ارس فایل » تحقیق موتورهای تک فاز
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 43 حجم فایل (مگابایت) : 6 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق موتورهای تک فاز</span>

تحقیق موتورهای تک فاز

 

مقدمه

 

امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهاي تجارتي و غيره بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند .

موتورهاي كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوريكه پيشرفت محصولات جديد سازندگان سفينه هاي فضائي ، هواپيماها ، ماشينهاي تجارتي ، ماشين هاي ابزار و غيره در سايه طرح موتورهاي با قدرت كسر اسب بخار امكان پذير مي باشد.

چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسيار گوناگون است صنعت توليد موتور در زمينه انواع چنين موتورهائي تكامل پيدا كرده بطوريكه براي هر زمينه اي طرحي موجود است.

موتورهاي يكفاز را ميتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازيشان تقسيم بندي كرد .

۱- موتورهاي القاء- القاء يكفاز انشعابي- القاء يكفاز انشعابي خازني- با قطب چاكدار

۲- موتورهاي ريپولسيون ( موتورهاي القائي )

۳- موتورهاي سري جريان متناوب

۴- موتورهاي سنكرون بدون تحريك

در اين مجموعه سعي بر اين شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهاي يكفاز تا حد نياز دانشجويان كارداني مورد بررسي قرار گيرد.

 

فصل يك: موتورهاي القاء يكفاز

 

هدفهاي رفتاري

 

در پايان اين فصل از دانشجو انتظار ميرود كه:

–           موتورهاي القاي يكفاز را نام ببرد

–           ساختمان, طرزكار, مشخصه گشتاور و كاربرد موتورهاي القايي يك فاز را شرح دهد

–           از دو طريق تئوري ميدان دوگانه دوار و ميدانهاي صليبي عدم راه اندازي موتورهاي القايي يكفاز بخودي خود را شرح دهد.

–           محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت را انجام دهد.

–           قطر سيم اصلي و راه انداز موتورهاي يكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

–           آرايش كلافهاي موتورهاي يك فاز استارت موقت را ترسيم كند.

–           خازن مورد نياز موتورهاي يكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

 

۱-۱- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز :

از نظر ساختمان اين موتور كمابيش شبيه موتور القاء چند فاز است جز اينكه :

۱- استاتور آن با سيم پيچي يكفاز مجهز شده است .

۲- يك كليد گريز از مركز در بعضي موتور بكار رفته تا سيم پيچي راه اندازي را از مدار خارج كند . وقتي سيم پيچي استاتور از منبع يكفاز تغذيه مي شود ، شاري ( ميدان ) توليد مي شود كه فقط متناوب است يعني فقط در طول يك محور فضا متناوب است . اين شار بطور سنكرون نمي چرخد بر خلاف استاتوري كه با منبع دو فاز يا سه فاز تغذيه مي شود . شار متناوب يا ضرباني نمي تواند رتور قفس سنجابي را بگردش در آورد ( فقط شار گردان ميتواند ) باين ترتيب موتور يكفاز خودش مي تواند راه بيفتد .

بعد از مدت زماني A و  Bباندازه   و   طبق شكل (b) 1 بچرخيده اند و فشار نتيجه آنها چنين خواهد بود :

 

پس از گذشت يك ربع سيكل گردش شارهاي A و B طبق شكل (c)1 در خلاف جهت يكديگر شده بطوريكه شار منتجر صفر است .

بعد از نيم سيكل شارهاي A و B نتيجه   دارند . بعد از سه ربع سيكل مجدداً نتيجه آنها فر مي شود شكل (c) 1 و بهمين ترتيب . اگر مقادير شار نتيجه را بر حسي   بين صفر تا ْ۳۶۰ رسم كنيم منحني شكل ۲ بدست مي آيد با اين ترتيب مي توان شار متناوبي را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنكرون در جهات مخالف تجزيه كرد . با يد يا اوري كرد كه اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود .

 

هر يك از دو مولفه شار كه دور استاتور ميچرخند رتور را قطع كرده و هر كدام در رتور نيروي محركه الكتريكي القاء كرده و كوپل توليد مينايند . واضح است كه اين دو كوپل راست گرد و چپ گرد نام دارند ) در جهات مخالفند و بنابراين كوپل  نتيجه طبق شكل ۳ برابر اختلاف اين دوكوپل است .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه.. ۲

فصل ۱- موتورهاي القاء يكفاز.۳

۱-۱- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز.. ۴

۱-۱-۱- تئوري ميدان دوگانه دوار..  ۶

۱-۱-۲-تئوري ميدانهاي متقاطع.. . .۷

۱-۲- موتور القاء يكفاز با راه اندازي خودبخود.. . ۸

۱-۳- موتور القاء با راه انداز خازني.. . ۱۰

۱-۳-۱- محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت.۱۱

۱-۳-۲- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز.. ۱۳

۱-۴-انواع موتورها با خازن راه انداز..۲۱

۱-۵- موتور خازني.. ۲۵

۱-۵-۱- موتور خازني تك مقدار . ..۲۵

۱-۵-۲-موتور خازني دو مقدار..  .۲۶

۱-۶- موتورهاي يكفاز با قطب چاكدار.. ۲۸

فصل ۲- موتورهايي كه از طريق رتور راه اندازي مي شوند.. . ۳۰

۲-۱- موتور هاي ريپولسيوني ( دفعي ).۳۱

۲-۱-۱-ساختمان موتور ريپولسيون .. .۳۲

۲-۱-۲- اصل ريپولسيون..۳۲

۲-۱-۳- موتور ريپولسيون جبراني..۳۴

۲-۱-۴- موتور القاء با راه انداز ريپولسيون..۳۴

۲-۱-۵- موتور القاء – ريپولسيون.. ۳۵

۲-۲- موتور هايي سري جريان متناوب..۳۶

۲-۲-۱- موتور اونيورسال.. . .۳۸

۲-۳- موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك.۴۱

۲-۳-۱- موتور مقاومت مغناطيسي..۴۲

۲-۳-۲- موتور سنكرون پسماندي ..۴۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :