است.مثل وجود فاسیولا درریه.

‍Pseudo parasite انگل كاذب: موجودي است كه اشتباهاً به عنوان انگل در نظر گرفته مي‌شود.

Coprozoic parasite انگل دفعي :انگلي است كه از دستگاه گوارش عبور مي‌كند و بدون آسيب رساندن به عضوي دفع مي‌شود.

Opportunistic parasite  انگل فرصت طلب:انگلی که در شرایط طبیعی قادر به ایجادبیماری در میزبان نبوده و به صورت ازادزندگی می کنداما زمانیکه سیستم ایمنی میزبان تضعیف شودبه شدت بیماریزاخواهد شد.

Reinfection آلودگي مجدد: به حالتي گفته مي‌شود كه فردي به يك انگل آلوده شود و پس از درمان مجدداً به آن انگل آلوده شود.

Autoinfection خودآلودگي: اگر فردي به يك انگل آلوده شود و به وسيله انگل درون بدن خودش مجدداً به آن انگل آلوده شود مانند Entrobios vermicularis(كرمك).

 

فهرست مطالب:

 

سيكل مستقيم و غير مستقيم:   ۵

انتشار جغرافيايي انگل به شرايط زیر بستگي دارد:           ۶

ترماتودها

trematoda (flukes):

فاسيولا ژيگانتيكاFasciola gigantica  ۱۴

اپيستوركيس فلينئوس  :(Opisthorchis felineus  )        ۱۸

فاسيولوپسيس بوسكي Fasciolopsis buscki      ۱۹

مرفولوژي :         ۲۱

هتروفيس هتروفيسHeterophyes heterophyes        ۲۲

متاگونيموس يوكوگاوائي    Metagonimus yokogawai            ۲۳

پاراگونيموس وسترماني Paragonimus westermani    ۲۴

شيستوزوماSchistosoma    ۲۶

سستودهاcestoda  ۲۹

تعريف چند اصطلاح:          ۳۱

سيكلوفيليده‌ها         ۳۲

تنیا ساژیناتا Taenia saginata :        ۳۳

تنیا سولیوم       Taenia solium :     ۳۳

مولتي‌سپس مولتي‌سپس  Multicepes multicepes        ۳۷

هايمنوليپس:Hymenolepis  ۳۷

ديپليديوم كانينوم:Dipylidium caninum          ۳۸

سودوفيليده‌ها         ۳۹

ديفلوبوتريوم لاتوم:Diphylobothrium latum  ۳۹

نماتودهاNematoda          ۴۰

تريكوسفالTricocephal      ۴۳

تريشينلا اسپيراليس:Trichinella spiralis          ۴۴

آسكاريس لومبريكوئيدس :Ascaris lumbricuides          ۴۵

انتروبيوس ورميكوراليس :Entrobious vermicularis    ۴۶

كرمهاي قلابدار:Hook worms         ۴۸

انكيلوستوما دئودناله         Ancylostoma duodenale  ۴۸

نكاتور آمريكانوس                Necator americanus    ۴۹

استرونژيلوئيدس استركوراليسStrongyloides stercoralis          :  ۴۹

لارو مهاجر جلديCutaneus larve migrans   ۵۱

لارو مهاجر احشاييVisceval larve migrans   ۵۱

تريكواسترونژيلوس: Trichostrongylus          ۵۱

دراكونكولوس مديننسيس:Dracunculus medinensis     ۵۲

خانواده فيلاريده:    ۵۳

ووشريا بانكروفتي:Wuchereria bancrofeti   ۵۳

بروجيا مالايه:Brugia malaie           ۵۴

لوآلوآ:Loa loa      ۵۴

اونكوسركاولولوس:Onchocerca volvulus     ۵۴

دايروفيلاريا ايميتيس:Dirofilaria immitis        ۵۵

ديكتوفيما رناله:Dictophyma renale 55

کرم شناسی پزشکی

MEDICAL HELMINTHOLOGY

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :