ارس فایل » تحقیق بيهوشی و بي‎حسی در زايمان
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 22 حجم فایل (مگابایت) : 0.019 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بيهوشی و بي‎حسی در زايمان</span>

بيهوشی و بي‎حسی در زايمان

 

– شكل درد زايماني

 

در طي فاز مخفي مرحلة اول زايمان درد به شكل درد خفيف يا كرامپ متوسط محدود به درماتومهاي ۱۱‎T و ¬۱۲۲‎T مي‎باشد. با پيشرفت زايمان در فاز فعال مرحلة اول زماني كه انقباضات رحم شدت مي‎يابد،‌ احساس و درك درد در درماتومهاي ‎۱۱¬‎T و ۱۲‎T شدت يافته به شكل تيزوكرامپي با انتشار به دو درماتوم مجاور يعني ۱۰‎T و ۱‎L توصيف مي‎گردد.

در اواخر ملحة اول و در مرحلة دوم زايمان، درد بطور شديدتري در پرينه، قسمت  تحتاني ساكروم، مقعد و غالباً رانها احساس مي‎شود.

 

۲- اثرات درد زايمان در تنفس مادر

 

درد زايمان محرك قوي تنفسي است، سبب افزايش قابل توجه در حجم جاري و حجم دقيقه‎اي و افزايش بيشتر در ونتيلاسيون آلوئولي مي‏شود. اين هيپرونتيلاسيون منجر به كاهش ‎Paco از ميزان نرمال حاملگي يعني از ‎mmHg32 به حدود ‎mmHg30-16 مي‎گردد و حتي گاهي به ۱۵-۱۰ ميلي‎متر جيوه مي‎رسد.

كاهش ‎۲‎Paco با افزايش همزمان در ‎PH تا حدود ۶/۷-۵۵/۷ همراه است. با خاتمة هر انقباض و كاهش درد، تنفس ديگر توسط درد تحريك نمي‎شود و هيپوكاپني موجود سبب هيپوونتيلاسيون در فاصلة‌ انقباضات مي‎شود كه اين هيپوونتيلاسيون باعث ۵۰-۱۰ درصد كاهش در فشار اكسيژن شرياني (با ميانگين ۳۰-۲۵ درصد) مي‎شود. دريافت اپيوئيد اثرات دپرسانت تنفسي آلكالوز را تشديد مي‎كند. اگر ۲‎Pao مادر به كمتر از ۷۰ ميلي‎متر جيوه برسد، اثرات زيانباري چون هيپوكسمي و كاهش ريت قلب در جنين مشاهده مي‎شود.

 

۳- اثرات نوروآندوكرين درد زايمان

 

درد و اضطراب در فاز فعال زايمان سبب افزايش در آزاد شدن اپي نفرين به ميزان ۶۰۰-۳۰۰ درصد، نوراپي نفرين به ميزان ۴۰۰-۲۰۰ درصد و افزايش توليد كوروتيزول به ميزان ۳۰۰-۲۰۰ درصد مي‎شود. ميزان ‎ACTH و كورتيكواستروئيدها نيز افزايش مي‎يابد. كاتكولامين‎ها براي تطابق نوزاد با محيط خارج رحمي، از جمله براي توليد و رهايي سورفاكتانت، جذب مايع ريه‎ها، هوموستازگلوكز، تغييرات قلبي ‎- عروقي و متابوليسم آب ضروري هستند. لكن تحريك سمپاتيك ناشي از درد منجر به افزايش فشارخون و تاكيكاردي مي‎شود كه در بيماران هيپرتانسيو و بيماران قلبي مي‎تواند خطرناك باشد.

 

منابع:

 

۱- مروري بر بيهوشي در مامايي و زايمان بدون درد، مؤلف: دكتر نسرين فريدي، نوتب چاپ اول، تاريخ انتشار ۱۳۸۱٫

۲- مامايي ويليامز (جلد اول).

 

فهرست مطالب

 

۱- شكل درد زايماني           ۱

۲- اثرات درد زايمان در تنفس مادر      ۱

۳- اثرات نور و آندوكرين درد زايمان   ۲

۴- اثرات قلبي عروقي درد زايمان       ۲

۵- اثرات درد زايمان در جنين            ۳

۶- هوشبرهاي استنشاقي       ۴

۷- علل سزارين و  موارد خاص آن

۸-ناهنجاريهاي جنيني          ۵

۹- اثرات سزارين در مادر    ۷

۱۰- اثرات سزارين روي جنين و نوزاد            ۷

۱۱- انتخاب نوع بيهوشي براي سزارين            ۷

۱۲- آنستزي رژيونال براي سزارين     ۸

۱۳- مزاياي آنستزي رژيونال در سزارين          ۹

۱۴- بيهوشي عمومي براي سزارين     ۹

۱۵- پيشگيري از آسپيراسيون ريوي    ۱۰

۱۶- تجويز اكسيژن قبل از اينداكشن بيهوشي      ۱۱

۱۷- اينداكشن بيهوشي         ۱۲

۱۸- نگهداري بيهوشي         ۱۲

۱۹- اثرات بيهوشي عمومي بر نوزاد   ۱۴

۲۰- جراحي الكتيو             ۱۵

۲۱- جراحي ضروري ‎(Urgency)     ۱۶

۲۲- جراحي اضطراري ‎(Emergency)           ۱۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :