ارس فایل » تحقیق بحران هويت
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 16 حجم فایل (مگابایت) : 0.017 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بحران هويت</span>

بحران هويت

 

تعريف هويت از نظر اريكسون :

 

يعني توازن ميان خود وديگران برقرار كردن ويك مرحله در چرخه زندگي است. هويت معنا ومفهومي گسترده دارد ومفهوم عامي است كه انسان وغيرانسان واز جمله شي را نيز شامل مي‌شود. اريكسون مهم‌ترين وظيفه نوجوان وجوان را جستجو درراه يافتن هويتي پرمعني مي‌داند. هويت يك فرايند مادام العمر است اما اساس آن در دوران نوجواني پي ريزي مي‌شود.

 

تعريف بحران هويت :

 

عدم توانايي نوجوان درقبول نقشي كه جامعه از اوانتظار دارد. جدي‌ترين بحراني كه يك شخص با آن مواجه مي‌شود در خلل شكل‌گيري هويت رخ مي‌دهد وازآن جهت جدي است كه عدم موفقيت در رويارويي با آن پيامدهاي بسياري دارد ومنحصر به دوره‌ي نوجواني وجواني نيست وبراي هر فردي امكان دارد. تجارب نامطلوب كودكي ويا شرايط نامساعد فعلي مي‌باشد. مشخصه اصلي اين پديده پريشاني دروني شديدي است كه مشتمل برناتواني فرد در تطبيق دادن وضعيت خويش با احساس شخصي قابل قبول ومنطقي به طور نسبي مي‌باشد.

وقتي بحران هويت رخ مي‌دهدكه تعارض نظرات وارزشهاي والدين با نظرات وارزشهاي همسالان وديگر اشخاص مهم برفرد آشكار مي‌شود. دراين حالت جوان نمي‌تواند نقشهاي متفاوت ومتعارض را تركيب كرده وموفق به ساختن يك هويت موحد شود.

 

نظر اريكسون :

 

هنگامي بحران هويت رخ مي‌دهد، هويت جوان با ناتواني شديد ودودلي در تصميم گيري، احساس جدايي وپوچي دروني، ناتواني فرايند دربرقراري ارتباط با ديگران، اختلال در عملكرد جنسي، اختلال در زمان به صورت احساس فوريت براي انجام كار وبا انگاشت منفي از خود مواجه است.

 1. بحران هويت به شاخه‌هاي متعددي مربوط مي‌شود از جمله :
 2. هويت خانوادگي
 3. هويت ملي
 4. هويت ديني
 5. هويت اجتماعي
 6. هويت فرهنگي
 7. هويت فردي (شخصي)

نكته :

مامختصراً دراين تحقيق به مسأله بحران هويت فردي مي‌پردازيم گرچه جداكردن اين بخش باهويت خانوادگي، ملي، ديني، سخت والبته درست نيست چراكه هويت فرد از هويت‌هاي ذكر شده نشأت گرفته است.

 

منابع ومآخذ :

 

 1. جوان وبحران هويت دكتر محمد رضا شرفي
 2. روانشانسي نوجوان احمد احمدي
 3. مباني جامعه شناسي رسول رباني
 4. جامعه شناسي خودماني حسن نراقي
 5. آسيب شناسي مسائل اجتماعي ايران الهام ميري آشتياني
 6. تأثير آموزش گروهي دركاهش بحران هويت

 

فهرست عنوانها

 

تعريف هويت

تعريف بحران هويت

شاخه‌هاي بحران هويت

علل بحران هويت

پيامدهاي بحران هويت

روشهاي حل بحران هويت

خانواده ونقش آن درحال بحران هويت

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :