ارس فایل » بازار پولی تحقیق بازار پولی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 38 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بازار پولی تحقیق بازار پولی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

بازار پولی تحقیق بازار پولی

 

 بازار پولی

 

توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.ريسك سرايتي ( و ريسك سيستميك ديگر) بوسيله تامين كردن اينكه مشتركان بازار خصوصي بطور مقتضي ريسكشان را مديريت كنند مي تواند كاهش يابد. اما در حاليكه نظارت احتياطي بر روي ريسك هاي كوچك هر يك از مشتركان بازار خصوصي تمركز دارد، ريسك هاي بزرگ حلقه هاي بالقوه بين مشتركان بازار و در معرض قرار گرفتن آنها، نبايد چشم پوشي شود. اين ممكن است بوسيله چيز يكساني كه براي نظارت كوچك پاسخگو است انجام شود يا نشود. در چندين كشور نظير انگلستان، جائيكه بانك مركزي پاسخي براي تنظيم احتياطي ندارد، بانك مركزي هنوز يك نقش در كنترل پايداري مالي به طور كلي در بازار دارد بويژه براي سيستم هاي پايه اي بازارهاي مالي، جائيكه مسئوليتها بين نظارت كوچك و بزرگ خرد شده اند، براي اينكه فعاليت مقتضي براي جلوگيري اي اگر امكان نداشته باشد، مديريت بحران انجام شود بايد همپايه مناسبي تامين گردد. در انگلستان، يك يادداشت منتشر شده تفاهمي مسئوليت هاي خاص راجع براي به پايداري مالي براي FSA، خزانه داري HM ( وزارت دارايي) و بانك انگلستان را نمايش دهد. يك كميته ثابت سه جانبه، نماينده هاي سه گروه را تركيب مي كند، به تغييرات ماهانه اطلاعات مي پردازد و پاسخ حادثه يك بحران را هماهنگ مي كند.

 

فهرست مطالب

 

۱- توسعه سيستم هاي پايه اي:           ۱

سرپرستي و مديريت ريسك:  ۱

سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):    ۱

آشكارسازي:         ۳

مصونيت سرمايه گذاري:      ۴

سرايت و ريسك سيستميك:    ۷

سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت:   ۱۰

ريسك شناور و تجارت الكترونيكي:      ۲۲

ماليات:    ۲۵

۲- توالي توسعه بازار:         ۲۶

۳- نتايج: ۳۰

تفسير نمودن شاخص:          ۳۸

بازار پولی تحقیق بازار پولی

 

 بازار پولی

 

توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.ريسك سرايتي ( و ريسك سيستميك ديگر) بوسيله تامين كردن اينكه مشتركان بازار خصوصي بطور مقتضي ريسكشان را مديريت كنند مي تواند كاهش يابد. اما در حاليكه نظارت احتياطي بر روي ريسك هاي كوچك هر يك از مشتركان بازار خصوصي تمركز دارد، ريسك هاي بزرگ حلقه هاي بالقوه بين مشتركان بازار و در معرض قرار گرفتن آنها، نبايد چشم پوشي شود. اين ممكن است بوسيله چيز يكساني كه براي نظارت كوچك پاسخگو است انجام شود يا نشود. در چندين كشور نظير انگلستان، جائيكه بانك مركزي پاسخي براي تنظيم احتياطي ندارد، بانك مركزي هنوز يك نقش در كنترل پايداري مالي به طور كلي در بازار دارد بويژه براي سيستم هاي پايه اي بازارهاي مالي، جائيكه مسئوليتها بين نظارت كوچك و بزرگ خرد شده اند، براي اينكه فعاليت مقتضي براي جلوگيري اي اگر امكان نداشته باشد، مديريت بحران انجام شود بايد همپايه مناسبي تامين گردد. در انگلستان، يك يادداشت منتشر شده تفاهمي مسئوليت هاي خاص راجع براي به پايداري مالي براي FSA، خزانه داري HM ( وزارت دارايي) و بانك انگلستان را نمايش دهد. يك كميته ثابت سه جانبه، نماينده هاي سه گروه را تركيب مي كند، به تغييرات ماهانه اطلاعات مي پردازد و پاسخ حادثه يك بحران را هماهنگ مي كند.

 

فهرست مطالب

 

۱- توسعه سيستم هاي پايه اي:           ۱

سرپرستي و مديريت ريسك:  ۱

سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):    ۱

آشكارسازي:         ۳

مصونيت سرمايه گذاري:      ۴

سرايت و ريسك سيستميك:    ۷

سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت:   ۱۰

ريسك شناور و تجارت الكترونيكي:      ۲۲

ماليات:    ۲۵

۲- توالي توسعه بازار:         ۲۶

۳- نتايج: ۳۰

تفسير نمودن شاخص:          ۳۸

بازار پولی تحقیق بازار پولی

 

 بازار پولی

 

توسعه يك بازار پولي شناور و وظيفه شناس خوب و بازار ثانويه در سهام قرضه دولتي به يك سيستم پايه اي نيرومند و قابل رويت بازار نياز دارد. مراجع مي توانند اين را در تعدادي از روشها پرورش دهند.اهداف مراجع مباشرتي ( هر دو بانكهاي مركزي و بدنه هاي ديگر) نه تنها شامل مقررات احتياطي شركتهاي خصوصي مي شود بلكه شامل بيمه كردن كالا، بازارهاي كارآمد و منظم، فراهم كردن مصونيت سرمايه گذار مقتضي، و به حداقل رساندن ريسك سيستميك مي باشد. جلوگيري از تخلف مالي معمولا قسمتي از تخفيف دادن براي مراجع سرپرستي مي باشد. اما در حاليكه مقررات بازارها سودهاي آشكاري را پيش بيني مي كند. همچنين قيمتها نيز اين پيش بيني را دارند: عدم مقررات مي تواند از پيشرفت بازار جلوگيري مي نمايد.ريسك سرايتي ( و ريسك سيستميك ديگر) بوسيله تامين كردن اينكه مشتركان بازار خصوصي بطور مقتضي ريسكشان را مديريت كنند مي تواند كاهش يابد. اما در حاليكه نظارت احتياطي بر روي ريسك هاي كوچك هر يك از مشتركان بازار خصوصي تمركز دارد، ريسك هاي بزرگ حلقه هاي بالقوه بين مشتركان بازار و در معرض قرار گرفتن آنها، نبايد چشم پوشي شود. اين ممكن است بوسيله چيز يكساني كه براي نظارت كوچك پاسخگو است انجام شود يا نشود. در چندين كشور نظير انگلستان، جائيكه بانك مركزي پاسخي براي تنظيم احتياطي ندارد، بانك مركزي هنوز يك نقش در كنترل پايداري مالي به طور كلي در بازار دارد بويژه براي سيستم هاي پايه اي بازارهاي مالي، جائيكه مسئوليتها بين نظارت كوچك و بزرگ خرد شده اند، براي اينكه فعاليت مقتضي براي جلوگيري اي اگر امكان نداشته باشد، مديريت بحران انجام شود بايد همپايه مناسبي تامين گردد. در انگلستان، يك يادداشت منتشر شده تفاهمي مسئوليت هاي خاص راجع براي به پايداري مالي براي FSA، خزانه داري HM ( وزارت دارايي) و بانك انگلستان را نمايش دهد. يك كميته ثابت سه جانبه، نماينده هاي سه گروه را تركيب مي كند، به تغييرات ماهانه اطلاعات مي پردازد و پاسخ حادثه يك بحران را هماهنگ مي كند.

 

فهرست مطالب

 

۱- توسعه سيستم هاي پايه اي:           ۱

سرپرستي و مديريت ريسك:  ۱

سرپرستي احتياطي ( مصلحت آميز):    ۱

آشكارسازي:         ۳

مصونيت سرمايه گذاري:      ۴

سرايت و ريسك سيستميك:    ۷

سيستم هاي تصفيه حساب و پرداخت:   ۱۰

ريسك شناور و تجارت الكترونيكي:      ۲۲

ماليات:    ۲۵

۲- توالي توسعه بازار:         ۲۶

۳- نتايج: ۳۰

تفسير نمودن شاخص:          ۳۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :