ارس فایل » عشق تحقیق عشق ورزیدن | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 37 حجم فایل (مگابایت) : 0.04 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : word
<span itemprop="name">عشق تحقیق عشق ورزیدن | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

تحقیق عشق ورزیدن

 

تحقیق عشق ورزیدن

 

مقدمه

 

تمام افراد بشر باوجود تفاوت های نژادی, فرهنگی و مذهبی در بعضی از نيازها با يکديگر وجه اشتراک دارند که از آن جمله نياز به عشق, مهربانی و دوستی است.

هرانسانی جدا از استعدادهای بالقوه از توانايي هايي نامحدود و بی پايان برخوردار است که با آموزش و پرورش صحيح می توان آنها را با ورو شکوفا ساخت.

رضايت از خود به خود ارزش و اعتبار دادن منحصر به فردی و يکتا بودن را پذيرفتن و به آن ارج نهادن و به خود واقعی برگشتن از عوامل حياتی در پی ريزی و انسجام شخصيت سالم است.

تشکيل خانواده و در آغوش پر مهر آن بزرگ شدن و از محبت پدر و مادر برخوردار بودن که به عقيده بوسکاليا که نويسنده کتاب زندگی با عشق چه زيباست هست بالاترين و مهمترين نياز بشری است. آماری که اين نويسنده ارائه می دهد نمايانگر اين واقعيت است که تمام ناراحتی های روز افزون روانی, ناشی از احساس تنهائی مرد و دور بودن از دست نوازشگر خانواده است.

خواننده با خواندن کتاب لئونوسکاليا  به اين نتيجه می رسد که عشق نيازی مبرم, حياتی و هماهنگی است که تبلور آن شکوفايي و خلاقيت می آفريند و کمبود آن انسان را به فساد و تباهی می کشاند با عشق و در عشق زندگی کنيد تا معنی و مفهوم واقعی حيات را درک و از آن لذت ببريد.

 

بيان موضوع:

 

در هر لحظه از زندگی با حرکات و رفتار خود به ديگران درس عشق يا نفرت می آموزيد.

بالاترين مسئوليت هر فرد در زندگی اين است که آنچه می تواند بشود و يعنی از توانايي های بالقوه خود حداکثر استفاده را ببرد.

سعی کنيد همواره خودتان باشيد و بدانيد کی هستيد و چه مسئوليتی در برابر خود و اطرافيان دارطد و بکوشيد اين خود را گسترش دهيد به صورتی که بتوانيد بی همه بهره ای برسيد.

عشق هنگامی اصيل و خالصانه است که بدون قيد و شرط باشد و سعی کنيم که خانه بجای محيط بايدها و نبايدها سرشار از تفاهم و دوستی و عطوفت گردد.

با مثبت انديشی ذهن خود را به کار خوب و سازنده کارت دهيد.

سعی کنيم اسير دام کلمات نشويم. کلمات می توانند هيجانات مطلوب يا ناخوش آيندی در شما بيدار کنند.

زندگی سفر نيست زندگی هدف نيست زندگی يک روند متحول است که شما قدم به قدم آنرا طی می کنيد. و اگر بتوانيد اين قدم ها و لحظات را شادی آفرين کنيد به معنی واقعی زندگی کرده ايد. اجازه ندهيد ديگران فقط افکار منفی را به شما القا کنند همراه بازشتی طبيعت سرشار از شور و زيبائی است فقط بايد چشمان خود را برای ديدن آنها بگشائيد.

 

عشق   مظهر زندگی است اگر عشق را از دست بدهيد در حقيقت زندگی را از دست داده پس زندگی را در آغوش گيريد و پس از آنکه غم را  تجربه کرديد آنها را رها کنيد و بدست فراموشی بسپاريد.

 

اهميت  موضوع:

 

باز با لفاف کلام اليتام بخش غمديدگان شويم و لذت ببريم همان طور که از گفتن جمله «دوسست دارم» به دلبر هيجان زده می شويم. دوست داشتن می تواند موجب احساسی باشد که موجب آرامش زندگی در کالبد منجمد و وابسته امان شود و ما را از تک بعدی بودن و چسبندگی به اشياء و افراد رهايي بخشد. عشق به مفهوم لذت بردن از هم هستی آفرين در کمال رهايي و آزادگی است بدون ترس از دست دادن شما يا با فردی خاص. عشق را از هرکجا شروع کنيد متوجه می شويد بسيار بسيار و روان است و همه ی آفرينش را در خود جای می دهد وقتی عشق چنين عظيم و بزرگ است پس در انجضا شئی با شخصی نيست که آن را از ما بگيرد و ما را تنها بگذارد. هم هستی در وجود ماست پس از دست دادن هيچ چيز موجب کاستی در اين بی نهايت عشق ما نمی شود. ارزش تو به اندازه آن چيژی است که به آن دل می بندد پس مواظب باش که به کمتر از بی نهايت عشق, دلبسته نشوی, عشق فرايند پناه خوبی و اهميت طلبی است که به منظور مصونيت از تهديدها و خطرات و رفع خطاها و نواقض و دستيابی به آرزوها و آمال انجام می پذيرد و از طريق توسعه وسعت «من» موجبات رشد عاشق را فراهم می آورد. هر مرحله از راه عشق با ارائه آموزش های خاص می توان دوستدار رهرو را توانبخشی و او را در غلبه بر مشکلات ياری داد.

 

منابع و مأخذ:

 

۱-         کتاب هنر عاشقی. اثر مورگان اسکات پک

۲-         کتاب زندگی با عشق چه زيباست اثرلئوبوسکاليا

۳-         اينترنت WWW.Loves.Com

 

فهرست

 

فصل اول

مقدمه     ۳

بيان موضوع:       ۴

بيان موضوع:       ۵

اهميت موضوع:    ۶

اهميت موضوع:    ۷

اهداف موضوع :   ۸

تعريف اصطلاحات :           ۹

توهم در عشق:      ۱۲

بازگشت به خود : واقعی       ۱۲

فصل دوم

توهم در عشق:      ۱۵

بازگشت به خود : واقعی       ۱۶

روشنايي را درون خود جستجو کنيد:    ۱۷

پلی ميان حال و آينده:          ۱۸

از عشق سخن بگوئيم:         ۱۹

اميدهای فردا:        ۲۱

فوايد اتحاد و يگانگی:          ۲۲

باورهای خود مخرب و خود آزار:       ۲۳

آلفا و امُگا (اول و آخر عشق):            ۲۵

چگونه بايد زيست :            ۲۷

فصل سوم و جهارم

جائی که زندگی هست اميد هم هست:    ۲۹

نتيجه گيری:         ۳۴

منابع و مأخذ:        ۳۷

 

مقدمه

 

تمام افراد بشر باوجود تفاوت های نژادی, فرهنگی و مذهبی در بعضی از نيازها با يکديگر وجه اشتراک دارند که از آن جمله نياز به عشق, مهربانی و دوستی است.

هرانسانی جدا از استعدادهای بالقوه از توانايي هايي نامحدود و بی پايان برخوردار است که با آموزش و پرورش صحيح می توان آنها را با ورو شکوفا ساخت.

رضايت از خود به خود ارزش و اعتبار دادن منحصر به فردی و يکتا بودن را پذيرفتن و به آن ارج نهادن و به خود واقعی برگشتن از عوامل حياتی در پی ريزی و انسجام شخصيت سالم است.

تشکيل خانواده و در آغوش پر مهر آن بزرگ شدن و از محبت پدر و مادر برخوردار بودن که به عقيده بوسکاليا که نويسنده کتاب زندگی با عشق چه زيباست هست بالاترين و مهمترين نياز بشری است. آماری که اين نويسنده ارائه می دهد نمايانگر اين واقعيت است که تمام ناراحتی های روز افزون روانی, ناشی از احساس تنهائی مرد و دور بودن از دست نوازشگر خانواده است.

خواننده با خواندن کتاب لئونوسکاليا  به اين نتيجه می رسد که عشق نيازی مبرم, حياتی و هماهنگی است که تبلور آن شکوفايي و خلاقيت می آفريند و کمبود آن انسان را به فساد و تباهی می کشاند با عشق و در عشق زندگی کنيد تا معنی و مفهوم واقعی حيات را درک و از آن لذت ببريد.

 

بيان موضوع:

 

در هر لحظه از زندگی با حرکات و رفتار خود به ديگران درس عشق يا نفرت می آموزيد.

بالاترين مسئوليت هر فرد در زندگی اين است که آنچه می تواند بشود و يعنی از توانايي های بالقوه خود حداکثر استفاده را ببرد.

سعی کنيد همواره خودتان باشيد و بدانيد کی هستيد و چه مسئوليتی در برابر خود و اطرافيان دارطد و بکوشيد اين خود را گسترش دهيد به صورتی که بتوانيد بی همه بهره ای برسيد.

عشق هنگامی اصيل و خالصانه است که بدون قيد و شرط باشد و سعی کنيم که خانه بجای محيط بايدها و نبايدها سرشار از تفاهم و دوستی و عطوفت گردد.

با مثبت انديشی ذهن خود را به کار خوب و سازنده کارت دهيد.

سعی کنيم اسير دام کلمات نشويم. کلمات می توانند هيجانات مطلوب يا ناخوش آيندی در شما بيدار کنند.

زندگی سفر نيست زندگی هدف نيست زندگی يک روند متحول است که شما قدم به قدم آنرا طی می کنيد. و اگر بتوانيد اين قدم ها و لحظات را شادی آفرين کنيد به معنی واقعی زندگی کرده ايد. اجازه ندهيد ديگران فقط افکار منفی را به شما القا کنند همراه بازشتی طبيعت سرشار از شور و زيبائی است فقط بايد چشمان خود را برای ديدن آنها بگشائيد.

 

اهميت  موضوع:

 

باز با لفاف کلام اليتام بخش غمديدگان شويم و لذت ببريم همان طور که از گفتن جمله «دوسست دارم» به دلبر هيجان زده می شويم. دوست داشتن می تواند موجب احساسی باشد که موجب آرامش زندگی در کالبد منجمد و وابسته امان شود و ما را از تک بعدی بودن و چسبندگی به اشياء و افراد رهايي بخشد. عشق به مفهوم لذت بردن از هم هستی آفرين در کمال رهايي و آزادگی است بدون ترس از دست دادن شما يا با فردی خاص. عشق را از هرکجا شروع کنيد متوجه می شويد بسيار بسيار و روان است و همه ی آفرينش را در خود جای می دهد وقتی عشق چنين عظيم و بزرگ است پس در انجضا شئی با شخصی نيست که آن را از ما بگيرد و ما را تنها بگذارد. هم هستی در وجود ماست پس از دست دادن هيچ چيز موجب کاستی در اين بی نهايت عشق ما نمی شود. ارزش تو به اندازه آن چيژی است که به آن دل می بندد پس مواظب باش که به کمتر از بی نهايت عشق, دلبسته نشوی, عشق فرايند پناه خوبی و اهميت طلبی است که به منظور مصونيت از تهديدها و خطرات و رفع خطاها و نواقض و دستيابی به آرزوها و آمال انجام می پذيرد و از طريق توسعه وسعت «من» موجبات رشد عاشق را فراهم می آورد. هر مرحله از راه عشق با ارائه آموزش های خاص می توان دوستدار رهرو را توانبخشی و او را در غلبه بر مشکلات ياری داد.

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : , تاريخ : 18 اکتبر 2017 به اشتراک بگذارید :