ارس فایل » تحقیق سرخک
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 21 حجم فایل (مگابایت) : 0.031 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق سرخک</span>

سرخک

 

تعريف= (MEASLES)

سرخك نوعي بيماري عفوني حاد است كه به وسيله ويروس روبئولا ايجاد مي شود و شديداً مسري است و بطور معمول در كودكان عارض مي گردد.

 

تاريخچه:

 

قديمي ترين شرح بيماري سرخك توسط ابوبكر ( زكرياي رازي) نوشته شده كه در حدود سال ۹۰۰ پس از ميلاد تشخيص افتراقي سرخك را از آبله شرح داده است. در سال ۱۸۴۶ آقاي (Panam) بررسي هاي اپيدميولوژيك درباره سرخك انجام داد. در ۱۹۵۴ ويروس آن توسط آندرس Endres و Peebles جدا شد. در سال ۱۹۵۸ براي نخستين بار واكسن سرخك در كار آزمايي باليني در ايالات متحده به كار برده شد. در ۱۹۶۳ واكسن زنده ي سرخك در ايالات متحده اجازه ي مصرف يافت.

هر چند احتمال حذف سرخك تا سال ۲۰۰۰ امريكا و بعد از آن در ديگر نقاط جهان وجود داشت ولي هنوز قريب ۱۰% كل مرگ هاي كودكان زير پنج سال در سطح جهان  را شامل مي شود و در واقع هشنمين علت مرگ در سطح جهان است. در سال ۱۹۹۰ علت حدود ۷/۲% از ناتواني هاي مادام العمر بوده و بر اساس آمار WHO سالانه يك ميليون كودك را به كام مرگ خود فرومي برد. از آنجا كه بيماري مخزن مهمي غير از انسان ندارند، حذف آن با بهره گيري از برنامه گسترش ايمن سازي و استفاده از واكسن بسيارسالم و مؤثر محلي جزو اولويت هاي WHO است در كشور يران به فراواني يافت شده و گاهي منجر به برزو طغيانهايي نيز گرديده است، چون سطح ايمني واكسينال پس از مدتي پايين مي آيد‏، و لذا در نيمه دوم سال ۱۳۸۲ در سراسر كشور، اقدام به واكسيناسيون كليه افراد ۵ تا  ۲۵ گرديد.

 

عوامل بيماري زايي

 

الف) عامل سببي بيماري زا

 

ويروس عامل سرخك نوعي RAN ويروس، از جنس موربيلي (Morbili) ويروس ها و خانواده  پارا ميگزو ويريد ( Paramixovirido) است و بسيار ناپايدار و نسبت به اسيد، نور شديد( خشك شدن) حساس مي باشد. ولي با اين حال به مدت چندين ساعت در مواد به خصوص در شرايطي كه رطوبت متوسطي وجود دارد، زنده و عفونت زا باقي مي ماند. ولي قدرت آلوده كنندگي خود را در دماي كمتر از صفر درجه صد قسمتي حفظ مي كند.

 

ب) منبع عفونت

 

ويروس سرخك، تنها از افراد بيمار و اطرافيان آنها منتقل و حتي افراد مبتلا به عفونت سرخكي بدون علامت بد احتمالي براي ديگران يا مسري نيستند يا قابليت سرايت نا چيزي دارند. قابليت سرايت بيماري در دوره مقدماتي به اوج شدت خود مي رسد. از طريق ترشحات تنفسي به افراد حساس، منتقل مي شود و ورود ويروس از راه مخاط بيني و به احتمالي ملتحمه چشم صورت مي گيرد و دامنه دوره قابليت سرايت از چند روز قبل از برزو بثورات تا چند روز بعد ازآن متغير مي باشند.

 

ج) مواد آلوده كننده:

 

پيش از بروز نشانه هاي بيماري و در مراحل اوليه ي بروز دانه هاي سرخكي ترشحات دستگاه آلوده كننده اند.

 

د) دوره واگيري:

 

سرخك در مرحله پيش از بروز دانه ها و به هنگام بروز دانه ها به شدت آلوده كننده است ولي پس از بروز دانه ها توان آلوه كننده گي بيمار به شدت كاهش مي يابد. دوره آلوده كنندگي را از چهار روز قبل تا ۵ روز پس از بروز دانه ها مي توان دانست.

 

عوامل ميزبان

 

الف) سن: سرخك بطور عمده يك بيماري دوران كودكي است ولي در صورتي كه ايمني قبلي ايجاد نشده باشد در هر سني روي مي دهد. كودكان كمتر از ۶ ماهه اگر پادتن هاي مادري را داشته باشند از آلودگي دور مي مانند. با به كار گيري گسترده ي واكسن سرخك اينك بيماري در گروههاي سني بزرگتر بيش از دوران پيش از ايمني سازي ديده مي شود و ميزان بروز سرخك در بزرگسالان هم افزايش يافته است.

ب) جنس: بروز بيماري در هر دو جنس مساوي است.

ج) ايمني: يك بار ابتلا به سرخك ايمني مادام العمر به دنبال دارد و ابتلاي دوباره نادر است. ايمني سرخك هم خلطي(Hamoral) و هم بافته اي (Cellular) است. شير خواران به وسيله پاتن هاي مادري حفاظت مي شوند كه اين پاتن ها در بسياري موارد تا بعد از ۹ماهگي دوام مي آورند.

د) وضعيت تغذيه: در كودكان دچار سوء تغذيه سرخك به اشكال خيلي شديد بروز مي كند و ميزان ميرايي آن ۴۰۰ برابر بيش از كودكان خوب تغذيه شده اي است كه سرخك گرفته باشند. علت اين امر ممكن است در رابطه با نارسايي پاسخ ايمني به علت سوء تغذيه باشد. حتماً در كودكان سالم هم پس از ابتلا به يك حمله شديد سرخك ممكن است كاهش وزن بروز نمايد و كودك را به سوء تغذيه بكشاند.

 

منابع

 

كليات بهداشت عمومي

بيماريهاي مزمن غيرواگير و بيماريهاي واگير شايع جلد ۴جي. اي پارك

بيماريهاي عفوني كودكان  نيلسون ۱۹۹۲ مترجم دكتر محمد بني فضل – داوود روزبه – دكتر همايون هاشمي

 

فهرست مطالب

 

تعريف    ۱

تاريخچه  ۱

عوامل بيماريزايي  ۲

الف) عامل سببي بيماري زا   ۲

ب) منبع عفونت    ۲

ج) مواد آلوده كننده ۳

د) دوره واگيري     ۳

عوامل ميزبان       ۳

الف) سن ۳

ب) جنس ۴

ج) ايمني ۴

د) وضعيت تغذيه   ۴

عوامل زيست محيطي          ۵

روند زماني          ۶

راه انتقال ۶

دوره پنهاني          ۶

اشكال باليني         ۶

الف) دوره پيش از بثورات    ۶

ب) مرحله بروز بثورات      ۷

عوارض ۸

تأثير عوامل مساعد كننده      ۹

پيشگيري و كنترل بيماري    ۱۱

پيشگيري اوليه      ۱۱

عوارض جانبي واكسن         ۱۱

ايمني      ۱۲

ايمونو گلبولين       ۱۲

پيشگيري ثانويه     ۱۳

پيشگيري دارويي   ۱۳

پيشگيري ثالثيه      ۱۳

توأم شدگي واكسن ها           ۱۴

ريشه كني سرخك   ۱۴

منابع      ۱۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :