ارس فایل » بزهکاری تحقیق بزهکاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 42 حجم فایل (مگابایت) : 0.157 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بزهکاری تحقیق بزهکاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

بزهکاری

 

مقدمه

 

بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است  كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي‌شود. در تعريف رفتار بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري ،  تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و مكان بزه تعريف مي‌شوند و در جُرم شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند. مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت مستي كه در بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي‌باشد. ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهيم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي‌كند “هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد”. بر اساس اين تعريف به نظر مي‌رسد كه براي تعريف بزهكاري همه جوامع نمي‌توانند با يكديگر هم صدا باشند زيرا قضاوت جامعه در مورد ارزش هاي اجتماعي ـ فرهنگي باعث مي‌شود عملي جرم شناخته شود، نه خصوصيات آن عمل به همين علت تعريف حقوقي بزه و رفتار هاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها، ارزش هاي يك جامعه مي‌تواند دگرگون شود دگرگوني هايي كه در اين موضوع مشاهده مي‌شود، طبيعتاً مطالعه بزهكاري را مشكل كرده و در عين حال گسترش ميدهد، تا حدي كه امروزه بزه شناسي، دامنه مطالعه خود را به پديده انحراف از هنجار ها نيز گسترش داده است. بدين معنا كه منحرف ضمن اينكه از نظر قانوني مجرم نيست، اما مجري و مطيع قانون هم نيست از ديدگاه روانشناختي اهميت موضوع رفتار انحرافي، بيم از رفتار بزهكارانه در آينده را مطرح مي‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر مي‌رسد كه در رويكردهاي مختلف به موضوع بزهکاری به گونه اي متفاوت توجه شده است و تعريف بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت است.

 

منابع :

 

۱ ـ سخاوت،جعفر – ۱۳۸۱ – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی انتشارات دانشگاه پيام نور.

۲ ـ مشکانی – زهراسادات، ۱۳۷۷ آزمون تجربی نظريه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ مجله دانشکده پزشکی  – ۵ : ۳ (۸۵ . ۷۸).

۳) Agnew, Robert (1985) social control theory and delinquency: A longitudinal Test Criminology 23:47-61.

۴) Bookerloper Ann, .(2000). Female juvenile delinquency: Risk factor  and promising inter vent ions: Virginia Department of Criminal  services.

۵) Gove, Walter  R. and Robert D. Crutch field (1982). The family and delinquency  journal of delinquency. The sociological quarterly 23: 301-319.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

بیان مساله            ۲

ضرورت و اهمیت تحقیق     ۴

اهداف تحقیق        ۵

سوالات تحقیق       ۶

مفهوم بزه            ۶

آسیب‌شناسی بزه دیده           ۷

هدف جرم شناسی   ۸

بزه چیست؟ بزهکار کیست؟   ۹

اقسام بزهکاری      ۱۰

عوامل موثر بر وقوع بزه     ۱۱

محیط فرهنگی       ۱۱

محیط طبیعی        ۱۱

محیط اقتصادی      ۱۲

علل و عوامل بزهکاری       ۱۲

راهکار درمان بزهکاری       ۱۳

بزهکاری نوجوانان ۱۴

بزهکاری نوجوانان و جوانان و راه‌های پیشگیری از آن     ۱۶

شناخت ویژگی های نوجوانان بزهکار  ۱۷

عوامل موثر در بروز بزهکاری نوجوانان و جوانان         ۱۸

تعريف بزه در رويكردهاي مختلف ۲۲

تعريف انواع بزه هاي معمول       ۲۳

پيشگيري از بزهكاري         ۳۰

پيشگيري اوّليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم            ۳۰

پيشگيري ثانويه (سطح دوم) : كاهش عوامل خطرزا         ۳۲

پيشگيری ثالثيه (سطح سوم) : کنترل موقعيت خطر          ۳۲

استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري   ۳۲

نتیجه گیری          ۳۴

منابع      ۳۷

بزهکاری

 

مقدمه

 

بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است  كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي‌شود. در تعريف رفتار بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري ،  تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و مكان بزه تعريف مي‌شوند و در جُرم شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند. مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت مستي كه در بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي‌باشد. ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهيم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي‌كند “هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد”. بر اساس اين تعريف به نظر مي‌رسد كه براي تعريف بزهكاري همه جوامع نمي‌توانند با يكديگر هم صدا باشند زيرا قضاوت جامعه در مورد ارزش هاي اجتماعي ـ فرهنگي باعث مي‌شود عملي جرم شناخته شود، نه خصوصيات آن عمل به همين علت تعريف حقوقي بزه و رفتار هاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها، ارزش هاي يك جامعه مي‌تواند دگرگون شود دگرگوني هايي كه در اين موضوع مشاهده مي‌شود، طبيعتاً مطالعه بزهكاري را مشكل كرده و در عين حال گسترش ميدهد، تا حدي كه امروزه بزه شناسي، دامنه مطالعه خود را به پديده انحراف از هنجار ها نيز گسترش داده است. بدين معنا كه منحرف ضمن اينكه از نظر قانوني مجرم نيست، اما مجري و مطيع قانون هم نيست از ديدگاه روانشناختي اهميت موضوع رفتار انحرافي، بيم از رفتار بزهكارانه در آينده را مطرح مي‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر مي‌رسد كه در رويكردهاي مختلف به موضوع بزهکاری به گونه اي متفاوت توجه شده است و تعريف بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت است.

 

منابع :

 

۱ ـ سخاوت،جعفر – ۱۳۸۱ – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی انتشارات دانشگاه پيام نور.

۲ ـ مشکانی – زهراسادات، ۱۳۷۷ آزمون تجربی نظريه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ مجله دانشکده پزشکی  – ۵ : ۳ (۸۵ . ۷۸).

۳) Agnew, Robert (1985) social control theory and delinquency: A longitudinal Test Criminology 23:47-61.

۴) Bookerloper Ann, .(2000). Female juvenile delinquency: Risk factor  and promising inter vent ions: Virginia Department of Criminal  services.

۵) Gove, Walter  R. and Robert D. Crutch field (1982). The family and delinquency  journal of delinquency. The sociological quarterly 23: 301-319.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

بیان مساله            ۲

ضرورت و اهمیت تحقیق     ۴

اهداف تحقیق        ۵

سوالات تحقیق       ۶

مفهوم بزه            ۶

آسیب‌شناسی بزه دیده           ۷

هدف جرم شناسی   ۸

بزه چیست؟ بزهکار کیست؟   ۹

اقسام بزهکاری      ۱۰

عوامل موثر بر وقوع بزه     ۱۱

محیط فرهنگی       ۱۱

محیط طبیعی        ۱۱

محیط اقتصادی      ۱۲

علل و عوامل بزهکاری       ۱۲

راهکار درمان بزهکاری       ۱۳

بزهکاری نوجوانان ۱۴

بزهکاری نوجوانان و جوانان و راه‌های پیشگیری از آن     ۱۶

شناخت ویژگی های نوجوانان بزهکار  ۱۷

عوامل موثر در بروز بزهکاری نوجوانان و جوانان         ۱۸

تعريف بزه در رويكردهاي مختلف ۲۲

تعريف انواع بزه هاي معمول       ۲۳

پيشگيري از بزهكاري         ۳۰

پيشگيري اوّليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم            ۳۰

پيشگيري ثانويه (سطح دوم) : كاهش عوامل خطرزا         ۳۲

پيشگيری ثالثيه (سطح سوم) : کنترل موقعيت خطر          ۳۲

استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري   ۳۲

نتیجه گیری          ۳۴

منابع      ۳۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :