ارس فایل » تحقیق حماسه
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق حماسه</span>

 تحقیق حماسه

 

حماسه

 

حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي زنده كنندة‌داستان هاي ملي ايران باستان و شاعر پرمايه و بزرگ زمان . غزنويان نامش را حسن بي اسحق بن شرف شاه نوشته اند . درسال ۳۲۴ هجري درقرية‌باژ طوس به دنيا آمده وبه امر سلطان محمود غزنوي شاهنامه را به نظم كشيده ، ومدت سي وپنج سال براي سرودن اشعار شاهنامه زحمت كشيده وآن را درسال ۴۰۰ هجري به اتمام رسانده بي شك فردوسي ركني از اركان كاخ ادبيات شرق بلكه جهان است.وفاتش را بين ۴۱۱ تا ۴۱۶ نوشته اند وعمرش ا زهشتاد سال گذشته وقبرش در طوس است .شاهنامه همچنان كه دل هاي مردم را تسخير كرده است در آثار بسياري ازشاعران بزرگ ايران تأثير ژرف داشته وچه بسيار شاعراني كه به پيروي از او آثار ي پديد آورده اند .اما همة‌آنها دربرابر اثرحكيم طوس به سكوت تاريخ فرو خزيده وفراموش شده اند.

حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي ها وافتخارات وبزرگي ها ي قومي يا فرد مي باشد به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي انسان گردد .درشعر حماسي دسته اي از اعمال پهلواني خواه از يك ملت باشد و خواه از يك فرد به صورت داستان ويا داستان هايي درمي آيد كه ترتيب ونظم درهمه جاي آن آشكار است .از نقطه يا نقاطي آغاز مي شود وبه نقطه يا نقاطي پايان مي پذيرد. ناقص و ابتر نيست و خواننده مي تواند با خواندن آن داستان مقدماتي آ‌غاز كند و به نتايجي وارد نمي شود و آن را به پيروي ازاميال خويش تغيير نمي دهد.وبه شكلي تازه چنان كه خودبپسندد يا معاصران او بخواهند درنمي آورد وبه همين منوال درسرگذشت يا شرح قهرماني هاي پهلوانان وكساني كه توصيف مي كنند هرگز دخالتي نمي ورزد.

درايران باستان ، روز پنجم ماه اسفند كه نام روزوماه برابر مي شود جشني به نام روززن به احترام شايسته بانوان برگزار مي گرديد .درآن روز زنان ودختران از كارهاي منزل آزاد بودند ونيز مردان وپسران علاوه برهدايايي كه به مادران وزنان وخواهران ودختران خودمي دادند در تمام آن روز انجام همه‌ي كارهاي منزل از قبيل پخت و پز ، رفت وروب وشستشورا به‌عهده داشتند وبابرگزاري اين تشريفات مردان وپسران تا اندازه اي ازحمايت زنان ودشواري انجام كارهاي منزل با خبر مي شدند وبدين وسيله از زحمات آنان قدرداني مي كردند.زن درايران باستان با مرد درهمه اجتماعات ومراسم ديني شركت مي كردند و در خانه آزادي اقتصادي داشت وبرخانوادة‌ خود نفوذ زيادي اعمال مي كرد . اومي توانست وكالت از طرف شوهر دعوايي را تعقيب كند و به امورش رسيدگي نمايد . شوهرحق نداشت بدون مشورت با همسر خود دختر مشتركشان را عروس كند . به عنوان شاهد ، زن مي‌توانست مثل يك مرد در دادگاه شهادت دهدوحتي بركرسي قضاوت بنشيند. پرفسوركريستين سن در كتاب خود به نام پادشاهي ساسانيان مي نويسد: «رفتار مردان نسبت به زنان درايران باستان انسان را در دوران دور گذشته به ياد رفتار نزاكت آميز زمان حال مي اندازد .[۱] دوشيزگان درآن دوران نه تنها به وظايف خانوادگي آشنا مي شدند بلكه اصول اخلاقي وقوانين مذهبي اوستا را نيز فرا مي گرفتند چه دراجتماع وچه در زندگي خصوصي پس از رسيدن به سن بلوغ از آزادي عمل برخوردار بودند در آن زمان آزادي دختران به حدي بود كه مي توانستند با ارائه دلايل كافي اجازه ازدواج خود را با مرد دلخواه بدون رضايت پدر ومادر از موبد يا دادگاه دريافت نمايند وعلي رغم ميل پدر ومادر خويش ازدواج كنند . زنان مي توانستند در دوران سالخوردگي ويائسگي به نگهباني آتش مقدس وآتشكده ها بپردازند يا با شغل وكالت دادگستري بر مسند قضاوت بنشينند برابر مندرجات خداي نامه پهلوي وشاهنامه زنان حتي گاهي در شكار وجنگ نيز شركت مي كردند ودراين زمينه در تاريخ ايران باستان داستانهايي از جنگ ودلاوريها وحماسه هاي زنان به يادگار مانده .آ‌نان حتي مي توانستند در مقام شاهي به رتق‌وفتق اموركشور بپردازند . قوانين ازدواج نيز دردين زرتشتي برمبناي تك همسري استوار بود يعني در آن واحد زن يا مرد زرتشتي نمي تواند بيش از يك همسر داشته باشد همچنين ازدواج موقت وجود ندارد وازدواج به صورت دايم ومادام العمر مي باشد، مگر به عللي كه درآئين نامه‌ي احوال شخصيه زرتشتيان بدان اشاره شده وآن استثنايي است .

فهرست مطالب

 

نيايش     ۱

مقدمه     ۲

پيشگفتار  ۳

فردوسي كيست ؟    ۴

حماسه    ۵

حماسه وآرمان گرايي در آن : ۵

مفهوم حماسة‌ ملي   ۶

زن در اساطير كهن :           ۸

روز زن  ۹

زناشويي به شيوة‌پهلواني      ۱۰

نمونة‌زيبايي زن درشاهنامه    ۱۱

سخن اول ۱۱

زنان حماسه ساز شاهنامه :    ۱۶

فرانك :   ۱۶

رودابه    ۱۷

بارداري رودابه وزادن رستم  ۱۹

تهميه      ۲۱

گرد آفريد ۲۲

كتايون :  ۲۳

معرفي ديگر زنان شاهنامه به ترتيب الفبا :         ۲۷

سخن آخر :           ۳۲

فهرست منابع و مآخذ :         ۳۳

 

فهرست منابع  :

 

  1. انوري حسن / شعار ، جعفر ، رزم نامه رستم و اسفنديار ، چاپ ديدآور ، ۱۳۸۰ ، نشر قطره .

۲٫انوري حسن / شعار ، جعفر ، غم نامه رستم و اسفنديار ، تهران ، ۱۳۶۳ ، نشر ناشر .

۳٫رزمجو ، حسين ، انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي ، انشارات اميركبير ، ۱۳۷۵ ، چاپ سپهر .

۴٫رضائي ، عبدالعظيم ، اصل و نسب و دينهاي ايرانيان باستان ، نشر موج .

۵٫زنجاني ، محمود ، فرهنگ جامع شاهنامه ، ۱۳۸۰ ، انتشارات عطايي .

۶٫شيرازي ، محمدحسن ، تصحيح شاهنامه‌ي فردوسي ، ۱۳۷۵ ، انتشارات دنياي كتاب .

۷٫صفا ،ذبيح الله ، تاريخ ادبيات ايران ، ۱۳۷۸ ، انتشارات فردوس .

۸٫صفا ، ذبيح الله ، حماسه سرايي در ايران ، ۱۳۷۸ ، انتشارات رامين .

۹٫عسلي قزويني ، غياث الدين ، ترجمه‌ي مهابهارات ، ۱۳۵۸ ، انتشارات طهوري.

۱۰٫فاطمي ، ساسان ، قصه هاي شاهنامه ، ۱۳۷۴ ، انتشارات ني .

۱۱٫كيا ، خجسته ، سخنان سزاوار زنان در شاهنامه پهلواني ، نشر فاخته .

۱۲٫مختاري ، محمد ، حماسه در راز و رمز ملي ، انتشارات توس ، چاپ ارمغان .

۱۳٫مينوي ، مجتبي ، تصحيح داستان سياوش ، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي .

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :