ارس فایل » تحقیق بیمه اتومبیل – بيمه شخص ثالث
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 72 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بیمه اتومبیل – بيمه شخص ثالث</span>

تحقیق بیمه اتومبیل – بيمه شخص ثالث

 

بیمه اتومبیل – بيمه شخص ثالث

 

از آنجا كه طبق بند الف و ج ماده ۲ قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گذار مالك ، و يا راننده وسيله نقليه وسيله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار و يا راننده (وسيله مقصر حادثه) در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمي گردد،  بنابراين خسارتي از محل بيمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمي گيرد . در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني وارد به اين اشخاص از محل تعهدات سرنشين ، (و تاسقف تعهد سرنشين مندرج در متن بيمه نامه ) قابل جبران مي باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي گردد .
عموما تعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد و نيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيه مي گردد با توجه به ماهيت نعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهاي سنگين اقدام نمايد . بر اي رسيدگي به پرونده خسارت سرنشين ، ذينفع موظف است حداكثر تا مدت ۴۵ روز مراتب خسارت و حادثه را به بيمه گر اعلام نمايد .
خسارت سرنشين از لحظه اي كه مصدوم يا متوفي قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .
در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشكي كه معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد قابل پرداخت خواهد بود .  غرامت فوت حداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزان مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد و حداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمه نامه بيشتر باشد .  چنانچه تعداد افراد داخل وسيله نقليه  در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت مندرج در بيمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از دارندگان و رانندگان مقدم انواع وسائط نقليه مصرا تقاضا مي شود از طوار نمودن افراد اضافه بر ظرفيت وسيله نقليه خود شديدا خودداري نمايند تا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر و ضرر و زيان براي اتومبيل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبور روبرو نگردند. حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي.

 

فهرست مطالب

 

توضيحات مهم در مورد بيمه شخص ثالث          ۱

گزينه الف : تعهدات قانوني   ۳

گزينه ب : تعهدات قانوني به همراه مازاد           ۳

گزينه ج : تعهدات قانوني به همراه مازاد            ۳

وسائط نقليه سواري شخصي  ۴

بیمه اتومبیل – بيمه تعهدات سرنشين    ۴

توضيحات مهم در مورد بيمه تعهدات سرنشين     ۵

مدارك مورد نياز پروند ه هاي خسارت سرنشين   ۷

بیمه اتومبیل – بيمه بدنه اتومبيل         ۷

حادثه      ۷

آتش سوزي          ۸

دزدي كلي            ۸

خطرات تبعي و تكميلي        ۸

انواع پوششهاي تکميلي        ۹

سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه        ۹

شكست شيشه به تنهايي      ۱۰

غرامت ايام تعميرات         ۱۰

نوسانات قيمت     ۱۱

بلاياي طبيعي      ۱۲

خطرات ناشي از مواد شيميايي         ۱۲

توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل         ۱۲

تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه   ۱۳

بیمه اشخاص – بيمه عمر      ۱۵

بيمه هاي عمربا پوشش صرفا خطر فوت :       ۱۶

بيمه هاي عمر پس اندازي : ۱۶

بيمه عمر و پس انداز           ۱۷

بيمه مهريه           ۱۹

شرايط بيمه مهريه :            ۲۰

بيمه تامين هزينه جهيزيه      ۲۲

شرايط بيمه تامين هزينه جهيزيه         ۲۴

بيمه عمر زماني     ۲۵

بيمه تمام عمر       ۲۶

بيمه عمر مانده بدهكار         ۲۹

بيمه عمر تامين آتيه فرزندان  ۳۰

بيمه حوادث          ۳۲

بيمه حوادث گروهي            ۳۴

بيمه حوادث انفرادي            ۳۴

بيمه حوادث خانواده            ۳۶

بيمه درمان گروهي ۳۷

بيمه حوادث خارج از کشور   ۳۸

بیمه مسئولیت       ۴۱

بيمه مسئوليت حمل و نقل     ۴۱

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي         ۴۲

قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي     ۴۲

بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان            ۴۲

خسارتهاي مشمول بيمه :      ۴۳

بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي          ۴۳

بيمه مسئوليت هاي عمومي   ۴۳

بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي      ۴۳

بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها و مسافرخانه ها)         ۴۴

بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي    ۴۴

بيمه مسئوليت مدير پاركينگ ۴۵

بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني  ۴۵

بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول          ۴۶

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان          ۴۶

بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان   ۴۸

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طرح ، محاسب و ناظر ساختمان     ۴۹

بيمه مسئوليت جامع C.G.L   ۵۰

بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي  ۵۰

بيمه اسبهاي مسابقه ۵۰

بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان  ۵۱

بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي          ۵۲

بيمه رايانه           ۵۲

ساير طرحهاي بيمه اي ارائه شده         ۵۳

بيمه نامه آتش سوزي واحدهاي مسکوني           ۵۴

بيمه نامه آتش سوزي معمولي منازل معمولي      ۵۵

بيمه نامه آتش سوزي طرح همگاني     ۵۵

بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل          ۵۶

بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي    ۵۷

بيمه نامه آتش سوزي مراكز غير صنعتي           ۵۸

بيمه مهندسي         ۵۸

بيمه تمام خطر پيمانكاران      ۵۹

بيمه تمام خطر نصب           ۶۰

بيمه سازه هاي تكميل شده     ۶۱

بيمه شكست ماشين آلات       ۶۲

خطا در بهره برداري از ماشين آلات ، عدم مهارت ، بي دقتي ، سهل انگاري    ۶۴

گسيختگي به واسطه نيروي گريز از مركز         ۶۴

اتصال كوتاه و علل الكتريكي ديگر      ۶۴

كمبود آب در ديگ  ۶۵

انفجار فيزيكي       ۶۵

طوفان و يخ زدگي  ۶۵

بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري ۶۹

بيمه فساد كالا در انبار سردخانه          ۶۹

بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات         ۶۹

بيمه بويلر و مخازن تحت فشار           ۷۰

بيمه تجهيزات الكترونيكي     ۷۰

بيمه هاي باربري   ۷۱

انواع بيمه هاي باربري :      ۷۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :