ارس فایل » تحقیق سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 70 حجم فایل (مگابایت) : 0.466 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب</span>

سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب

 

مقدمه :

 

در این برهه از زمان که آب یکی از منابع مهم در زندگی بشر می باشد و با توجه  به گفته کارشناسان و سیاستمداران که با کمبود آب جنگهای داخلی و خارجی بین ملتها رخ خواهد داد . برای این که بتوانیم آبهای سطحی و زیر زمینی را شناسی و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند بعمل آید , لازم است مطالعاتی را انجام دهیم . که این مطالعات هم از نظر اقتصادی , هم از نظر زیست محیطی در عصر فعلی از مهمترین مطالعات بحساب می آید .

 

فصل اول :

 

تاریخچه تکامل GIS))

 

     مقدمه:

 

براي اولين بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سيستم اطلاعات جغرافيايي يا (GIS)، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شکل گرفت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تکنولوژي هاي کامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امکان نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به کار گرفته مي شود.

 

 

مراجع

 

۱-         بی نام . ۱۳۸۰ – الف . گزارش مطالعات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان . مهندسین مشاور یکم – ا.سی . ای

۲-         بی نام . ۱۳۸۰ـ ب. دستور العمل استفاده از بانک اطلاعاتی GIS در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی مغان , زرینه رود و تجن . مهندسین مشاور لار .

۳-         تکاملی , ا., دیانی , ش., حجازی , ح.ر. و محمدی , ک. ۱۳۸۳ . مدیریت بهینه و بهره برداری از شبکه آبياري باراني بيله سوار مغان براساس بيلان رطوبتي خاک در محيط GIS .  کارگاه آموزشي کميته ملي آبياري و زهکشي ايران ، ٢٥ بهمن، تهران.

۴-         دياني، ش.، محمدي، ک. و موسوي زاده، م.ح. ١٣٨٢ . کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بهينه آب مصرفي شبکه هاي آبياري و زهکشي، يازدهمين همايش ملي کميته آبياري و زهکشي ايران، ۴-۳ دی تهران.

۵-         ثنايي نژاد، سيد حسين. ۱۳۷۷ . مقدمه اي بر سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي.

۷- Environmental Systems Research Institute (ESRI), 1996. Using ArcView GIS, The Geographic Information System for Everyone.

۸- Fipps, G. and Leigh, E. 2000. GIS-Based management system for irrigation districts. Proceedings of International Conference on Challenges Facing Irrigation and Drainage in the New Millennium, USCID, Fortt Collins, U.S.A., June 20-24, pp. 103-116.

۹- Menenti, M., Azzali, S. and d’Urso, G. 1995. Management of irrigation schemes in arid countries. In:Use of Remote Sensing Techniques in Irrigation and Drainage, ed. Vidal, A., pp. 81-98.

۱۰- MENRIS, ICIMOD, 1999. Training Manual on Application of GIS and Remote Sensing.

۱۱- Ray, S.S. and Dadhwal V.K. 2001. Estimation of Crop Evapotranspiration of Irrigation Command Area Using Remote Sensing and GIS. Journal of Agricultural Water Management, Volume 49. 3,1: 230-249.

۱۲- Sarangi, A., Rao, N.H., Brownee, Sh.M., Singh, A.K. 2001. Use of Geographic Information System (GIS)Tool in Watershed Hydrology and Irrigation Water Management. http://www.GISdevelopment.net.

۱۳- Xanthoulis, D., Castaigne, Y., Marchand, P. and Buffet, D. 1998. Management Information System in Groundwater Irrigation toSupport Farmer Groups in North Bali, Indonesia. http://www.GISdevelopment.net.

 

 

  1. Oguchi T, Jarvie HP, 2000 ,River water quality in Humber catchment:an introduction using GIS-basedmapping and analysis , Sci TotalEnviron
  2. Santos. Roman, 2003, Multivariateanalysis of water quality and [hysicalcharacteristics of selected water shedsin Puerto Rico, Journal of heAmerican water resources a ssociation,Vol.39, P.829-839.
  3. Kazuyuki Sato,KunihikoAmano,Yoshiya Yasuda,2000,Integrating GIS and waterqualitymodel: a case study in avolcanic watershed, in Japan, 4thInternational Conference onIntegrating GIS and EnvironmentalModeling (GIS/EM4):Problems,Prospects and Research Needs. Banff,Alberta, Canada
  4. Michael P. Prisloe, Jr.Chester L.Arnold, Jr.Daniel L. Civco Yongjun

Lei ,2000, A simple GIS-based modelto characterize water quality in

Connecticut watersheds , 4thInternational Conference onIntegrating GIS and EnvironmentalModeling (GIS/EM4):Problems,Prospects and Research Needs. B

۹- کریمیان، آرزو، ۱۳۸۵  ، تحلیل آماری و تعیین پهنه های کیفی آب رودخانه زهره با کاربرد تحلیل خوشه ای تشابهات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

  1. Krenkel,P.A & Novtony, 1980, WaterQuality Management, Academic Press,New York,USA

 

فهرست مطالب

 

مقدمه : ۴

فصل اول : تاریخچه تکامل GIS

–           مقدمه GIS چیست –۶

–           مولفه های GIS ——7

–           مدلهای داده های مکانی –۸

–           ورودی و خروجی داده ها —۹

–           انواع داده های مکانی –۱۰

–           اهداف یک سیستم جغرافیایی –۱۲

–           کاربردهای مختلف GIS 13

فصل دوم : کاربرد سامانه اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در مدیریت و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

–           چکیده -۱۵

–           مقدمه -۱۵

–           چگونگی تهیه بانک اطلاعاتی GIS از شبکه های آبیاری و زهکشی —-۱۷

–           استفاده از بانک اطلاعاتی GIS در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها —۲۲

–           نتیجه گیری و پیشنهادات —۲۳

–           تقدیر و تشکر —-۲۴

فصل سوم : کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها( مطالعه موردی رودخانه زهره)

–           چکیده —-۲۶

–           مقدمه —۲۷

–           مواد و روش ها -۲۸

–           یافته ها —۳۱

–           بحث و نتیجه گیری –۳۱

فصل چهارم : محاسبه حجم و سطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS

–           چکیده –۳۷

–           مقدمه —-۳۸

–           مواد و روشها —۳۹

–           منطقه مورد مطالعه ——-۳۹

–           تعیین محدوده آبگیری شده از روی تصویر ماهواره ای ۴۰

–           مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه —–۴۱

–           نتیجه گیری و بحث ——-۴۵

فصل پنجم : کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب ( مطالعه موردی : حوزه آبریز سد لتیان )

–           چکیده ——۴۷

–           مقدمه ——۴۸

–           محدوده مورد مطالعه —–۴۹

–           روش انجام کار ———۴۹

–           نتیجه گیری ۵۵

–           سپاسگزاری ۵۶

 

نتیجه گیری : ——۵۷

منابع : -۵۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :