ارس فایل » تحقیق سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 70 حجم فایل (مگابایت) : 0.466 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب</span>

سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مطالعات منابع آب

 

مقدمه :

 

در این برهه از زمان که آب یکی از منابع مهم در زندگی بشر می باشد و با توجه  به گفته کارشناسان و سیاستمداران که با کمبود آب جنگهای داخلی و خارجی بین ملتها رخ خواهد داد . برای این که بتوانیم آبهای سطحی و زیر زمینی را شناسی و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند بعمل آید , لازم است مطالعاتی را انجام دهیم . که این مطالعات هم از نظر اقتصادی , هم از نظر زیست محیطی در عصر فعلی از مهمترین مطالعات بحساب می آید .

 

فصل اول :

 

تاریخچه تکامل GIS))

 

     مقدمه:

 

براي اولين بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سيستم اطلاعات جغرافيايي يا (GIS)، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شکل گرفت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تکنولوژي هاي کامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امکان نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به کار گرفته مي شود.

 

 

مراجع

 

۱-         بی نام . ۱۳۸۰ – الف . گزارش مطالعات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان . مهندسین مشاور یکم – ا.سی . ای

۲-         بی نام . ۱۳۸۰ـ ب. دستور العمل استفاده از بانک اطلاعاتی GIS در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی مغان , زرینه رود و تجن . مهندسین مشاور لار .

۳-         تکاملی , ا., دیانی , ش., حجازی , ح.ر. و محمدی , ک. ۱۳۸۳ . مدیریت بهینه و بهره برداری از شبکه آبياري باراني بيله سوار مغان براساس بيلان رطوبتي خاک در محيط GIS .  کارگاه آموزشي کميته ملي آبياري و زهکشي ايران ، ٢٥ بهمن، تهران.

۴-         دياني، ش.، محمدي، ک. و موسوي زاده، م.ح. ١٣٨٢ . کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بهينه آب مصرفي شبکه هاي آبياري و زهکشي، يازدهمين همايش ملي کميته آبياري و زهکشي ايران، ۴-۳ دی تهران.

۵-         ثنايي نژاد، سيد حسين. ۱۳۷۷ . مقدمه اي بر سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي.

۷- Environmental Systems Research Institute (ESRI), 1996. Using ArcView GIS, The Geographic Information System for Everyone.

۸- Fipps, G. and Leigh, E. 2000. GIS-Based management system for irrigation districts. Proceedings of International Conference on Challenges Facing Irrigation and Drainage in the New Millennium, USCID, Fortt Collins, U.S.A., June 20-24, pp. 103-116.

۹- Menenti, M., Azzali, S. and d’Urso, G. 1995. Management of irrigation schemes in arid countries. In:Use of Remote Sensing Techniques in Irrigation and Drainage, ed. Vidal, A., pp. 81-98.

۱۰- MENRIS, ICIMOD, 1999. Training Manual on Application of GIS and Remote Sensing.

۱۱- Ray, S.S. and Dadhwal V.K. 2001. Estimation of Crop Evapotranspiration of Irrigation Command Area Using Remote Sensing and GIS. Journal of Agricultural Water Management, Volume 49. 3,1: 230-249.

۱۲- Sarangi, A., Rao, N.H., Brownee, Sh.M., Singh, A.K. 2001. Use of Geographic Information System (GIS)Tool in Watershed Hydrology and Irrigation Water Management. http://www.GISdevelopment.net.

۱۳- Xanthoulis, D., Castaigne, Y., Marchand, P. and Buffet, D. 1998. Management Information System in Groundwater Irrigation toSupport Farmer Groups in North Bali, Indonesia. http://www.GISdevelopment.net.

 

 

  1. Oguchi T, Jarvie HP, 2000 ,River water quality in Humber catchment:an introduction using GIS-basedmapping and analysis , Sci TotalEnviron
  2. Santos. Roman, 2003, Multivariateanalysis of water quality and [hysicalcharacteristics of selected water shedsin Puerto Rico, Journal of heAmerican water resources a ssociation,Vol.39, P.829-839.
  3. Kazuyuki Sato,KunihikoAmano,Yoshiya Yasuda,2000,Integrating GIS and waterqualitymodel: a case study in avolcanic watershed, in Japan, 4thInternational Conference onIntegrating GIS and EnvironmentalModeling (GIS/EM4):Problems,Prospects and Research Needs. Banff,Alberta, Canada
  4. Michael P. Prisloe, Jr.Chester L.Arnold, Jr.Daniel L. Civco Yongjun

Lei ,2000, A simple GIS-based modelto characterize water quality in

Connecticut watersheds , 4thInternational Conference onIntegrating GIS and EnvironmentalModeling (GIS/EM4):Problems,Prospects and Research Needs. B

۹- کریمیان، آرزو، ۱۳۸۵  ، تحلیل آماری و تعیین پهنه های کیفی آب رودخانه زهره با کاربرد تحلیل خوشه ای تشابهات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

  1. Krenkel,P.A & Novtony, 1980, WaterQuality Management, Academic Press,New York,USA

 

فهرست مطالب

 

مقدمه : ۴

فصل اول : تاریخچه تکامل GIS

–           مقدمه GIS چیست –۶

–           مولفه های GIS ——7

–           مدلهای داده های مکانی –۸

–           ورودی و خروجی داده ها —۹

–           انواع داده های مکانی –۱۰

–           اهداف یک سیستم جغرافیایی –۱۲

–           کاربردهای مختلف GIS 13

فصل دوم : کاربرد سامانه اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در مدیریت و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

–           چکیده -۱۵

–           مقدمه -۱۵

–           چگونگی تهیه بانک اطلاعاتی GIS از شبکه های آبیاری و زهکشی —-۱۷

–           استفاده از بانک اطلاعاتی GIS در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها —۲۲

–           نتیجه گیری و پیشنهادات —۲۳

–           تقدیر و تشکر —-۲۴

فصل سوم : کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها( مطالعه موردی رودخانه زهره)

–           چکیده —-۲۶

–           مقدمه —۲۷

–           مواد و روش ها -۲۸

–           یافته ها —۳۱

–           بحث و نتیجه گیری –۳۱

فصل چهارم : محاسبه حجم و سطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS

–           چکیده –۳۷

–           مقدمه —-۳۸

–           مواد و روشها —۳۹

–           منطقه مورد مطالعه ——-۳۹

–           تعیین محدوده آبگیری شده از روی تصویر ماهواره ای ۴۰

–           مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه —–۴۱

–           نتیجه گیری و بحث ——-۴۵

فصل پنجم : کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب ( مطالعه موردی : حوزه آبریز سد لتیان )

–           چکیده ——۴۷

–           مقدمه ——۴۸

–           محدوده مورد مطالعه —–۴۹

–           روش انجام کار ———۴۹

–           نتیجه گیری ۵۵

–           سپاسگزاری ۵۶

 

نتیجه گیری : ——۵۷

منابع : -۵۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :