ارس فایل » تحقیق بیمه اتکائی
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بیمه اتکائی</span>

تحقیق بیمه اتکائی

 

بیمه اتکائی

 

تراكم خطر يكي از اساسي ترين مشكلات يك شركت بيمه است وامكان وقوع ان در تمام رشته ها وجود دارد: مثل كالاهاي روي كشتي . مسافرين هواپيما . مجتمع هاي مسكوني . كه وقوع خسارت در هر يك از موارد فوق ميتواند براي شركت فاجعه به بار اورد. تصميم گيري در مورد سهم نگهداري براي هر ريسكك چگونه بايد حداكثر سهم نگهداري براي هر رشته بيمه اي ودر مورد هر ريسك تعيين شود؟ از نقطه نظر تخصصي اطلاعات رياضي واماري زيادي در اين زمينه وجود دارد . ولي در عمل عواملي وجود دارند كه شركتهاي بيمه بايد با در نظر گرفتن اين عوامل وارتباط انها با حداكثر سقف نگهداري ميزان ان را مشخص نمايند اين عوامل عبارت اند از:

۱-سرمايه پرداخت شوده وذخائر ازاد شركت

۲-ميزان دارائي هاي نقدي ( نقدينه . موجودي بانكي . اوراق بهاداروسهامي كه به سرعت قابل نقد شودن باشند) كه شركت را قادر مي سازد خسارتهاي احتمالي را در اسرع وقت بپردازد.

۳- ساختار پر تفوي شركت در ارتباط با سرمايه هاي بيمه شده يا ميزان تعهدات واقعي براي هر ريسك.

۴- حجم حق بيمه مورد نياز براي هر رشته كه شركت بتواند در مقابل تغييرات احتمالي ان رشته ( در صورت وقوع خسارتهاي بزرگ وطبيعي ) كه حادث مي شود جوابگو باشد تعداد زيادي از شركتهاي بيمه پيشرفته ويا گاهي شركتهاي كوچك داراي انچنان پر تفوي مي باشند كه ميزان سهم نگهداري انها تناسبي با قدرت مالي شركت ندارد وگاهي اوقات تعهداتشان بيشتر از توانائي مالي شان مي باشد.بر عكس شركت هاي بزرگ نه تنها مقررات حداكثر سهم نگهداري را رعايت مي نمايند بلكه گاهي اوقات قدرت مالي انها بيشتر از تفوي موجودشان مي باشد.ذكر يك مثال ومقايسه ضوابطي كه شركتهاي بزرگ در مقايسه با شركتهاي كوچك براي تعيين حداكثر ميزان سهم نگهداري اعمال مي نمايند به روشن شدن مطلب فوق كمك مي نمايد .

حداكثر سهم نگهداري براي هر ريسك وهر خسارت معمولا نبايد از يك درصد سرمايه وذخائر ان تجاوز نمايد در شركتهاي كوچك گاهي اوقات به ۵ درصد مي رسد ميزان سهم  نگهداري براي هر خسارت گاهي حدود يك درصد حق بيمه اي است كه شركت براي خود از هر رشته نگه مي دارد در مورد شركتهاي كوچك كوچك گاهي تا ۱ درصد مي رسد دارائي نقدي شركت بايد حدود ۵برابر حداكثر سهم نگهداري براي هر خسارت در مهمترين رشته هاي كه شركت در انها فعاليت مي كند باشد در حالي كه در شركتهاي كوچك چنين نيست.ذكر اين نكته ضروري است كه در اكثر كشورهائي كه اقتصاد انها تورم زا مي باشد سرمايه اسمي شركتهاي بيمه گاهي اوقات بخش كوچكي از تعهداتي است كه پذيرفته اند در حقيقت هيچ تناسبي بين سهم نگهداري انها با قدرت مالي شان وجود ندارد لذا در اين مواقع مديريت شركت است كه بايد با دور انديشي اصول واساس صحيحي براي تعيين ميزان سهم نگهداري تدوين نمايد. تصميم گيري در مورد سهم نگهداري براي يك سري ريسك يك شركت بيمه علاوه بر اينكه بايد سهم نگهداري خود را از هر ريسك واز هر خسارت تعيين نمايد بايد حداكثر ميزان سهم نگهداري شركت در مورد خسارتهاي بزرگ وطبيعي مانند سيل زلزله كه مجموعه اي از ريسك هاي بيمه شده دچار خسارت مي گردند نيز تعيين كند.

 

فهرست مطالب

 

ماهيت بيمه اتكائي  ۲

ريسكهائي كه از بيمه گذار ناشي مي شود(ريسك اصلي)     ۲

ريسكهائي كه از بيمه گر واگذارنده ويا بيمه گر اتكائي ناشي مي شود  ۳

ريسكهائي كه خارج از كنترل طرفين قرارداد مي باشد        ۳

تراكم ريسك در بيمه اتكائي    ۵

حد اعلاي حسن نيت            ۵

وضعيت بيمه اتكائي در صورت اعسار و ورشكستگي بيمه گر واگذارنده:        ۶

سهم نگهداري        ۷

رقم خالص سهم نگهداري      ۷

چگونگي تعيين سهم نگهداري            ۸

روش تعيين سهم نگهداري     ۸

تعريف ديگري از سهم نگهداري         ۸

نگهداري به حساب خود       ۸

در مورد پذيرش     ۹

براساس هر مورد خاص       ۹

ريسكهاي گروهي   ۹

جدول ظرفيتها       ۱۱

رشته اتش سوزي   ۱۲

رشته باربري        ۱۳

حوادث شخصي     ۱۴

رشته دزدي          ۱۴

رشته صداقت وامانت          ۱۴

رشته زيان مالي     ۱۵

رشته مهندسي       ۱۵

رشته خواپيما        ۱۵

وضعيت طرفين قرارداد       ۲۵

اصل دنباله روي بيمه گر واگذارنده      ۲۶

حق بازرسي         ۲۶

قرارداد اتكائي مشاركت        ۲۷

قرارداد اتكائي مازاد            ۲۸

پوشش اتكائي نيمه اتوماتيك   ۲۹

پوشش اتكائي اجباري اختياري            ۲۹

انواع قراردادها      ۳۰

بیمه اموال و مسئولیت         ۳۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :