ارس فایل » تحقیق بانک های مرکزی
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 39 حجم فایل (مگابایت) : 0.9 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بانک های مرکزی</span>

تحقیق بانک های مرکزی

 

بانک های مرکزی

 

مفاهيم مختلفي از بانكداري مركزي به ذهن آمده كه در همه آنها اين نكته مشترك است: بانك مركزي بانك معتبري است كه قسمت اعظم عمليات خود را بجاي اينكه از طريق افراد  صورت دهد به وسيله بانكها انجام ميدهد. و در اين معاملات به بازار پول و سرمايه بيشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت ديگر هر وظيفه ايرا كه در هر لحظه اي از زمان ايفا كند به موازات منافع عمومي خواهد بود بي آنكه جلب منفعت خويش محرك او بوده باشد.بانكهاي مركزي در اقتصاد كشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را ياري كرده اند كه ستايشگران آن چون در مقام ستايش برآمده اند از آن مفهومي معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. اين تشبيه هرچند تشبيهي بكمال تشبيهات ديگر نيست و نميتواند جاي خود را در ذهن آنچنانكه بايد باز كند. ولي بنابرآنچه بانكداران بزرگ اعتقاد كرده اند قدر متيقن اين است كه بانك مركزي مقتدرترين موسسه مالي است كه انسان امروز بخود ديده است, و براستي روساي بانك هاي مركزي در لحظاتيكه در باره پول تصميم اتخاذ ميكنند مقتدرترين مرد اقتصادي كشور خويشند.

يكي از مسائلي كه در طرح و تدوين قوانين بانكداري مطرح مي شود ارزيابي موقعيت بانكهاي مركزي يعني ارتبط بين بانكهاي مزبور با دولتهاست. وضع و موقعيت قانوني بانكهاي مركزي از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند. روابط حقوقي و قانوني و اداري در ساختن اين موقعيت حائز اهميت فراواني است، و قدرت و صلاحيت شخصيت هائي كه در رأس دولت ها و بانكهاي مركزي از طرف ديگر قرار گرفته اند نيز در اين امر تأثير كلي دارد.

در مورد قبول يك ضابطه كلي حاكم بر روابط دولت و بانك مركزي عقايد مختلفي ابراز شده كه دو نظر از اين نظرات افراطي و نظر ديگر اعتدالي بشمار ميروند. نظرات حاد از يكطرف از آن كساني است كه بين نيروي مصرف كننده پول (دولت)، و نيروي ايجاد كننده آن (بانك مركزي) جدائي آشتي ناپذيري طلب ميكنند و ميگويند دولت بايد از دسترسي سريع و فوري بپول بدور بماند و و سازمان قوي و استواري چون بانك مركزي از زياده روي هاي احتراز ناپذير و تقريباً هميشگي دولت با مقاومتي كه نشان ميدهد جلوگيري بعمل آورد، و از طرف ديگر از جانب گروهي است كه استقلال بانك مركزي را رد ميكند و معتقدند كه بانك مركزي در وتقع جزئي از خزانه داري دولت است و مسئوليت مستقيم امور پولي ميبايستي در دست دولت و خزانه داري باشدذ زيرا افرادي كه دولت را انتخاب و باو اعتماد كرده اند خود او را مسئول همه سياست اقتصادي كشور مي‌شناسند كه سياست پولي جزئي از آن است، و چون دولت مسئول توسعه منابع كشور و تأمين كشور و تأمين سطح عالي اشتغال و درآمد حقيقي است لذا بجاست كه او خود بطور مستقيم در سياست پولي دخالت نمايد.

 

فهرست مطالب

 

بخش اول ۱

موضوع و مفهوم بانكهاي مركزي       ۱

يخش دوم ۹

موقعيت بانكهاي مركزي       ۹

بخش اول ۱۳

در بيان منطور      ۱۳

بخش دوم ۱۷

بانك مركزي ايران يك ضرورت اقتصادي          ۱۷

بخش سوم            ۲۳

مطالعه در سيستم بانكداري جهان و احساس لزوم ايجاد       ۲۳

بانك مركزي مستقل در ايران ۲۳

بخش چهارم          ۲۶

نظراتي چند در باره لزوم وعدم لزوم تشكيل بانك مركزي ايران        ۲۶

بخش اول ۳۰

اقدامات شوراي عالي اقتصاد  ۳۰

بخش دوم ۳۲

طرح جديد قانون بانكي و پولي كشور   ۳۲

بخش اول ۳۴

نقش بانك مركزي ايران در توسعه اقتصادي        ۳۴

فهرست منابع        ۳۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :