ارس فایل » پیشرفت تحصیلی تحقیق بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 44 حجم فایل (مگابایت) : 0.8 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پیشرفت تحصیلی تحقیق بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه</span>

پیشرفت تحصیلی تحقیق بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه

 

 بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه

 

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعریف مفهوم نشاط علی رغم آن که ساده به نظر می رسد، دشوار است . با وجود این بسیاری از روان شناسان براین عقیده اند که نشاط یک هیجان کنترل رفتارها و افکار اعتماد به نفس  انتظار دانشجو از شکست یا پیروزی اعتماد به نفس نام دارد . اعتماد عقیده ای است مبنی بر اینکه فرد می تواند به طور موفقیت آمیزی یک رفتار دلخواه را در یک موقعیت خاص انجام دهد . همخوان ترین عامل مشخص که موفقیت سطح بالا را ازموفقیت سطح پایین در بازی تنیس متمایز می سازد ،‌ اعتماد بازیکن می باشد . بازیکنان عالی رتبه به توانائی هایشان عقیده قوی دارند .برای نمونه هنگامی که یک بازیکن افکار تدافعی یا منفی دارد معمولا موجب می شود که حرکاتش به سمت اندام قسمت پشتی (بیشتر وزن بر روی پای عقب قرار می گیرد) سوق پیدا کند و در راست ایستادن (عدم تعادل در ایستادن و به پشت خمیده شدن) دچار عدم توازن گردد. هنگام وقوع چنین اتفاقی ، بازیکن معمولا هیچ قدرتی برای ضربه زدن به توپ ندارد و بیشتر سعی می کند . از طریق زور بازوی خود هر کاری را انجام دهد .اعتماد باعث رشد هیجانات و تفکر مثبت ، تسهیل تمرکز ، انتخاب اهداف چالش انگیز بیشتر ، پافشاری و تلاش ، تاثیر بر انتخاب زدن ضربه و نهایتا منجر به اعمال سریع روانشناختی می شود ، همچنین موجب می گردد که بازیکن واقع گراتر و خوش بین تر شود . بدیهی است که بین شایستگی فنی و اعتماد یک رابطه قوی وجود دارد . مثبت است که حاوی سه عنصر اساسی لذت ، خرسندی و رضایت از زندگی است (۱). به تعبیر دقيق تر آدم با نشاط و شاد کسی است که اولاً تقریباً از تمام فعالیت های خود لذت می برد، ثانیاً در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر می رسد و ثالثاً از فرآیند زندگی خویش راضی است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۲

بيان مسئله            ۴

اهميت مسئله         ۵

اهداف پژوهش:     ۶

مواد و روش ها:    ۷

ضرورت و اهمیت تحقیق:    ۹

تعريف متغيرهاي پژوهش :   ۱۰

پيشينه پژوهش :    ۱۱

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران       ۱۴

بررسی تحقيقات انجام شده در داخل ايران:          ۲۴

روابط بین اعتماد و عملکرد  ۳۳

روش تجزیه و تحلیل آماری   ۳۸

نتیجه گیری          ۳۹

مواد و روش ها:    ۴۱

 

منابع

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور جوان ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ بررسي عوافط پاك از سر محبت در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه امير كبير .طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).روانشناسي اجتمايي .ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).دورن شناسي و قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر ،اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).اصول تفكر مثبت به جامعه .­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات صيد

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).نو انديي و تفكر متعالي  جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

پیشرفت تحصیلی تحقیق بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه

 

 بررسی اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه

 

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعریف مفهوم نشاط علی رغم آن که ساده به نظر می رسد، دشوار است . با وجود این بسیاری از روان شناسان براین عقیده اند که نشاط یک هیجان کنترل رفتارها و افکار اعتماد به نفس  انتظار دانشجو از شکست یا پیروزی اعتماد به نفس نام دارد . اعتماد عقیده ای است مبنی بر اینکه فرد می تواند به طور موفقیت آمیزی یک رفتار دلخواه را در یک موقعیت خاص انجام دهد . همخوان ترین عامل مشخص که موفقیت سطح بالا را ازموفقیت سطح پایین در بازی تنیس متمایز می سازد ،‌ اعتماد بازیکن می باشد . بازیکنان عالی رتبه به توانائی هایشان عقیده قوی دارند .برای نمونه هنگامی که یک بازیکن افکار تدافعی یا منفی دارد معمولا موجب می شود که حرکاتش به سمت اندام قسمت پشتی (بیشتر وزن بر روی پای عقب قرار می گیرد) سوق پیدا کند و در راست ایستادن (عدم تعادل در ایستادن و به پشت خمیده شدن) دچار عدم توازن گردد. هنگام وقوع چنین اتفاقی ، بازیکن معمولا هیچ قدرتی برای ضربه زدن به توپ ندارد و بیشتر سعی می کند . از طریق زور بازوی خود هر کاری را انجام دهد .اعتماد باعث رشد هیجانات و تفکر مثبت ، تسهیل تمرکز ، انتخاب اهداف چالش انگیز بیشتر ، پافشاری و تلاش ، تاثیر بر انتخاب زدن ضربه و نهایتا منجر به اعمال سریع روانشناختی می شود ، همچنین موجب می گردد که بازیکن واقع گراتر و خوش بین تر شود . بدیهی است که بین شایستگی فنی و اعتماد یک رابطه قوی وجود دارد . مثبت است که حاوی سه عنصر اساسی لذت ، خرسندی و رضایت از زندگی است (۱). به تعبیر دقيق تر آدم با نشاط و شاد کسی است که اولاً تقریباً از تمام فعالیت های خود لذت می برد، ثانیاً در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر می رسد و ثالثاً از فرآیند زندگی خویش راضی است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۲

بيان مسئله            ۴

اهميت مسئله         ۵

اهداف پژوهش:     ۶

مواد و روش ها:    ۷

ضرورت و اهمیت تحقیق:    ۹

تعريف متغيرهاي پژوهش :   ۱۰

پيشينه پژوهش :    ۱۱

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران       ۱۴

بررسی تحقيقات انجام شده در داخل ايران:          ۲۴

روابط بین اعتماد و عملکرد  ۳۳

روش تجزیه و تحلیل آماری   ۳۸

نتیجه گیری          ۳۹

مواد و روش ها:    ۴۱

 

منابع

الوندي.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور جوان ،سال سوم،شماره۱۶

اميرزاده فرزانه,آقاعلي نژاد حميد,رجبي حميد,صديق سروستاني رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ بررسي عوافط پاك از سر محبت در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه امير كبير .طرح پزوهشي

انورالخولي،امين.(۱۳۸۱).روانشناسي اجتمايي .ترجمه حميد رضا شيخي.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوي

انصار،ابراهيم.­(۱۳۸۵).دورن شناسي و قشربندي اجتماعي .دانشگاه آزاد شوشتر ،اوجي،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زيور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقري.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).اصول تفكر مثبت به جامعه .­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات صيد

بوام گارتنر،­تداي.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).نو انديي و تفكر متعالي  جلد اول .ترجمه دکترحسين سپاسي وپريوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :