ارس فایل » تحقیق تعریف بودجه
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 21 حجم فایل (مگابایت) : 0.060 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق تعریف بودجه</span>

تعریف بودجه

 

بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومي، مورخ ۲۱ صفر ۱۳۲۹، بودجه را چنين تعريف مي‌كند «بودجه دولت، سندي است كه معاملات دخل و خرج ممكن براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را «سنة ماليه» مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي اين تعريف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اينكه مجلس به آن رأي مي دهد، قانوني نيست و به همين جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولي هرگاه در ضمن بودجه موادي هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعديل مالياتي يا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اينكه در هيئت مقننه، نمايندگان ملت در بودجه پيش از ساير مطالبي كه موضع رأي مجلس واقع مي شود اعمال نظر مي نمايند، و در حقيقت كمتر موضوعي در هيئت مقننه طرح مي شود كه تصويب آن مستقيماً يا به طور غير مستقيم در ماليه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندي نمايندگان به بودجه بيشتر بوده و شور و تصويب آن مدتي از عمر مجلس را اشغال مي نمايد. به همين لحاظ هم مادة ۵۹ نظامنامة داخلي كجلس شوراي ملي مي گويد«ترتيبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذيل هجوي نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتي؛ ثانياً، قوانيني كه راجع به تقاضاي وجوهي براي مخارج خصوصي است؛ ثالثاً، قوانين راجعه به منافع محلي»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در بودجه پيش بيني و تصويب شده باشد، و بودجه را با حساب نبايد اشتباه كرد، زيرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصويب آن قطعي است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغيير دهد.

 

منابع:

 

۱- اصول و قواعد و قوانين ماليه (در ممالك خارج و ايران) نوشته دكتر محمد مصدق

پيشگفتار: از مهندس عزت الله سحابي

۲- بودجه: اثر ريچارد تمپلر ترجمة امير صالحي طالقاني

 

فهرست مطالب

 

بودجه     ۱

رسم نقشه يا همان بودجه      ۲

الهام و انگيزه        ۴

مديريت بوتجه       ۴

انواع بودجه         ۴

طريقه متسقيم        ۸

طريقه سال ما قبل آخر         ۸

طريقه افزايش       ۸

جريان و تصويب بودجه در هيأت مقننه            ۹

جمع آوري اطلاعات براي بودجه        ۹

راه براي نوشتن بودجه وجود دارد       ۱۰

اگر بودجه سال قبل را نداشته باشيم چه اتفاقي مي افتد        ۱۱

افزايش ۱۵%        ۱۱

نوشتن بودجه        ۱۲

هزينه هاي ثابت ومتغير       ۱۲

محاسبه درصد افزايش با كاهش ارقام بودجه سال ۱۳

ديوان محاسبات      ۱۴

تفتيش پارلماني و قانون تفريغ بودجه    ۱۵

صورت عايدات و مخارج     ۱۶

پيشنهادات و انتقدالات          ۱۷

منابع و مأخذ         ۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :