ارس فایل » تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 76 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم</span>

تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

 

 برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

 

نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور يا ضد تورمي دولتها و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بويژه اين نوسانات در سالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خريد پول رايج بوده است لذا ايجاب مي كند كه مسأله توجه به ارزشهاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات و نيز تا حدودي نتايج عملكرد آنها به طور جدي مورد شناسايي و توجه قرار گيرد. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي گردد كه صورتهاي مالي مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهاي تمام شده و در هر حال ارزشهاي زمان انجام و وقوع معالات مالي يا به عبارت ديگر ارزشهاي تاريخي تنظيم مي گردند و لذا منعكس كننده ارزشهاي جاري در تاريخ ترازنامه نمي باشند، حال آنكه در بسياري موارد احتمال اينكه اختلاف بين ارزشهاي تاريخي در رابطه با وضع مالي مؤسسه قابل توجه و  داراي اهميت نسبي باشد زياد بوده و در نتيجه سبب مي گردد بررسي صورتهاي مالي، كه مبتني بر ارزشهاي تاريخي تنظيم شده است، معيار كاملاً درست و منصفانه اي براي قضاوت وضعيت مالي مؤسسه بدست ندهد.

بيانيه شماره ۲۹ كميته استاندارهاي بين المللي بيان مي دارد:« در شرايط اقتصادي تورمي گزارشكري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهاي مالي بي فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي دهد لذا در سالهاي اخير روش حساباري مالي و گزارشهاي حسابداري به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بيشترين انتقادات در اين زمينه بوده است كه گزارش مالي عملكرد مالي، ماهيت واقعي منابع، تعهدات، معاملات و ساير اتفاقات موجود در فعاليتهاي شركتها را به طور صحيح منعكس نمي سازد و اين امر نشأت گرفته از اين است كه پول همواره قدرت خريد خود را از دست مي دهد و اين كاهش ارزش يا قدرت خريد پول در شرايط تورمي به ميزاني است كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي، و ساير رويدادهايي كه در مقاطع زماني مختلف اتفاق افتاده اند حتي طي يك دوره مالي گمراه كننده مي گردد.

 

فهرست مطالب

 

برآورد مالي شركتها و سازمانهاي مختلف و اثر آن بر تورم ۱

فصل اول            ۲

مقدمه:    ۳

۲- بيان موضوع تحقيق        ۸

۳- اهميت موضوع تحقيق     ۱۰

۱-۳- ضرورت تجديد ارزيابي داراييها  ۱۰

۴- فرضيه هاي تحقيق         ۱۱

۱-۴- تجديد ارزيابي داراييها  ۱۱

۲-۴- قانون مالياتي ۱۱

۵- روش تحقيق     ۱۲

۱-۵- جمع آوري اطلاعات    ۱۲

۲-۵- روش اثبات:  ۱۳

۱-۲-۵- روش استقرايي و قياسي         ۱۳

۲-۲-۵- روشهاي آماري       ۱۳

۶- محدوديتهاي تحقيق         ۱۴

۷- محتواي تحقيق  ۱۴

۸-يافته هاي تحقيق به شكل   ۱۵

۱-۸- مفيد بودن و قابليت كاربرد قانون براي مقطع و هدف خاص     ۱۵

۲-۸- ضرورت اصلاح قانون ۱۵

۹- مزايا  ۱۷

۱۰- معايب          ۱۸

فصل دوم ۲۱

زمينه تئوريك بررسي تورم   ۲۱

۱- مفهوم تورم      ۲۱

۱-۱- نظريه هانري اوژاك    ۲۵

۲-۱- نظريه هولزمن           ۲۵

۲- تعريف تورم     ۲۷

۳- اندازه گيري تورم           ۳۳

۴- شاخصهاي قيمت            ۳۴

۵- شاخص عموي قيمت       ۳۴

۶- محاسبه شاخص قيمت      ۳۵

۱-۶- شاخص لاسپيرز         ۳۶

۲-۶- شاخص پاشه ۳۶

۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال          ۳۷

۴-۶- شاخص ايده آل فيشر    ۳۷

۵-۶- شاخص قيمتها با وزن ثابت        ۳۷

۷- اثرات تورم      ۳۹

۸- سياستهاي اقتصادي و تورم           ۴۳

۱-۸- سياست مالي و تورم    ۴۴

۲-۸- سياست پولي وتورم     ۴۶

۹- انواع تورم       ۴۸

۱-۹- تورم ناشي از تقاضا     ۴۹

۲-۹- تورم ناشي از فزوني هزينه ها    ۵۱

۳-۹- تورم ركودي ۵۴

۱۰- مسائل اقتصادي و حسابداري ناشي از تورم  ۵۵

۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم       ۵۹

۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم      ۵۹

۲-۱۱ – عوامل بازدارنده تورم           ۶۰

۱۲- تدابيرمربوط به مقابله با آثار تورم ۶۳

۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالي طبقات مختلف مردم          ۶۳

۲-۱۲-درخصوص آثار تورم برتشكيل پس انداز   ۶۴

۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادي      ۶۵

۱۳ -تأثير تورم برگزارشهاي مالي       ۶۷

فصل سوم            ۷۴

تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي            ۷۴

۱- اهداف گزارشگري مالي   ۷۵

۲- گروه بندي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي   ۷۵

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :