ارس فایل » تحقیق علل حضور و نفوذ انگلستان در ایران در اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 74 حجم فایل (مگابایت) : 0.051 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق علل حضور و نفوذ انگلستان در ایران در اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم</span>

علل حضور و نفوذ انگلستان در ایران در اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم

 

پیشگفتار :

 

تحولات در اروپا در نیمۀ دوم قرن نهم ( سالهای آخر قرن پانزدهم ) شاهد تحولات بنیادین در اروپا بود . با فتح قسطنطنیه در سال ۸۳۲ ( ۱۴۵۳ ) توسط سلطان محمد فاتح که به انقراض امپراتوری روم شرقی انجامید . در دوران سیاه قرون وسطی در اروپا که با قدرت مطلق کلیسا همراه بود به پایان رسید. و یک دوره تحولات و دگرگونی در علم و فنون به وجود آمد که معروف به دورۀ اکتشافات و دورۀ رنسانس شد.

آزادی فکری و اندیشۀ اکنون باعث تحولات بزرگی در زمینۀ کشفیات و اختراعات شده بود این امر همراه با پراکنده شدن افسانۀ ثروت های بیکران شرق که پس از انتشار سفرنامه های مارکوپالو دز ذهن اروپائیان ایجاد شده بود وسوسه تسلط بر تجارب پرسود شرق و همچنین میل به جهانگردی و غیر عاملی بودند که اروپائیان را تشویق به یافتن راه های جدید برقراری ارتباط با مرکز تولید و تجارت آن زمان نمود. در این ماجراجویی دولت های نظیر پرتغال، اسپانیا، فرانسه، هلند، انگلیس موفق ترین دولت ها در ایجاد امپراتوری هایی مستعمراتی در این دوره بودند که اغلب به صورت رقبای سرسخت تجلی می نمودند. در همین راستای استعماری در حوزۀ خلیج  فارس و تنگۀ هرمز از راههای بسیار مهم برای این کشورهای استعمارگر بود و از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند بر صاحبان خرد پوشیده نیست که تدوین نکات تاریخی به لحاظ حساسیتی که در بر دارد بسیار مشکل بوده است. و قضاوت در مورد کسانی که زمانی، در مکانی با شرایط، محیطی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خویش می زیسته اند کار آسانی نمی باشد.

در فصل اول این پایان نامه که تحت عنون، اهداف و روند شکل گیری قدرت بریتانیا در آسیا و خاورمیانه (هند، عراق، ایران) میباشد که در طول تاریخ از اهمیت قابل ذکری برخوردار بوده و امروزه نیز یکی از مهمترین اقتصادی و سیاسی جهان را تشکیل میدهند. هر چند رسیدن به این هدف به علت گستردگی، پویایی و متنوع بودن مسائل وظیفه ای بس مشکل است.

در فصل دوم که تحت عنوان: رقابت های انگلیس و روسیه تزاری در ایران می باشد و نگاهی بسیار مختصر به تاریخچۀ نفت در جهان می باشد.

بسیاری از قدرت های غیرمنطقه ای نیز با توجیه های گوناگون خود را صاحب منافع در منطقه به خصوص کشورمان ایران دانسته و هر یک از سیاست های خاص خود را اعمال می کردند.

در فصل سوم که تحت عنوان: ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم.

در این فصل بخشی را به اهمیت خلیج فارس اختصاص داده ایم خلیج فارس در طول تاریخ مدون از اهمیت ویژه ای در سیاست های بین المللی و منطقه ای برخوردار بوده است. این اهمیت هر چند در طول زمان متفاوت بوده ولی در اساس محدودۀ معینی خارج نشده است. مهم ترین اهمیت خلیج فارس موقعیت جغرافیایی آن است که این وضعیت چه از نظر تجاری و یا نظامی در موارد هر دو، به آن اهمیت ویژه بخشیده و موجب توجه دولتها به آن به عنوان مرکز تجاری و یا راه ارتباطی تجاری بین شرق و غرب شده است. در نتیجه خلیج فارس به عنوان یک راه آبی مرتبط به اقیانوس هند و در نتیجه ارتباط با آبهای آزاد جهان از نظر نظامی نیز اهمیت ویژه ای در طول تاریخ کسب نموده است. اهمیت دیگر خلیج فارس مربوط است به ارزش های اقتصادی آن. وجود منابع غنی معدنی و غذایی در آبهای آن در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس و بخصوص وجود نفت در سالها اخیر به این منطقه اهمیت بسیاری بخشیده است. و بخشی دیگر از این فصل را اختصاص به انقلاب مشروطه داده ایم: نهضت مشروطه خواهی در میان بعضی از افراد روشن فکر از طبقات مختلف ایران هنگامی آغاز شد که در سراسر قارۀ پهناور آسیا، جز در کشور ژاپن همه جا رژیم خشن حکومت مطلقۀ فردی برقرار بوده است و قسمتی از این قاره عظیم در سلک مستعمرات و مستملکات دول زورمند اروپایی درآمده بود. در آغاز قرن چهاردهم هجری مطابق با آخرین سالهای قرن نوزدهم میلادی در آسیا غربی یعنی خاورمیانه تنها دو کشور مستقر وجود داشتند و این کشورها عبارت بودند از ایران و عثمانی.

هر دو به تفاوت در معرض رقابت شدید سیاسی دول اروپایی و هر دو دارای رژیم سلطنت استبدادی بودند.

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار

مقدمه

اهمیت موضوع

سوالات اصلی و فرعی و فرضیات

فصل اول ، اهداف و روند شکل گیری قدرت بریتانیا در آسیای خاورمیانه (هند ، عراق ، ایران )

الف: انگلستان در خلیج فارس و فعالیتهای اولیه

ب : استعمار در قارۀ آسیا

پ : حکومت کردن انگلیس بر هندوستان

ث : برخی از نشانهای نفوذ انگلیس و تأثیرات آن بر زیربنای اقتصادی و مسائل اجتماعی ( عراق )

فصل دوم : رقابت های انگلیس و روسیه تزاری در ایران

الف : علل افزایش نفوذ سیاسی روس و انگلیس در ایران در عصر قاجاریه

ب : امتیاز نامه بارون جولیوس رویتر

پ : چگونگی انعقاد قرارداد دادرسی

ت : لغو قرار داد دادرسی

ث : قرار داد ۱۹۱۹ چالش فراوان نفوذ انگلیس در ایران

ح : نفوذ انگلستان بر فرماسونر های ایرانی

فصل سوم : ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم

الف : موقعیت ژئوپویلتیک ایران

ب : اهمیت و ارزش انقلاب مشروطه

پ : اقصاد سیاسی ایران در دورۀ مشروطه

۱ – منافع انگلستان در جنوب ایران  ۲ – مشروطیت و موقعیت اقتصادی انگلیس

ت : ملی شدن صنعت نفت در ایران

فصل چهارم : چرائی و چگونگی نفوذ انگلستان در ایران

الف : نفوذ و تأثیر غرب

ب : ایران و بریتانیا – تغییر موازنۀ قدرت در خلیج فارس

فصل پنجم : نتیجه گیری

فهرست منابع

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :