ارس فایل » سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2000 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 15 حجم فایل (مگابایت) : 0.04 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله</span>

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی

 

تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی

 

مقدمه

 

موضوع اين پروژه طراحي و ساخت گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانسي   مي باشد هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت يك گيرنده باند AM از نوع سينتي سايزري مي باشد كه در محدوده فركانسي   تا   كار مي كند كه محدوده مجاز براي دريافت و ارسال باند AM در ايران و برخي از كشورها در اين رنج مي باشد انتخاب فركانس در اين گيرنده به صورت ديجيتالي مي باشد و توسط كليدهاي down و up صورت مي گيرد كه step هر كانال KHZ10 است لذا در اين فاصله   گيرنده داراي ۱۱۰كانال است.

قسمت اصلي مدار گيرنده سينتي سايزري را حلقه قفل شده در فاز تشكيل مي دهد. در فصل اول حلقه قفل شده در فاز توضيح داده شده است. و در فصل دوم حلقه قفل شده در فازي كه در گيرنده سينتي سايزري مورد استفاده قرار مي گيرد از نظر طرح و تئوري و عملي مورد بررسي قرار گرفته است.

 

فصل اول:

 

حلقه هاي قفل شده در فاز  PLL

 

۱-۱– نگاهي بر گذشته PLL:

 

مفهوم حلقه قفل شده در فاز ابتدا در سال ۱۹۳۰ مطرح شد. مفهوم حلقه قفل شده در فاز ابتدا در سال ۱۹۳۰ مطرح شد. از آن زمان اين مفهوم در انواع مختلف سيستمهاي مخابراتي بويژه در سيستمهاي مخابراتي ماهواره اي بكار رفته است. با اين وجود تا چندي  پيش سيستمهاي قفل شده در فاز آنقدر پيچيده و گران بودند كه در بيشتر سيستمهاي مصرفي و صنعتي قابل استفاده نبودند زيرا اين سيستمها عملكرد معمولي دارند و روشهاي ديگر براي آنها اقتصادي است اما PLL بويژه براي ساخت يكپارچه مناسب است و امروزه حلقه هاي قفل شده درفاز بصورت مدار مجتمع با قيمت هاي بسيار پايين ساخته مي شوند و استفاده از آنهادر بسيارياز كاربردهارايج شده است.

از IC هاي PLL مي تواناز   نام برد كه برگه مشخصات اين IC هاي PLL در ضميمه آمده است.

۱-۲-كاربردهاي حلقه قفل شده در فاز:

حلقه فاز قفل شده مداري است كه كاربرد بسيار وسيعي در مخابره اطلاعات از قبيل آشكار كننده‏هاي سيگنال، آشكار سازهاي باند پهن، هماهنگ نمودن اطلاعات ، صافيهاي ردگير دمدولاتورهاي FM، دمدولاتورهاي استريو، آشكار سازهاي صدا، تركيب كننده هاي فركانس دارد.

۱-۳- مفاهيم حلقه قفل شده در فاز:

نمودار بلوكي سيستم حلقه قفل شده در فاز پايه را در شكل ۱-۱ ملاحظه مي كنيد.

 

فهرست

 

فصل اول حلقه هاي قفل شده درفاز ‍PLL

۱-۱- نگاهي بر گذشته PLL

۱-۲-كاربردهاي حلقه قفل شده در فاز

۱-۳- مفاهيم حلقه قفل شده در فاز

۱-۴- حلقه قفل شده در فاز در حالت قفل شده

۱-۵- محدوده قفل حلقه

فصل دوم: طراحي گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانس (MHZ2-KHZ900)

۲-۱-بلوك دياگرام گيرنده

۲-۲-حلقه قفل شده در فاز

۲-۳- نحوه عملكرد حلقه قفل شده در فاز

۲-۴-طراحي كانتر

۲-۴-۱-طراحي شمارنده اي كه از ۹۰۰ تا ۲۰۰ مي شمارد

۲-۴-۲-طراحي قسمتي كه فركانس ورودي را تقسيم بر عددي مي كند كه روي كانتر تنظيم شده است.

۲-۵-اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ (Vco)

۲-۵-۱-اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ توسط (OP-amp)

۲-۵-۲- اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ به كمك منبع جريان، خازن واشميت تريگر

۲-۶- طراحي آشكار ساز فاز

۲-۷-طراحي LPF

۲-۸-تقويت كننده DC

شكل كلي مدار

پيشنهاد و نتيجه

ضميمه

مراجع

سانتریزی تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی

 

تحقیق طراحی و ساخت سانتریزی

 

مقدمه

 

موضوع اين پروژه طراحي و ساخت گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانسي   مي باشد هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت يك گيرنده باند AM از نوع سينتي سايزري مي باشد كه در محدوده فركانسي   تا   كار مي كند كه محدوده مجاز براي دريافت و ارسال باند AM در ايران و برخي از كشورها در اين رنج مي باشد انتخاب فركانس در اين گيرنده به صورت ديجيتالي مي باشد و توسط كليدهاي down و up صورت مي گيرد كه step هر كانال KHZ10 است لذا در اين فاصله   گيرنده داراي ۱۱۰كانال است.

قسمت اصلي مدار گيرنده سينتي سايزري را حلقه قفل شده در فاز تشكيل مي دهد. در فصل اول حلقه قفل شده در فاز توضيح داده شده است. و در فصل دوم حلقه قفل شده در فازي كه در گيرنده سينتي سايزري مورد استفاده قرار مي گيرد از نظر طرح و تئوري و عملي مورد بررسي قرار گرفته است.

 

فصل اول:

 

حلقه هاي قفل شده در فاز  PLL

 

۱-۱– نگاهي بر گذشته PLL:

 

مفهوم حلقه قفل شده در فاز ابتدا در سال ۱۹۳۰ مطرح شد. مفهوم حلقه قفل شده در فاز ابتدا در سال ۱۹۳۰ مطرح شد. از آن زمان اين مفهوم در انواع مختلف سيستمهاي مخابراتي بويژه در سيستمهاي مخابراتي ماهواره اي بكار رفته است. با اين وجود تا چندي  پيش سيستمهاي قفل شده در فاز آنقدر پيچيده و گران بودند كه در بيشتر سيستمهاي مصرفي و صنعتي قابل استفاده نبودند زيرا اين سيستمها عملكرد معمولي دارند و روشهاي ديگر براي آنها اقتصادي است اما PLL بويژه براي ساخت يكپارچه مناسب است و امروزه حلقه هاي قفل شده درفاز بصورت مدار مجتمع با قيمت هاي بسيار پايين ساخته مي شوند و استفاده از آنهادر بسيارياز كاربردهارايج شده است.

از IC هاي PLL مي تواناز   نام برد كه برگه مشخصات اين IC هاي PLL در ضميمه آمده است.

۱-۲-كاربردهاي حلقه قفل شده در فاز:

حلقه فاز قفل شده مداري است كه كاربرد بسيار وسيعي در مخابره اطلاعات از قبيل آشكار كننده‏هاي سيگنال، آشكار سازهاي باند پهن، هماهنگ نمودن اطلاعات ، صافيهاي ردگير دمدولاتورهاي FM، دمدولاتورهاي استريو، آشكار سازهاي صدا، تركيب كننده هاي فركانس دارد.

۱-۳- مفاهيم حلقه قفل شده در فاز:

نمودار بلوكي سيستم حلقه قفل شده در فاز پايه را در شكل ۱-۱ ملاحظه مي كنيد.

 

فهرست

 

فصل اول حلقه هاي قفل شده درفاز ‍PLL

۱-۱- نگاهي بر گذشته PLL

۱-۲-كاربردهاي حلقه قفل شده در فاز

۱-۳- مفاهيم حلقه قفل شده در فاز

۱-۴- حلقه قفل شده در فاز در حالت قفل شده

۱-۵- محدوده قفل حلقه

فصل دوم: طراحي گيرنده سينتي سايزري AM در محدوده فركانس (MHZ2-KHZ900)

۲-۱-بلوك دياگرام گيرنده

۲-۲-حلقه قفل شده در فاز

۲-۳- نحوه عملكرد حلقه قفل شده در فاز

۲-۴-طراحي كانتر

۲-۴-۱-طراحي شمارنده اي كه از ۹۰۰ تا ۲۰۰ مي شمارد

۲-۴-۲-طراحي قسمتي كه فركانس ورودي را تقسيم بر عددي مي كند كه روي كانتر تنظيم شده است.

۲-۵-اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ (Vco)

۲-۵-۱-اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ توسط (OP-amp)

۲-۵-۲- اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ به كمك منبع جريان، خازن واشميت تريگر

۲-۶- طراحي آشكار ساز فاز

۲-۷-طراحي LPF

۲-۸-تقويت كننده DC

شكل كلي مدار

پيشنهاد و نتيجه

ضميمه

مراجع

قیمت فایل : 2000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :