ارس فایل » تحقیق كنترل و هماهنگی
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 37 حجم فایل (مگابایت) : 0.9 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق كنترل و هماهنگی</span>

تحقیق كنترل و هماهنگی

 

 كنترل و هماهنگی

 

استانداردها معيارهايي ميباشند كه در مقابل آنها نتايج بدست آمده مي تواند اندازه گيري شود.اين استانداردها سطوح اجرايي را مشخص مي نمايد تعريف استانداردها يكي ازاهداف طرح مي‌باشد.سازمان ها تشكيلات به انواع بسيار زيادي از اين استانداردها نيازمند است. اين استانداردها معيارها ممكن است براي تعيين سطوح اجرايي يك ماشين بكار گرفته شود يا يك وظيفه كار براي يك فرد كارگر يا يك واحد كاري ويا براي يك عمل خطير تاسيس كارخانه بطور كلي بكار رود. بطور كلي معيارها كميت، كيفيت يا محدوديت هاي زماين بادر نظر گرفتن نيروي بكار گرفته شده هزينه و بازدهي هاي موضوعات فيزيكي ،پول يا عمليات اجرايي را تاسيس مي نمايد. لذا بطور يقين معيارها ميتواند بروني يا دروني قابل لمس و يا غيرقابل لمس .مخصوص ويا بشكل مبهمي وجود داشته باشد حدود ۵۰درصد (ميانگين) مديران معيارهاي بيروني( عيني) وقابل لمس و معيني را ترجيح مي دهند.متاسفانه اين چنين معيارهايي هميشه امكان پذير نمي باشد.

معمولا معيارهاي خوب صفات مشخصه ويژه اي را نيز دارا خواهند بود ونه بصورت الزامي. آنها بر حسب واحدهاي مخصوص مثل واحد پول( پوند) واحد طول (اينچ) درجات مختلف ،دلارها، دقيقه ها اظهار و بيان مي گردند.واحدهاي فيزيكي معين هميشه امكان پذير نمي باشد زمانيكه معيارهايي براي اشخاص يا گروهها بكار گرفته مي‌شود.براي مثال چه معياري را يك مدير ميتواند براي ديگري روحيه رهبري ويا براي نتايج بدست آمده از برنامه هاي روابط عمومي سازمان بكار گيرد (اتخاذ نمايد) استانداردهاي خوب ملموس (محسوس) يا سايه پيش قابل رسيدگي و تحقيق مي‌باشد.

ايجاد استانداردها وسنجش ميزان اجرايي بدون انجم عمل مثبت اصلاح كننده گي بي معني خواهد بود. عمل اصلاح كننده گي آسان ،سريع و واقعا امري اتوماتيك خواهد بود زمانيكه داراي يك سيستم كنترلي مكانيكي هستيم وتنظيم وتعديل سيستم عمليات را بطور ماشيني انجام مي دهيم براي مثال دستگاه تنظيم گرما روي يك ديگ زودپز خانگي يايك چرخ دنده كه موتور را كنترل نمايد.اگر چه كنترل وفعاليت و كارهاي بشري وغيرماشيني در سيستم هاي عملياتي بيشتر پيچيده تر است.عمل اصلاح گر مستلزم يك مرحله تصميم گيري است.ابتدا دوگام اساسي مرحله نظارت حقايق را تامين ميسر مي نمايد. اين واقعيات بايد چك و تجزيه وتحليل شوند و سپس دوره هاي متناوب عمليات اصلاح كننده مورد رسيدگي قرار گيرند.مناسب ترين اقدام بايد انتخاب گرددو باجرا گذاشته شود. تعقيب نمائيد تا متوجه شويد آيا عمليات اجرايي بايد به معيارهايي برگردد كه توسط سيستم نظارت كننده كه داراي صفحات مشخصه در اطلاعات سازمان هستند تهيه وتامين گردد يادر موارد مخصوص توسط سيستم هاي آگاه كننده مستقلي بايد تامين گردد.

 

فهرست مطالب

 

كنترل وهماهنگي   ۱

جريان(نمودار)      ۱

بررسي ها(كنترل ونظارت )سازماني    ۱

بودجه     ۱

مديريت بوسيله تبعيض (استثناء):        ۲

اهداف آموزشي(فراگيري)     ۲

برقرار كردن (بنانهادن) معيارها          ۵

اندازه گيري اجراي كار:       ۹

نقش عمل اصلاح كننده         ۱۱

نظارت وهماهنگي جريانات اساسي (ماده)          ۱۳

حمل ونقل كالا و دريافت:     ۱۶

انبار(نظارت انبارگرداني)     ۱۷

جابجايي توزيع (فيزيكي)      ۱۹

نظارت و هماهنگي درون واحدي( كنترل وهماهنگي ادارات داخلي)  ۱۹

مسائل انساني در كنترل (مشكلات مربوط به كنترل انسان)  ۲۰

شكل واكنش به نظارت         ۲۵

مرجع ها (ريفرنس) ۲۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :