ارس فایل » تحقیق بیمه به زبان ساده
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 52 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق بیمه به زبان ساده</span>

تحقیق بیمه به زبان ساده

 

 بیمه به زبان ساده

 

وزارت‌ كار و وزارت‌ دادگستري‌ مامور اجراء اين‌ قانون‌ مي‌باشند. به‌ موجب‌ قانون‌ اجازه‌ اجراي‌ لايحه‌ و اصلاح‌ قانون‌ كار و لايحه‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ پس‌ از تصويب‌ كميسيونهاي‌ مشترك‌ مربوط‌ه‌ مجلسين‌ مصوب‌ ۴شنبه‌ هفتم‌ خرداد ماه‌ ۱۳۳۷ شمسي‌ لايحه‌ فوق‌ در تاريخ‌ چهارشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ ۱۳۳۹ به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ رسيده‌ قابل‌ اجراء مي‌باشد.- ۱كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و ذخيره‌ها و تعهدات‌ قانوني‌ بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌.
– ۲كليه‌ اموال‌ و موجوديها و مط‌البات‌ و تعهدات‌ قانوني‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ از بابت‌ بيمه‌ كارگران‌.
– ۳كليه‌ موجوديهاي‌ حساب‌ صندوق‌ سابق‌ كمك‌ بيكاري‌.
– ۴ساختمانها و تأسيسات‌ بهداري‌ و درماني‌ كه‌ از ط‌رف‌ وزارتخانه‌ و مؤسسات‌ و بنگاه‌ها و شركتهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ براي‌ انجام‌ مراجعات‌ بهداري‌ و درماني‌ كارگران‌ تأسيس‌ در صورتي‌ كه‌ عضو يا اعضاء يا قسمتي‌ از بدن‌ بيمه‌ شده‌ در نتيجه‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار آسيب‌ ديده‌ و يا از بين‌ برود و ميزان‌ نقص‌ در جدول‌ مذكور در تبصره‌ يك‌ اين‌ ماده‌ ذكر نشده‌ باشد كميسيون‌ پزشكي‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ آسيب‌ وارده‌ يا درجه‌ ازكارافتادگي‌ را راساً تعيين‌ خواهد نمود. كميسيونهاي‌ پزشكي‌ و تجديد نظ‌ر براي‌ تعيين‌ درجه‌ ازكارافتادگي‌ از جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير عامل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد تبعيت‌ مي‌نمايند.وظ‌ايف‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ عبارتند از:
– ۱تعيين‌ علت‌ و درجه‌ ازكارافتادگي‌ بيمه‌ شده‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
– ۲تعيين‌ و تشخيص‌ ازكارافتادگي‌ پدر يا مادر بيمه‌ شده‌ براي‌ استفاده‌ از مقررات‌ و مزاياي‌ اين‌ قانون‌.
– ۳اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ ادامه‌ معالجه‌ بيماران‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌.
– ۴اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ تجويز پزشك‌ معالج‌ مربوط‌ به‌ دادن‌ هر گونه‌ وسايل‌ ط‌بي‌ و اعضاي‌ مصنوعي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.
– ۵اظ‌هار نظ‌ر راجع‌ به‌ كليه‌ امور ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ در اختيار كميسيون‌ پزشكي‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.شده‌ است‌ از تاريخي‌ كه‌ كمكهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را سازمان‌ مستقيماً به‌ كارگران‌ آنها انجام‌ دهد.

فهرست مطالب

 

بيمه       ۱

۱ اطلاعات بيمه اي شما در چه حد است ؟         ۱

آيا شيوه ديگري براي مقابله و رويارويي با آثار خطرات – حوادث و زيانهاي مادي وجود ندارد ؟    ۷

بيمه تامين اجتماعي  :          ۹

اركان‌ و تشكيلات‌ سازمان‌     ۱۲

احتساب‌ حق بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌     ۱۸

كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ تمام‌ حق‌ بيمه‌شدگان       ۲۱

كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بيماريها    ۲۷

بيماري‌ – حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌          ۳۱

ازكارافتادگي‌         ۳۵

فوت‌       ۳۹

تخلفات‌ و مقررات‌ كيفري‌      ۴۷

مقررات‌ مختلفه‌      ۵۰

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :