ارس فایل » بیمه تحقیق شناخت بیمه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 29 حجم فایل (مگابایت) : 0.04 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">بیمه تحقیق شناخت بیمه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

بیمه تحقیق شناخت بیمه

 

تحقیق شناخت بیمه

 

مقدمه

بیمه تحقیق شناخت بیمه

امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم وايجاد اشتغال برای جوانان وسرمايه گذاری مطمئن است واين همه به فضائی  نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوينده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنيت و آرامش کنند.مقوله امنيت بويزه امنيت اقتصادی از مباحث بسيار مهم وحساس است که نمی توان يک شبه وبا تصويب يک طرح يا لايحه به آن دست يافت بلکه اين پديده انعکاسی است از رفتار های مختلف سياسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اينرو بايد شرايط کشور را در طول زمان به گونه ای تغيير داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعريف کرد که در نهايت هر چيزی در جايگاه واقعی خود قرار  گيرد و با طبيعت آن منطبق گردد واِين مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بيمه های مسئولطت اجباری در راستای اين مهم از مهمترين روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بيمه,انواع آن وجايگاه قانونی وعرفی بيمه های مسئوليت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.

اساس بيمه ريسک است.وجود ريسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثير می گذارد از اين رو به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدوديتهايی تحميل می کند.ريسک وجه مشترک تصمياتی است که انسانها می گيرند.

بنابراين علاوه بر اينکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ريسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال يا لطمات شخصی به ديگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعيين نوع و ميزان خسارتهايی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غير قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل يا بنگاه اقتصادی به تنهايی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اينجاست که نقش روز افزون و غير قابل انکار بيمه در ثبات فعاليتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در اين تحقيق به آن پرداخته می شود.

 

فصل اول

بیمه تحقیق شناخت بیمه

۱-تعريف بيمه

بيمه عقدي است كه طي آن خطر قريب‌الوقوعي كه ممكنست براي دارائي ـ فعاليت يا جان فردي پيش آيد را به شركت بيمه منتقل مي‌كند تا طي آن زيان مادي ناشي از خطر را جبران نمايد.

در اين فرآيند فردي كه خطر را منتقل مي‌كند بيمه‌گذار و قبول‌كننده خطر را بيمه‌گر گويند. بيمه‌گذار وجهي را به بيمه‌گر مي‌پردازد كه حق بيمه و موضوعي كه بابت آن عقد بيمه منعقد مي‌گردد موضوع يا مورد بيمه مي‌گويند.

ماده ۱ قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ بيمه را چنين تعريف مي‌كند:

“بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.”

همچنين برابر مفاد ماده ۵ قانون مذكور موضوع بيمه مكنست مال (اعم از عين يا منفعت)، هر حق مالي, هر نوع مسئوليت حقوقي و براي حادثه يا خطري باشد كه بيمه‌گذار از وقوع آن متضرر مي‌گردد.به عبارتي ديگر بيمه‌گذار بايد نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذينفع باشد.

بنابراين بيمه عقدي است كه بيمه‌گذار با آينده‌نگري خسارات ناشی از خطر احتمالي و قريب‌الوقوع را ازطريق پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر جبران مي‌كند.

 

۲-۱-عناصر تشكيل دهنده بيمه

عناصر تشكيل‌دهنده بيمه عبارتند از: خطر، حق بيمه و خسارت

۱-۲-۱ـ خطر

موضوع تمام عمليات بيمه را خطر تشكيل مي‌دهد و آن عبارت از اتفاقي مهتمل و قريب‌الوقوع.

از ويژگيهاي خطر مي‌توان به احتمالي بودن ـ نامعين بودن زمان اتفاق افتادن و ايجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.

 

منابع

بیمه تحقیق شناخت بیمه

۱-حقوق زيان ديدگان –دکتر جانعلی  محمود صالحی

۲-بيمه های مسئوليت –الن پاول –ترجمه علی اکبر ريسه-چاپ بيمه مرکزی ايران ۱۳۸۱

۳-کليات بيمه –آيت کريمه چاپ هشتم-پزهشکده بيمه مرکزی

۴-مبانی نظری و عملی بيمه –زان فرانسوا اوترويل-ترجمه دکتر عبدالناصر همتی ودکتر علی دهقانی

۵-مقاله گذر منطق کيفر به منطق بيمه ای در سياست جنايی ره آورد نوين عدالت ترميمی دکتر سيد محمد ناصر

مبرقعی-شماره۱۳

۶-حقوق مدنی –ضمان قهری ومسئوليت غيرقردادی دکتر ناصر کاتوزيان شرکت انتشارباهمکاری بهمن برنا-۱۳۸۵

۷-قانون مدنی

۸-قانون بيمه مسئولیت مدنی۱۳۳۹

۹-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ۱۳۴۷

۱۰-قانون بيمه ۱۳۱۶

۱۱-جزوه آموزشی بيمه های مسئوليت –شرکت بيمه توسعه

۱۲-تازه های جهان بيمه شماره ۱۰۸ ص ۲۵ خرداد ۱۳۸۶

 

فهرست

بیمه تحقیق شناخت بیمه

مقدمه            ۱

فصل اول

۱-تعريف بيمه ۲           ۲

۲ -۱-عناصر تشکيل دهنده بيمه۲    ۲

۳ -۱-انواع بيمه ۳

۲-بيمه مسئوليت            ۵

۳-مبانی مسئوليت مدنی    ۶

۱-۳-مبنای مسئوليت مدنی در حقوق ايران     ۸

۲-۳-مبنای مسئوليت مدنی در فقه اسلامی      ۹

فصل دوم

الف-تعريف بيمه مسئوليت مدنی      ۱۱

ب-انواع بيمه های مسئوليت مدنی ۱۱

ج-انواع بيمه های اجباری مسئوليت مدنی    ۱۸

د-نقش بيمه های اجباری مسئوليت مدنی در حمايت از زيان ديده ومسئول    ۱۸

ه-نتيجه گيری   ۲۳

و-منابع      ۲۵

تحقیق شناخت بیمه

بیمه تحقیق شناخت بیمه

مقدمه

 

امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم وايجاد اشتغال برای جوانان وسرمايه گذاری مطمئن است واين همه به فضائی  نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوينده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنيت و آرامش کنند.مقوله امنيت بويزه امنيت اقتصادی از مباحث بسيار مهم وحساس است که نمی توان يک شبه وبا تصويب يک طرح يا لايحه به آن دست يافت بلکه اين پديده انعکاسی است از رفتار های مختلف سياسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اينرو بايد شرايط کشور را در طول زمان به گونه ای تغيير داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعريف کرد که در نهايت هر چيزی در جايگاه واقعی خود قرار  گيرد و با طبيعت آن منطبق گردد واِين مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بيمه های مسئولطت اجباری در راستای اين مهم از مهمترين روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بيمه,انواع آن وجايگاه قانونی وعرفی بيمه های مسئوليت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.

اساس بيمه ريسک است.وجود ريسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثير می گذارد از اين رو به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدوديتهايی تحميل می کند.ريسک وجه مشترک تصمياتی است که انسانها می گيرند.

بنابراين علاوه بر اينکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ريسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال يا لطمات شخصی به ديگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعيين نوع و ميزان خسارتهايی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غير قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل يا بنگاه اقتصادی به تنهايی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اينجاست که نقش روز افزون و غير قابل انکار بيمه در ثبات فعاليتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در اين تحقيق به آن پرداخته می شود.

قیمت فایل : 2900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :