ارس فایل » تحقیق مدیریت سازمانی
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 63 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق مدیریت سازمانی</span>

 تحقیق مدیریت سازمانی

 

 مدیریت سازمانی

 

شايد يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مديريت دانست. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مي يابند. از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد انسانها از قوه به فعل در مي آيد. مديران در انجام وظايف خود فرايندي را دنبال مي كنند كه شامل اجزايي چون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم گيري است. مجموعة اين فعاليتهاست كه مديريت را شكل مي دهد و هماهنگي و نيل به هدفها را ميسر مي سازد.صاحبنظران مديريت را هنر انجام امور به وسيلة ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است. گروهي مديريت را علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين توصيف كرده اند. گروهي ديگر مديريت را در قالب وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و… بيان نموده اند. يكي از علماي مديريت و اقتصاد مديريت را تصميم گيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصيلترين نقش مدير قلمداد نموده است. عالم ديگري بر نقشهاي مدير از ديدگاه تازه تري نگريسته و براي مدير وظايف و نقشهايي چون رهبري سازمان، منبع اطلاعاتي، و عامل تصميم گيري و رابط با ساير سازمانها بر شمرده است. انديشمندان ديگر نيز نقش هاي هشتگانه اي را براي مدير بر شمرده اند كه در فصل يكم به آنها اشاره خواهد شد.

در سنوات اخير با تغييرات شگفت آوري كه سازمانها را احاطه كرده است، مديران به فراست دريافته اند كه با تعيين و تبيين اهداف و مأموريتهاي سازمان در دراز مدت بهتر مي توانند برنامه هاي خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر كار مي كند و نسبت به محيط خود واكنشهاي مناسبتري نشان مي دهد. از اين رو استفاده از برنامه ريزي استراتژيك و جامع به عنوان يك ضرورت در سازمانها مطرح گرديده است. به كمك اين برنامه ريزي، مديريت قادر مي شود جهت گيريهاي خود را در آينده معين ساخته و سازمان را در مقابل تغييرات  و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه ريزي جامع به مدير كمك مي كند تا تصوير روشني از سازمان و هدفهاي آن به دست دهد و فعاليتهاي سازمان را در لواي استراتژي واحدي هماهنگ سازد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

مدخلي بر مفهوم مديريت      ۱

برنامه ريزي         ۳

برنامه ريزي جامع( استراتژيك)          ۳

خصوصيات برنامه ريزي استراتژيك    ۳

اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان            ۶

فرايند برنامه ريزي جامع      ۷

۱ـ تعيين و تدوين اهداف آينده سازمان   ۷

برنامه ريزي عملياتي در سازمان         ۸

تكنيكهاي برنامه ريزي         ۱۰

برنامه ريزي نيروي انساني   ۱۴

برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني   ۱۵

روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليتها    ۱۶

روش نرخ روند     ۱۷

نمودار نرخ روند نسبت سرپرستان به فروشندگان ۱۹

سازماندهي           ۲۲

سازماندهي پويا      ۲۲

الگوهاي جديد ساخت سازماني            ۲۴

محدوديتهاي ساختارهاي سنتي سازماني ۲۵

كنترل و نظارت در سازمان   ۳۰

تعاريف:  ۳۱

طراحي سيستم كنترل           ۳۳

هدايت و انگيزش   ۴۰

هدايت و رهبري سازماني     ۴۰

رابطة قدرت و نفوذ رهبري   ۴۴

انگيزش كاركنان    ۴۴

ارتباطات سازماني  ۴۶

تعريف:   ۴۸

تصميم گيري        ۵۲

فرآيند تصميم گيري ۵۳

مراحل مختلف فرايند تصميم گيري      ۵۷

خلاقيت و نوآوري در سازمان            ۵۸

خلاقيت و نوآوري  ۵۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :