ارس فایل » تحقیق ایمنی کار
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 30 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">تحقیق ایمنی کار</span>

تحقیق ایمنی کار

 

مقدمه :

 

در زبان عاميانه كار به صورت آنچه كه فرد به عنوان يك شغل انجام مي دهد تا درآمدي داشته باشد تعريف مي شود. ولي به عبارت دقيق تر ، كار عبارتست از استفاده از جسم و فكر يك فرد براي انجام يا ساختن چيزي بشرط آنكه جنبه استراحت و بازي نداشته باشد

طبيعي است كه بشر در انجام هر كاري هدف بدست آوردن نتيجه بيشتر و بهتر و مرغوب تر را دنبال مي كند. وقتي از فكر و جسم انسان به خوبي و به درستي استفاده شود نتيجه كار بهتر و بيشتر و مورد پسندتر خواهد بود . اگر تجهيزات وابزاري كه براي سرعت بخشيدن به انجام كار و ممكن ساختن كار هاي عظيم مورد استفاده انسان قرار مي گيرند بخوبي نگهداري شده و همواره آماده ارائه خدمات باشند نتيجه حاصل از كار را براي زمان هاي طولاني تداوم بخشيده و ازدياد آنرا ميسر مي سازند .  دقت در انتخاب و كيفيت مواد و مصالح مورد استفاده در انجام كار و همين طور دقت در كيفيت انجام خودكار و محصول بدست آمده درجه تقاضا و مقبوليت محصول را افزايش مي دهد. به همين دليل امروزه مسائل و موضوعات مختلفي چون نيروي كار ( شامل انتخاب، دانش ، آموزش ، مهارت و توانائيهاي جسمي و ذهني و . . .) ، روش هاي كاري  ( مطالعه و تغيير روش ها به منظور دستيابي به روش هاي ساده ، ممكن ، كارآ و كم هزينه و . . .) ، تجهيزات و ابزار كار ( شامل طراحي و ساخت مناسب ، روش هاي استفاده بهينه ، برنامه هاي تعمير ونگهداري و . . . . ) و كيفيت ( شامل كيفيت مواد مصرفي، مياني و محصول ، كيفيت انجام كار و . . .) بسيار مورد توجه قرار گرفته و به صورت رشته هاي خاص مورد مطالعه پيوسته انسان مي باشند .

اما نكته اي كه قابل ذكر است اينكه وقتي انسان در انجام كار به ميزان بسيار ناچيزي ازدرستي انجام كار دور مي شود ( كه در بسياري از موارد اين دورشدن كاملا غيرعمد و بعضا بدلايلي اجباري است ) نتيجه كار لطمه بزرگي مي خورد وآنطوريكه بايد بهتر و بيشتر و مورد پسندتر باشد نمي گردد. يا اينكه وقتي در انتخاب مواد اوليه و كيفيـت آنها دقت كـافي مبذول نمي گردد ( كه مي تواند بدلايل اقتصادي، جغرافيايي، سياسي و . . . باشد ) منجربه پائين آمدن كيفيت محصول و نتيجه كار مي گردد .  مواقعي كه ابزار و تجهيزات كار بخوبي نگهداري نشده و بدرستي مورد استفاده قرار نگيرند ضمن كوتاه شدن عمر كاري آن ها در بعضي مواقع شكستگي ، فرسودگي و ازكار افتادگي زودرس پيش آمده و باعث لطمه وارد شدن به اهداف انسان مي گردد.

همه اين اتفاقات يعني پائين آمدن كيفيت محصول و نتيجه كار و كم شدن آن نسبت به تلاشي كه براي انجام كار مبذول شده ، از همان ابتدا كه بشر شروع به كار نموده وجود داشته است و به همين دليل يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه انسان قرار گرفته ايمني كار مي باشد.

از همان آغاز بشر به فكر اين بوده كه در انجام هر كاري جنبه ايمني آنرا مورد مطالعه قرار داده و از اتفاقاتي كه منجربه كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پائين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تلاش هاي فراوان صرف شده براي انجام كار ميگردند جلوگيري نمايد. مثال زير توجه انسان اوليه به ايمني كار را بخوبي نشان مي دهد.

بشر اوليه وقتي تلاش نمود كه سنگي را با كمك نيروي بازو طوري بشكند يا باصطلاح امروزي طوري بتراشد كه لبه نسبتا نازك و تيزي داشته باشد تا بتواند مثلا بدن حيوان شكار شده را ببرد خيلي زود متوجه شد كه پس از انجام كار، آن قسمت از سنگ كه بدست گرفته بود باعث وارد شدن صدمه به دست او شده است و لذا با پيچيدن برگ درخت به دور آن ميزان صدمه وارده به دست را كاهش داد. اين همان فكر و توجه به ايمني كار مي باشد.

 

   ايمني كار :

 

همانطوريكه در مقدمه اشاره شد ايمني كار يعني تلاش براي جلوگيري از آنچه كه باعث كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پائين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تلاش هاي صرف شده در انجام كار ميگردد. امروزه ايمني كار به صورت هاي مختلفي چون پيشگيري از حوادث يا داشتن سطح قابل قبول ريسك هاي مختلف موجود در انجـام كار تعريف شـده اسـت. يكـي از بهتـرين تعـاريف عبارتسـت از ميـزان يا درجـه فرار از خطرات كه قسمت اصلي در اين تعريف ، فرار از خطرات مي باشد و كلمه ميزان يا درجه براي تعيين محدوده و مرز بكار رفته است. به مثالي كه در مورد بشر اوليه در مقدمه اشاره شد توجه كنيد. بشر اوليه مي توانست براي جلوگيري يا كاهش ميزان صدمه به دست يك يا چند برگ درخت را روي دسته سنگ بپيچد. طبيعي است كه هرچه تعداد برگ هاي درخت پيچيده شده بيشتر باشد ميزان صدمه به دست در حين انجام كار كمتر مي شود. از طرف ديگر زياد شدن تعداد برگ هاي پيچيده شده مانعي در انجام راحت و درست كار به شمار مي ايد. بنابراين به خود آن انسان اوليه بستگي داشت كه تصميم گرفته و از يك يا چند برگ درخت استفاده نمايد. اگر دست هايش بزرگ و قوي بود بخوبي از عهده گرفتن دسته سنگ با چند لايه برگ برمي آمد و برعكس. پس مي توان گفت كه هر شخص ، هرصنعت ، هركارخانه ، هر سازمان و هر كشوري بايد خود تصميم بگيرد كه ميزان يا درجه فرار از خطرات يا ايمني چقدر باشد . اين بستگي درجه يا ميزان ايمني به خود هر سازمان و كشور يكي از عمده ترين دلايلي است كه موجب شده تا امروزه ايمني نتواند، همانند كيفيت و محيط زيست به صورت استاندارد هاي بين المللي مطرح شود . تصميم گيري در مورد اين ميزان يا درجه ايمني به عوامل مختلفي مربوط مي شود كه عبارتند از :

 

۱ ) دانش و آگاهي :

هرچه سطح دانش و آگاهي يك فرد، صنعت يا سازمان بالاتر باشد بيشتر تمايل خواهد داشت كه ميزان ايمني را بالاترببرد.

مثلا اگر در صنعتي ميزان صداي موجود بالا باشد و افراد مشغول به كار و مسئولين صنعت، به موضوع آلودگي صدا و اثرات آن در سلامتي انسان ها و حد مجاز قرارگيري در معرض صدا در طول ساعات كار، آگاهي داشته باشند طبيعي است كه به فكر رفع و كنترل صدا خواهند بود. در غير اين صورت اصلاً به وجود صدا پي نخواهند برد.

 

۲ ) توانايي هاي مختلف :

اگر صنعت مورد نظر ، امكانات مالي خوبي نداشته باشد با وجود تمايل مسئولين و افراد مشغول به كار در آن صنعت براي رفع و كنترل خطر آلودگي صوتي امكان انجام كار مهمي ممكن نخواهد بود . به همين ترتيب ساير امكانات نظير امكانات فيزيكي ، اجتماعي ، سياسي و تكنولوژيكي به صورت مانعي در بالا بردن درجه فرار از خطرخواهند بود. ميزان يا درجه ايمني، نشانگر آن است كه ايمني قابل اندازه گيري است. با تعيين مقدار آن هم مي توان وضعيت ايمني يك صنعت يا سازمان را در يك زمان خاص معين ساخت و هم با مقايسه وضعيت ايمني موجود در دو زمان مختلف در مورد برنامه هاي ايمن سازي و ارتقاء سطح يا درجه ايمني صنعت يا سازمان در دوره محدود به دو زمان مزبور اظهار نظر نمود.

 

۳ ) شناسائي خطرات (Hazard Identifieation) :

پس از روشن شدن مفهوم ميزان يا درجه در ابتداي تعريف ايمني به قسمت اصلي آن يعني فرار ازخطرات يا دوري گزيدن از خطرات مي پردازيم. براي آنكه بتوان از خطرات دوري كرد يا باصطلاح از آن ها فراركرد بايد در وهله اول آن ها را شناسايي نمود و قبل از هر چيز بايد خود خطر را تعريف كرد .

تعريف خطر :

مشخصات بالقوه يا ذاتي يك فعاليت، وضعيت يا شرايط محيطي را كه بتواند پيامد هاي ناگوار و مضر داشته باشدخطر مي نامند.

 

خطر داراي انواع مختلفي است كه از آن جمله مي توان به خطرات زيراشاره نمود :

انواع خطر

۱) خطرات فيزيكي   ( Physical hazards ) مانند تغيير فاز، انتقال گرما، تبخير و ايجاد سرما

۲خطرات شيميايي (  Chemical hazards )   مانند قابليت اشتعال ، قابليت انفجار ، ناپايداري و ميل تركيبي فراوان.

۳)  خطرات تهديد كننده سلامتي     ( Health hazards ) هر ماده شيميايي يا هر جسم ديگري كه طبق مدارك علمي موجود مي تواند در هنگام قرارگيري انسان در معرض آن ها اثرات سوء آني (Acute effects) يا دراز مدتي (Chronic effects) در سلامتي انسان داشته باشد .

بنابراين شناسايي خطرات يعني شناسايي و تشخيص مشخصات بالقوه و ذاتي يك فعاليت ، وضعيت، يا شرايط محيطي موجود. بعضا اين مشخصات به آساني قابل تشخيص مي باشند و متخصصين ايمني، همانند يك پزشك به هنگام رويارويي با يك بيمار، با مشاهده دقيق يك فعاليت يا يك وضعيت يا شرايط محيطي موجود بسياري از مشخصات ذاتي آن ها را تشخيص مي دهند. اين نوع شناسايي خطر را اصطلاحا تحت عنـوانWalking, talking through method مي خوانند كه درست شبيه ويزيت و معاينه كردن بيمار توسط يك پزشك مي باشد. بسياري از مشخصات ذاتي و بالقوه ديگري هم هستند كه به آساني قابل تشخيص و شناسايي نبوده و نياز به استفاده از روش هاي پيچيده، پرهزينه و زمان بر دارند. درست نظير پزشكي كه براي تشخيص بيماري نياز به نمونه برداري و انجام جراحي هاي كوچك دارد، در شناسايي خطرات هم روش هاي مشابهي وجود دارند. امروزه نزديك به ۱۲۷ روش يا تكنيك شناسايي خطرات وجود دارد كه به تدريج و با گذشت زمان درجريان توسعه علم ايمني ابداع و بكار برده شده اند. بعضي از اين تكنيك ها مشخصات بالقوه خاصي را مورد شناسايي قرار مي دهند و بعضي ديگر براي شناسائي مشخصات بالقوه يك فعاليت يا وضعيت خاص بوجود آمده اند .

 

منابع :

 

كتاب جامع ( بهداشت عمومي ) فصل پنجم گفتار دوم  –  دكتر جواد عدل

www. Amozeshonline . com /ghalenoy

www. HIS . Net . Ms

فهرست مطالب :

 

مقدمه

ايمني كار  .

برنامه كنترل خطرات.

طراحي محل كار ايمني.

سوانح و ضرورت ايمني كار ۱۳

قوانين كلي ايمني در كار   ۱۶

طرح جديد ايمني در صنعت برق

منابع

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :