ارس فایل » تحقیق بيهوشی و بي‎حسی در زايمان
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 22 حجم فایل (مگابایت) : 0.019 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بيهوشی و بي‎حسی در زايمان</span>

بيهوشی و بي‎حسی در زايمان

 

– شكل درد زايماني

 

در طي فاز مخفي مرحلة اول زايمان درد به شكل درد خفيف يا كرامپ متوسط محدود به درماتومهاي ۱۱‎T و ¬۱۲۲‎T مي‎باشد. با پيشرفت زايمان در فاز فعال مرحلة اول زماني كه انقباضات رحم شدت مي‎يابد،‌ احساس و درك درد در درماتومهاي ‎۱۱¬‎T و ۱۲‎T شدت يافته به شكل تيزوكرامپي با انتشار به دو درماتوم مجاور يعني ۱۰‎T و ۱‎L توصيف مي‎گردد.

در اواخر ملحة اول و در مرحلة دوم زايمان، درد بطور شديدتري در پرينه، قسمت  تحتاني ساكروم، مقعد و غالباً رانها احساس مي‎شود.

 

۲- اثرات درد زايمان در تنفس مادر

 

درد زايمان محرك قوي تنفسي است، سبب افزايش قابل توجه در حجم جاري و حجم دقيقه‎اي و افزايش بيشتر در ونتيلاسيون آلوئولي مي‏شود. اين هيپرونتيلاسيون منجر به كاهش ‎Paco از ميزان نرمال حاملگي يعني از ‎mmHg32 به حدود ‎mmHg30-16 مي‎گردد و حتي گاهي به ۱۵-۱۰ ميلي‎متر جيوه مي‎رسد.

كاهش ‎۲‎Paco با افزايش همزمان در ‎PH تا حدود ۶/۷-۵۵/۷ همراه است. با خاتمة هر انقباض و كاهش درد، تنفس ديگر توسط درد تحريك نمي‎شود و هيپوكاپني موجود سبب هيپوونتيلاسيون در فاصلة‌ انقباضات مي‎شود كه اين هيپوونتيلاسيون باعث ۵۰-۱۰ درصد كاهش در فشار اكسيژن شرياني (با ميانگين ۳۰-۲۵ درصد) مي‎شود. دريافت اپيوئيد اثرات دپرسانت تنفسي آلكالوز را تشديد مي‎كند. اگر ۲‎Pao مادر به كمتر از ۷۰ ميلي‎متر جيوه برسد، اثرات زيانباري چون هيپوكسمي و كاهش ريت قلب در جنين مشاهده مي‎شود.

 

۳- اثرات نوروآندوكرين درد زايمان

 

درد و اضطراب در فاز فعال زايمان سبب افزايش در آزاد شدن اپي نفرين به ميزان ۶۰۰-۳۰۰ درصد، نوراپي نفرين به ميزان ۴۰۰-۲۰۰ درصد و افزايش توليد كوروتيزول به ميزان ۳۰۰-۲۰۰ درصد مي‎شود. ميزان ‎ACTH و كورتيكواستروئيدها نيز افزايش مي‎يابد. كاتكولامين‎ها براي تطابق نوزاد با محيط خارج رحمي، از جمله براي توليد و رهايي سورفاكتانت، جذب مايع ريه‎ها، هوموستازگلوكز، تغييرات قلبي ‎- عروقي و متابوليسم آب ضروري هستند. لكن تحريك سمپاتيك ناشي از درد منجر به افزايش فشارخون و تاكيكاردي مي‎شود كه در بيماران هيپرتانسيو و بيماران قلبي مي‎تواند خطرناك باشد.

 

منابع:

 

۱- مروري بر بيهوشي در مامايي و زايمان بدون درد، مؤلف: دكتر نسرين فريدي، نوتب چاپ اول، تاريخ انتشار ۱۳۸۱٫

۲- مامايي ويليامز (جلد اول).

 

فهرست مطالب

 

۱- شكل درد زايماني           ۱

۲- اثرات درد زايمان در تنفس مادر      ۱

۳- اثرات نور و آندوكرين درد زايمان   ۲

۴- اثرات قلبي عروقي درد زايمان       ۲

۵- اثرات درد زايمان در جنين            ۳

۶- هوشبرهاي استنشاقي       ۴

۷- علل سزارين و  موارد خاص آن

۸-ناهنجاريهاي جنيني          ۵

۹- اثرات سزارين در مادر    ۷

۱۰- اثرات سزارين روي جنين و نوزاد            ۷

۱۱- انتخاب نوع بيهوشي براي سزارين            ۷

۱۲- آنستزي رژيونال براي سزارين     ۸

۱۳- مزاياي آنستزي رژيونال در سزارين          ۹

۱۴- بيهوشي عمومي براي سزارين     ۹

۱۵- پيشگيري از آسپيراسيون ريوي    ۱۰

۱۶- تجويز اكسيژن قبل از اينداكشن بيهوشي      ۱۱

۱۷- اينداكشن بيهوشي         ۱۲

۱۸- نگهداري بيهوشي         ۱۲

۱۹- اثرات بيهوشي عمومي بر نوزاد   ۱۴

۲۰- جراحي الكتيو             ۱۵

۲۱- جراحي ضروري ‎(Urgency)     ۱۶

۲۲- جراحي اضطراري ‎(Emergency)           ۱۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :