ارس فایل » تحقیق دارایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل|
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.01 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق دارایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل|</span>

تحقیق دارایی

 

 دارایی

تحقیق دارایی

دارائی ها ممکن است به روشهای مختلفی طبقه بندی شوند در ترازنامه مالی یک شرکت ،تقسیمات مشخصی توسط اصول حسابداری پذیرفته شده که در هر کشور متفاوت است ،مورد نیاز می باشد .اصول پذیرفته شده حسابداری ، اخیراً توسط موسسه استانداردهای حسابداری و مالی و با توافق کمیسیون بورس و اوراق بهادار منتشر شده است . دولت توسط قوانین مربوط به اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای تصویب اصول حسابداری که در معاملات مالی عمومی کاربرد دارند ، مجوز دریافت کرده است.تعریف اساسی از واژه دارایی تحت نظارت اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا به صورت زیر است:”دارایی ها مزایای اقتصادی یک واحد اقتصادی خاص هستند و در بهمین دلیل معاملا یا قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته اند باید کنترل شوند.”

داراییهای جاری به صورت نقدی هستند و انتظار می رود که بقیه داراییها در مدت یکسال و یا در یک چرخه اجرایی به دارایی نقدی تبدیل شده ، فروخته یا به مصرف برسند. این داراییها به شکلی مداوم و در مسیر یک کار تجاری در زمان انجام یک فعالیت تجاری عادی تغییر می یابند .

پنج موضوع عمده که مربوط به دارایی های جاری، موجود است :

۱: وجه نقد – نقدی ترین نوع دارایی است که شامل ارز ، حساب سپرده و اسناد قابل انتقال می باشد.(مثالهای دیگر عبارتند از: حواله پولی ، چک ، حواله های بانکی).

۲ : سرمایه گذاری کوتاه مدت – شامل خرید اوراق بها دار ونگهداری انها برای فروش در اینده ای نزدی ک برای درامد زدایی در مورد تفاوتهای ارزشی کوتاه مدت است ( تجارت اوراق بها دار )

۳ :  مطالبات – معمولا به عنوان مجمومه ای از اندوخته برای حسابها ی غیر تعاونی  است .

۴: موجودی مواد و کالا – معامله این گونه دارایی ها ، تجارت عادی یک شرکت است ارزش موجودی گزارش شده درتراز نامه معمولا ارزش متعارف بازاریابها تمام شده ی تاریخی ان است ومهم نیست که کدام یک از انها پائین تر است . این روند با عنوان قانون (( پائین تر از هزینه یا بازار )) شناخته شده است .

۵: پیش پرداخت هزینه –  اینها هزینه هایی هستند که به صورت نقدی پرداخت می شوند و قبل از اینکه استفاده شده یا مصرف شوند ،به عنوان دارایی ثبت شده اند (یک مثال رایج در مورد این دارایی ،بیمه است).

 

فهرست مطالب

تحقیق دارایی

دارایی    ۱

ویژگی های دارایی ۱

حق مالی مالکان+بدهی ها=دارایی ها   ۲

طبقه بندی دارائی ها           ۳

داراییهای جاری:    ۴

سرمایه گذاریهای بلند مدت:   ۵

دارایی ثابت:         ۶

داراییهای نامشهود: ۶

ارزش گذاری(مالی):           ۷

ارزیابی دارایی:     ۸

روشهای ارزیابی تجاری:      ۱۰

روشهای چند گانه:  ۱۱

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای     ۱۵

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای (CAPX )    ۱۶

فرمول    ۱۶

قیمت گذاری دارائی            ۱۸

بازده لازم دارایی خاص        ۱۹

ریسک پذیری و تنوع          ۲۰

مجموعه اوراق بهادار بازار   ۲۲

معایب شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)           ۲۴

آربیتراژ و APT     ۲۸

آربیتراژ در انتظارات موجود ۲۹

خرید فروش مکانیکی          ۲۹

یک دارایی قیمت گذاری شده  ۳۰

در حالیکه قیمت روزانه بازار بسیار پائین باشد :  ۳۰

در شرایطی که قیمت روزانه بازار بسیار بالا است :          ۳۱

ارتباط با شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه         ۳۲

شناسایی فاکتورها   ۳۴

عوامل غیر منتظره در تورم  ۳۵

ایجاد تغییرات ناگهانی در منحنی بازده  ۳۵

نرخ های بهره ای کوتاه مدت ۳۵

تحقیق دارایی

 

 دارایی

تحقیق دارایی

دارائی ها ممکن است به روشهای مختلفی طبقه بندی شوند در ترازنامه مالی یک شرکت ،تقسیمات مشخصی توسط اصول حسابداری پذیرفته شده که در هر کشور متفاوت است ،مورد نیاز می باشد .اصول پذیرفته شده حسابداری ، اخیراً توسط موسسه استانداردهای حسابداری و مالی و با توافق کمیسیون بورس و اوراق بهادار منتشر شده است . دولت توسط قوانین مربوط به اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای تصویب اصول حسابداری که در معاملات مالی عمومی کاربرد دارند ، مجوز دریافت کرده است.تعریف اساسی از واژه دارایی تحت نظارت اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا به صورت زیر است:”دارایی ها مزایای اقتصادی یک واحد اقتصادی خاص هستند و در بهمین دلیل معاملا یا قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته اند باید کنترل شوند.”

داراییهای جاری به صورت نقدی هستند و انتظار می رود که بقیه داراییها در مدت یکسال و یا در یک چرخه اجرایی به دارایی نقدی تبدیل شده ، فروخته یا به مصرف برسند. این داراییها به شکلی مداوم و در مسیر یک کار تجاری در زمان انجام یک فعالیت تجاری عادی تغییر می یابند .

پنج موضوع عمده که مربوط به دارایی های جاری، موجود است :

۱: وجه نقد – نقدی ترین نوع دارایی است که شامل ارز ، حساب سپرده و اسناد قابل انتقال می باشد.(مثالهای دیگر عبارتند از: حواله پولی ، چک ، حواله های بانکی).

۲ : سرمایه گذاری کوتاه مدت – شامل خرید اوراق بها دار ونگهداری انها برای فروش در اینده ای نزدی ک برای درامد زدایی در مورد تفاوتهای ارزشی کوتاه مدت است ( تجارت اوراق بها دار )

۳ :  مطالبات – معمولا به عنوان مجمومه ای از اندوخته برای حسابها ی غیر تعاونی  است .

۴: موجودی مواد و کالا – معامله این گونه دارایی ها ، تجارت عادی یک شرکت است ارزش موجودی گزارش شده درتراز نامه معمولا ارزش متعارف بازاریابها تمام شده ی تاریخی ان است ومهم نیست که کدام یک از انها پائین تر است . این روند با عنوان قانون (( پائین تر از هزینه یا بازار )) شناخته شده است .

۵: پیش پرداخت هزینه –  اینها هزینه هایی هستند که به صورت نقدی پرداخت می شوند و قبل از اینکه استفاده شده یا مصرف شوند ،به عنوان دارایی ثبت شده اند (یک مثال رایج در مورد این دارایی ،بیمه است).

 

فهرست مطالب

تحقیق دارایی

دارایی    ۱

ویژگی های دارایی ۱

حق مالی مالکان+بدهی ها=دارایی ها   ۲

طبقه بندی دارائی ها           ۳

داراییهای جاری:    ۴

سرمایه گذاریهای بلند مدت:   ۵

دارایی ثابت:         ۶

داراییهای نامشهود: ۶

ارزش گذاری(مالی):           ۷

ارزیابی دارایی:     ۸

روشهای ارزیابی تجاری:      ۱۰

روشهای چند گانه:  ۱۱

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای     ۱۵

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای (CAPX )    ۱۶

فرمول    ۱۶

قیمت گذاری دارائی            ۱۸

بازده لازم دارایی خاص        ۱۹

ریسک پذیری و تنوع          ۲۰

مجموعه اوراق بهادار بازار   ۲۲

معایب شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)           ۲۴

آربیتراژ و APT     ۲۸

آربیتراژ در انتظارات موجود ۲۹

خرید فروش مکانیکی          ۲۹

یک دارایی قیمت گذاری شده  ۳۰

در حالیکه قیمت روزانه بازار بسیار پائین باشد :  ۳۰

در شرایطی که قیمت روزانه بازار بسیار بالا است :          ۳۱

ارتباط با شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه         ۳۲

شناسایی فاکتورها   ۳۴

عوامل غیر منتظره در تورم  ۳۵

ایجاد تغییرات ناگهانی در منحنی بازده  ۳۵

نرخ های بهره ای کوتاه مدت ۳۵

تحقیق دارایی

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :