ارس فایل » تحقیق تعریف بودجه
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 21 حجم فایل (مگابایت) : 0.060 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق تعریف بودجه</span>

تعریف بودجه

 

بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومي، مورخ ۲۱ صفر ۱۳۲۹، بودجه را چنين تعريف مي‌كند «بودجه دولت، سندي است كه معاملات دخل و خرج ممكن براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را «سنة ماليه» مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي اين تعريف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اينكه مجلس به آن رأي مي دهد، قانوني نيست و به همين جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولي هرگاه در ضمن بودجه موادي هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعديل مالياتي يا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اينكه در هيئت مقننه، نمايندگان ملت در بودجه پيش از ساير مطالبي كه موضع رأي مجلس واقع مي شود اعمال نظر مي نمايند، و در حقيقت كمتر موضوعي در هيئت مقننه طرح مي شود كه تصويب آن مستقيماً يا به طور غير مستقيم در ماليه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندي نمايندگان به بودجه بيشتر بوده و شور و تصويب آن مدتي از عمر مجلس را اشغال مي نمايد. به همين لحاظ هم مادة ۵۹ نظامنامة داخلي كجلس شوراي ملي مي گويد«ترتيبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذيل هجوي نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتي؛ ثانياً، قوانيني كه راجع به تقاضاي وجوهي براي مخارج خصوصي است؛ ثالثاً، قوانين راجعه به منافع محلي»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در بودجه پيش بيني و تصويب شده باشد، و بودجه را با حساب نبايد اشتباه كرد، زيرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصويب آن قطعي است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغيير دهد.

 

منابع:

 

۱- اصول و قواعد و قوانين ماليه (در ممالك خارج و ايران) نوشته دكتر محمد مصدق

پيشگفتار: از مهندس عزت الله سحابي

۲- بودجه: اثر ريچارد تمپلر ترجمة امير صالحي طالقاني

 

فهرست مطالب

 

بودجه     ۱

رسم نقشه يا همان بودجه      ۲

الهام و انگيزه        ۴

مديريت بوتجه       ۴

انواع بودجه         ۴

طريقه متسقيم        ۸

طريقه سال ما قبل آخر         ۸

طريقه افزايش       ۸

جريان و تصويب بودجه در هيأت مقننه            ۹

جمع آوري اطلاعات براي بودجه        ۹

راه براي نوشتن بودجه وجود دارد       ۱۰

اگر بودجه سال قبل را نداشته باشيم چه اتفاقي مي افتد        ۱۱

افزايش ۱۵%        ۱۱

نوشتن بودجه        ۱۲

هزينه هاي ثابت ومتغير       ۱۲

محاسبه درصد افزايش با كاهش ارقام بودجه سال ۱۳

ديوان محاسبات      ۱۴

تفتيش پارلماني و قانون تفريغ بودجه    ۱۵

صورت عايدات و مخارج     ۱۶

پيشنهادات و انتقدالات          ۱۷

منابع و مأخذ         ۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :