ارس فایل » تحقیق خشونت
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 40 حجم فایل (مگابایت) : 0.035 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft word
<span itemprop="name">تحقیق خشونت</span>

خشونت

 

اولين تعريف از: گلزو استراوس دو فردي كه سالهاي زيادي در زمينه خشونت به بررسي پرداخته‌اند خشونت را چنين تعريف مي كنند : خشونت رفتاري با قصد و نيت آشكار (يا قصد و نيت پنهان اما قابل درك)براي وارد كردن آسيب فيزيكي به فرد ديگر است. از ويژگي هاي مهم اين تعريف اين است كه اولا تاكيد برقصد و نيت فرد جهت وارد كردن آسيب به ديگري است اما شدت جراحات مورد نظر نيست و در ثاني تاكيد اين تعريف بر خشونت هاي فيزيكي است و انواع ديگر را شامل نمي شود

محقق ديگر مگارژي خشونت به معناي  اشكال افراطي رفتار پرخاشگر انه است كه احتمالا باعث آسيب هاي مشخص به قرباني مي گردد. محقق ديگر يلو (YHO) كه در سال ۱۹۸۳ خشونت را رفتاري آگاهانه در نظر گرفته مي شود و كه نتايج احتمالي آن ايجاد آسيب فيزيكي يا در فرد ديگر است( اعزازي . شهلا ۲۴-۱۳۸۰)

سازمان جهان بهداشت(WHO) :خشونت استفاده و به كار گيري آگاهانه قدرت و نيروي جسمي به صورت عملي يا تهديد آميز عليه خود يا فرد ديگر يا عليه گروهي از مردم است كه احتمال بسيار زيادي براي آسيب هاي رواني جراحت مرگ يا محروميت و رشد غير طبيعي بر آن متصور است يا عملا به آنها منجر مي‌شود. (پوررضا-ابوالقاسم -۹-۱۳۸۲)

خشونت براي توان آسيبي دانست كه فرد  براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي‌دهد.(مهر انگيز – كار ۲۴-۱۳۸۰)

فرهنگ حقوق (BLACK) خشونت را استفاده ي نا به جا و قانوني تعرض آميز از قدرت تعريف مي كند . يك نوع آن  اجبار غير قانوني است كه عليه آزادي ها و حقوق عمومي به كار گرفته مي شود د ر ارتباط با جرايمي اشاره دارد كه جنبه فيزيكي يا جنسي بي نهايت شديدي دارا بوده.و اين وصف به عنوان شخصيت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق الذكر فردي دانسته شده است.مثل قتل عمد تجاوز به عنف يا كتك زدن و… (معتمدي مهر مهدي ،۱۷ ، ۱۳۸۰)

عده اي بر اين باورند كه خشونت غريزي  يا فطري است و تعدادي ديگر چنين اعتقاد دارند كه جنبه كلا آموزشي دارد يا واكنشي در مقابل محروميت است (بلورچي ،پروين،۲۳، ۱۳۷۳)

 

خشونت خانوادگي:

 

موسسه مالي بهداشت روان ۱۹۹۲ خشونت خانوادگي را چنين تعريف كرده اند. اعمالي كه به طور فيزيكي يا هيجاني مضر هستند يا به صورت بالقوه منجر به آسيب بدني مي‌شوند.

زورگيري يا تجاوز جنسي تهديد بدني،تهديد به كشتن يا آسيب رساندن(معتمدي مهر –مهدي.۲۴ ، ۱۳۸۰)

خشونت در محيطهاي خانوادگي نيز اساسا يك قلمرو مردانه است خشونت خانوادگي را تجاوز فيزيکي كه توسط يك عضو خانواده عليه عضو يا اعضاي ديگر صورت مي گيرد تعريف كنيم.

(صبوري.منوچهر.۱۳۷۳٫۴۳۸)

زن بخاطر جنسيت خود (صرفاً به علت زن بودن )مورد اعمال زور و تضييع حق از سوي جنس ديگر مرد قرار مي گيرد. چنانچه اين نوع رفتار در چارچوب خانواده و بين زن و شوهر باشد به آن خشونت خانوادگي مي گويند(پور رضا . ابوالقاسم.۱۳۸۲٫۸)

خشونت خانوادگي :خشونتي است كه در محيط خصوصي به قوع مي پيوندد و عموما ميان افرادي رخ مي دهد كه به سبب صميميت ارتباط خوني يا قانوني به يكديگر پيوند خورده اند. صرف نظر از بي طرفي ظاهري اين واژه خشونت خانوادگي تقريبا همواره جرم وابسته به (جنسيت خاص) محسوب مي گردد كه مردان به زنان روا مي‌دارند. در هر صورت اين وقايع بيشتر زماني بروز مي كند كه زن مي كوشد تا در مقابل تجاز مرد از لحاظ جسمي از خود دفاع كند.

طبق شواهد ديوان عدالت ايالات متحده زنان ۱۱ بار بيشتر از مردان قرباني خشونت خانوادگي مي شوند. (كار.مهر انگيز.۱۳۷۹٫۱۵)

تعريف نظري خشونت خانوادگي :رفتار خشني كه به وسيله يك عضو خانواده عليه عضو ديگر صورت مي گيرد شديدترين خشونت خانوادگي توسط مردان عليه زنان است.(شايان مهر. عليرضا.۱۳۷۷٫۲۴۶)

خشونت خانوادگي در بر گيرنده كليه رفتارهاي هجومي و سركوبگرانه همچون حملات فيزيكي ،رواني جنسي  و فشار هاي اقتصادي است كه از ناحيه افراد باليني كه يا فرد ارتباط نزديكي دارند اعمال مي شود خشونت فيزيكي شامل ضربه زدن ،هل دادن، مشت زدن و پيچاندن بازو و شلاق زدن است.(خسروي ،زهره،۱۳۸۲٫۷۰)

 

فهرست منابع

 

۱-ارونسون.اليوت. روان شناس اجتماعي مترجم:شكر كن . حسين ۱۳۸۲ چاپ اول. انتشارات رشد.

۲-اعزازي .شهلا. خشونت خانوادگي زنان كتك خورده.۱۳۸۰ چاپ اول انتشارات سالي

۳-آنتون استور ويرانگري انسان ريشه هاي كشتار دسته جمعي و ستمكاري انسان مترجم:بلورچي ، پروين ۱۳۷۳ .چاپ اول نشر روايت

۴-آيت الهي. زهرا. خوش رفتاري با زنان (نفي خشونت عليه زنان)۱۳۸۱٫چاپ اول . انتشارات روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

۵-پور رضا . ابوالقاسم. مجموعه آموزش عمومي بهداشت با روري خشونت عليه زنان ۱۳۸۲ چاپ اول. انتشارات:ايران بان به سفارش انجمن تنظيم خانواده.

۶-خسروي .زهره. روان شناختي جنسيت ۱۳۸۲ چاپ اول . انتشارات وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري.

۷-رحيميان. كامران . ارتباط بدون خشونت (زبان زندگي).۱۳۸۴ چاپ اول . انتشارات اختران.

۸-رشيد پور  . مجيد . تعادل واستحكام خانواده .۱۳۷۳ چاپ اول انتشارات اطلاعات

۹-روي ماريا روان شناسي خشونت در خانواده (زنان كتك خورده) قرچه داغي مهدي.۱۳۷۷ چاپ اول ناشر . علمي

۱۰-زواري . غلامعباس  بزه ديدگان مترجم احدي . حسن . فروغي  ابري. احمد علي ۱۳۸۲ چاپ اول انتشارات :نقش مانا

۱۱-رفيعي فر . شهرام . پارسي نيا . سعيد خشونت عليه زنان .۱۳۸۰ چاپ اول  نشر:تنديس

۱۲- ستوده هدايت اله آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات ۱۳۸۳ چاپ يازدهم  انتشارات:آواي نور

۱۳-شايان مهر. عليرضا . دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي ۱۳۷۷ چاپ اول انتشارات كيهان.

۱۴-شيالي . آنتوني اسرار بدن زن. مترجم جعفري نميني . فريبا ۱۳۸۳ چاپ اول انتشارات .علمي نو  انديشان.

۱۵-كار . مهر انگيز پژوهش درباره خشونت عليه زنان ۱۳۸۰ چاپ اول انتشارات :روشنگران و مطالعات زنان

۱۶-كريمي . يوسف . روان شناسي اجتماعي . ۱۳۸۲ چاپ :دوازدهم . انتشارات :تعقيب

۱۷-گنجي :حمزه روان شناسي تفاوتهاي فردي ۱۳۸۰  چاپ دهم . انتشارات:تعقيب

۱۸-معتمدي مهر.مهدي حمايت از زنان در برابر خشونت ۱۳۸۰ چاپ اول انتشارات برگ زيتون

۱۹-نوابي نژاد . شکوه روان شناسي زن ۱۳۷۸ چاپ اول . انتشارات:بانو

مقالات:

۱ -اطلس زنان. خشونت هاي خانگي . زنان شماره ۴۴

۲-درويش پور مهرداد ماهنامه فرهنگ و انديشه چرا مردان به اعمال خشونت عليه زنان ترغيب مي‌شوند.زنان شماره ۵۶٫

 

فهرست مطالب:

 

تعريف خشونت     ۱

تعريف خشونت خانوادگي     ۲

طبقه بندي خشونت ۴

انواع خشونت

خشونت رواني      ۵

خشونت جسمي      ۶

خشونت جنسي      ۶

خشونت مالي        ۷

علل خشونت         ۹

چگونگي رخ دادن خشونت    ۱۰

عوارض خشونت   ۱۳

شيوع خشونت       ۱۴

تعريف خشونت عليه زنان     ۱۶

تعريف خشونت روان شناختي            ۱۸

پرخاشگري و خشونت         ۱۲۰

مادر يا پدر خشن    ۲۱

شخصيت قرباني وخشونت    ۲۲

نظريه‌هاي خشونت

نظر به منابع         ۲۳

نظريه كار كرد گرايي          ۲۳

نظريه فمينيستي     ۲۴

نظريه فرهنگي      ۲۴

نظريه ساختار اجتماعي        ۲۵

نظريه مبادله         ۲۶

نظريه نظارت اجتماعي        ۲۷

نظريه يادگيري اجتماعي       ۲۷

تئوري شناختي و غريزي     ۲۸

نا كامي و پرخاشگري          ۲۸

يادگيري  اجتماعي و پرخاشگري         ۲۹

تفاوت در پرخاشگري          ۳۰

كاهش خشونت       ۳۱

آمار خشونت         ۳۳

منابع      ۳۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :