ارس فایل » تحقیق حريم خطوط هوايی انتقال و توزيع نيروی برق
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 36 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق حريم خطوط هوايی انتقال و توزيع نيروی برق</span>

تحقیق حريم خطوط هوايی انتقال و توزيع نيروی برق

 

مقدمه

 

درس کار تحقيقي در دانشگاه , به صورت واحدي کپي برداري از متون کتابها در آمده است و نوآوري و بررسي علمي مسائل مورد تحقيق که روح اين درس مي باشد به فراموشي سپرده شده است در کار تحقيقي موضوع تحقيق بايد آنقدر قوي و همه جانبه باشد که براي دست اندرکاران در مقام تصميم گيري و برنامه ريزي , و براي دانشجويان , پاسخگوي کنجکاوي آنها باشد کار تحقيقي که ملاحظه مي شود تحت عنوان حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق و حقوق مالکيني که خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق از ملک ها آنها عبور مي کند . مي باشد , که اين پژوهش , تلاشي است در راستاي به تصوير کشيدن حريم هوايي خطوط نيروي برق در حق و حقوق مالکيني که اين خطوط نيروي برق از ملک آنها عبور مي کند . به اميد آنکه انشاء الله مقدمه اي براي پژوهشهاي بنيادين و کاربرد آتي باشد .

 

مباني کلي و نظري تحقيق

طرح تحقيق

بند الف : بيان و اهميت موضوع

حريم خطوط هوايي و انتقال و توزيع نيروي برق يکي از مسايل مهم و قابل تامل کشور مي باشد از آنجا که نيروي برق يکي از نيروهاي مهم و احساسي در کشور مي باشد تا چرخه اقتصادي و صنعتي و کشاورزي و… را به گردش در مي آورد . به همين منظور اين نيروي برق بايد به طريقي در کشور توزيع شود و لازمه توزيع نيروي برق آن است که يا از راه زميني يا هوايي به تمامي نقاط کشور انتقال داده شود بر اين اساس چون معمولا نيروي برق فشار قوي از طريق هوايي توزيع مي شود لذا دکلهايي که براي اين منظور نصب مي شوند معمولا در زمينهاي زراعي بايد نصب و مستقر شوند ؛ در نتيجه اين عمل , حقوق مالکيني که اين دکلهاي در زمينهاي آنها نصب مي شود دچار خدشه شده و متعاقبا شکاياتي را بر عليه سازمان برق اقامه مي کنند و چه در مواردي متعددي با کارکنان و ماموران سازمان برق نيز درگير شده و مشکلات مضاعفي بر بار آمده است .

 

مباني کلي نظري و تحقيق

مباني نظري تحقيق

ماهيت حقوقي حريم

بند الف : تعريف حريم :

۱- تعريف حريم ( مدني – فقه) مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتقاع از آن ضرورت دارد ( ماده ۱۳۶ قانون مدني ) و حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که با طبيعت حريم منافات دارد بدون اذن مالک درست نيست . حريم ملک تبعي است يعني از توابع ملک است و مالک مي تواند از حق خود در حريم بالاعوض يا در مقابل اخذ عوض صرفنظر کند . حريم اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حريم دارند و در حريم ده از حق تعليف دواب و کندن بوته ها و مانند اين امور بهره مي برند . فروش حرمي دهات که در بعضي شهرها مانند تهران ديده شده وجه شرعي و عرفي ندارد .

تعريف حريم : کلمه اي است عربي و لغه به معني منع مي باشد و اصطلاحا چنانکه کاده ۱۳۶ قانون مدني تعريف نموده  عبارت از مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتقاع از آنها جلوگيري از ضرر ضرورت دارد از نظر احترامي که افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمانيد حريم ناميده شده است .

۳- تعريف حريم

استفاده از غالب املاک مستلزم اين است که زني اطراف آن به ماليکت ديگري در نيايد يا دست کم تصرفي در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار يا ناممکن سازد براي مثال اگر کشي در زمين موات قناتي را احداث کند , براي آنکه بتواند از آبي حيارت شده است استفاده مطلوب را ببرد , بايد آن مقدار از زمين اطراف حلقه چاهها را که جهت ريختن خاک آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد و ديگران نيز بتوانند قنات و چاه ديگري در نزديکي قنات او حفر کنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح حريم و حقي را که مالک بر آن دارد . حق حرام مي نامند .

با توجه به ماده ۱۳۶ قانون مدني اين گونه استنباط مي شود , مواردي که در ماده ۱۳۶ قانون مدني آمده جنبه تحميلي داشته و علاوه بر ملک و قنات و شهر شامل خطوط برق نيز مي شود عبارت امثال آن در ماده ۱۳۶ قانون مدني بيانگر تمثيلي بودن اين ماده مي باشد .

بند ب : مبناي شناسايي حريم

جلوگيري از تضرر صاحب آن است , و تامين اين نظر گاه موجب مي شود که ديگران از تملک حريم ممنوع شوند : چنان که احياء زميني که جهت ريختن خاک اطراف چاه يا گذاردن چرخ و موتور لازم است با فرض ايجاد حريم منافات دارد , و تملک آن صاحب چاه را از انتفاع کامل باز مي دارد .

ولي در غالب موارد , براي تامين انتفاع کامل صاحب حريم و جلوگيري از ضررا و لازم نيست که ديگران بکلي از تصرف در آن زمين ممنوع شوند ؛ کافي است از تصرفاتي که مضر به حال اوست خودداري کنند . در اين صورت , احياء و تملک حريم امکان دارد , ولي مالک جديد نمي توانند در آن تصرفي کند که با مقصود از ايجاد حرمي منافات داشته باشد .

 

بند ج : ماهيت حق

ماده ۱۳۹ قانون مدني در بيان ماهيت حريم مقرر مي دارد : حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالک صحيح نيست و بنابراين کسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه قنات بکند . ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود و جايز است موردي که حق حريم مانع از تملک ديگران مي شود شباهت زيادي به حق مالکيت دارد . زيرا انتقاع از ملکي را به امضاء در اختيار صاحب حريم قرار مي دهد ولي , چون  در هر حال به تابعيت و به لحاظ ماليکت صحيح آن بر ملک ديگري ايجاد مي شود بايد آن را نوعي حق از نفاق خاص دانست که مالک بر اراضي موات و مباح پيدا مي کند . در ساير موارد نيز , حق حريم بدون ترديد يک حق ارنفاق منفي است که مالک چاه و قنات و نهر و امثال آن به زمينهاي اطراف ملک خود دارد .

نظر دکتر امامي در ماهيت حريم اين است که حق حريم از نظر تحليل حقوقي يک نوع حق ارنفاقي بر اراضي اطراف قنات و نهرو امثال آن مي باشد.

بر طبق قاعده , حق حريق ويژه زمين موازي است و بر زمين آباد هيچ حقي بدون رضاي ماکل آن بر قرار نمي شود . قانون مدني در اين باره حکم صريحي ندارد . ولي از صفات مطلق و انحصاري بودن حق مالکيت با اندک تامل مي توان ايجاد شدن حريم را در زمين آباد استنباط کرد .

چنانچه که گفته شد مالک نه تنها مي تواند به هر ترتيب که مايل است از مال خود استفاده کند اختيار دارد که از تصرف ديگران جلوگيري کند و انتفاع از آن را در انحصار خود بگيرد .

حق حريم نيز در صورتي از حق ارنفاق است که مالک زمين را از پاره اي تصرفها ممنوع مي کند و گاه نيز به صاحب حق اجازه مي دهد که از حريم استفاده کند پس ايجاد حرمي در ملک ديگري با حق مالکيت صاحب آن منافات دارد و فقط در صورتي مي توان ملکي را بدون رضاي صاحب آن حريم ملک ديگر قرار داد که قانون به صراحت اجازه داده باشد .

 

منابع و ماخذ

 

الف: کتب

۱- ترمينولوژي حقوق . دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي انتشارات گنج دانش چاپ دوازدهم ۱۳۸۱ تهران .

۲- حقوق مدني جلد اول دکتر مير سيد حسن امامي انتشارات کتابفروشي اسلاميه چاپ بيست و سوم ۱۳۸۲ تهران .

۳- حقوق مدني اموال دوره مقدماتي دکتر ناصر کاتوزيان نشر ميزان چاپ دهم پاييز ۱۳۸۴ تهران .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول.                       ۱

مباني کلي و نظري تحقيق    ۲

طرح تحقيق.                     ۲

بند الف : بيان و اهميت موضوع ۲

مباني کلي نظري و تحقيق    ۳

مباني نظري تحقيق.۳

ماهيت حقوقي حريم.۳

بند الف : تعريف حريم :.۳

تعريف حريم .       ۴

بند ب : مبناي شناسايي حريم   ۵

بند ج : ماهيت حق .            ۶

۲ ماده ۱۸ قانون برق .۸

۳ ماده ۱۶ قانون برق .۱۰

۴ ماده ۱۹ قانون برق.۱۳

۵ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ ديماه ۱۳۵۱ ۱۳

تصويب نامه شماره ۲۹۰۵۲ حريم خطوط هوائي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب ۸/۱۰/۸۳۴۷٫۱۵

جدول ( ۳-۴) حريم خطوط انتقال۲۳

حريم خطوط انتقال انرژي     ۲۴

تصويب نامه هيئت وزيران   ۲۵

بخشنامه موضوع : حريم خطوط (۶۶) ۶۳ کيلو ولت۲۷

آئين نامه اجرائي ماده ۱۸ قانون برق مصوب مهر ماه ۱۳۶۷  ۲۸

فصل دوم

پاسخگويي به سوالات۳۱

نتيجه گيري۳۴

منابع و ماخذ۳۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :