ارس فایل » آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 47 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق</span>

آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا

 

 هواشناسی و آلودگی هوا

 

هنگامي كه بشر براي اولين بار موفق به مهار كردن آتش شد با تجليل و احترام به تماشاي شعله‌ها پرداخت و از اين موفقيت احساس غرور كرد. اما شك نداشت كه به اين وسيله با دست خويش به محيط پيرامونش زيان وارد مي‌كند. وجود پديده وارونگي را مي‌توان اينگونه توجيه كرد كه در سرزمينهابي مسطح در غروب يك روز آفتابي سطح زمين به سرعت سرد مي‌شود و در جو بر حسب ارتفاع يك زمينة ثابت و مثبت دما استقرار مي‌يابد . مثلاض هنگامي‌كه در مكاني مرتفع باشين دماي هوا افزايش پيدا مي‌كند اين وضعيت در خلال شب تشديد مي‌شود و ممكن است در نخستيت ساعات روز به صورت تحرك تسبتاَ پر انرژي قشرهاي گرمتر ظاهر مي‌شود كه بدين ترتيب مجدداَ به زمين بازگردانده مي‌شود. بالاخره زماني كه تشعشع خورشيد سطح زمين را گرم مي‌كند اين پديده رو به ملايمت مي‌رود تا يك زمينه  دماي منفي مستقر شود. دز اين صورت دما با افزايش ارتفاع كاهش پيدا مي‌كند. در زمستان ممكن است اثز تشعشع روزانه خورشيد آنقدر كافي نباشد كه برگشت به حالت عادي انجام گيرد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

هواشناسي در آلودگي هوا     ۳

وارونگيهاي دما     ۴

ساير عوامل علم هواشناسي   ۸

فصل دوم ۹

منشاء و ماهيت آلاينده‌هاي هوا            ۹

آلاينده‌هاي گوگردي ۱۲

تركيبات كربني      ۱۵

اوزون    ۲۲

تركيبات نيتروژن دار          ۲۳

خواص نيتراتهاي پراسيل:‍     ۲۶

آلاينده‌هاي معدني مختلف      ۲۷

ذرات جامد و مايع  ۳۱

بوها       ۳۳

فصل سوم            ۳۴

اثرات آلاينده‌ها بر موجودات زنده        ۳۴

مهدود( سملوگ) لوس‌آنجلس  ۳۶

اثر كلي آلاينده‌هاي جوي برا عضاي مختلف و عملكرد بدن انسان      ۳۷

منبع :     ۴۶

 

منبع

 

كتاب آلودگي هوا، ترجمه دكتر كريم كوشا

آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا

 

 هواشناسی و آلودگی هوا

 

هنگامي كه بشر براي اولين بار موفق به مهار كردن آتش شد با تجليل و احترام به تماشاي شعله‌ها پرداخت و از اين موفقيت احساس غرور كرد. اما شك نداشت كه به اين وسيله با دست خويش به محيط پيرامونش زيان وارد مي‌كند. وجود پديده وارونگي را مي‌توان اينگونه توجيه كرد كه در سرزمينهابي مسطح در غروب يك روز آفتابي سطح زمين به سرعت سرد مي‌شود و در جو بر حسب ارتفاع يك زمينة ثابت و مثبت دما استقرار مي‌يابد . مثلاض هنگامي‌كه در مكاني مرتفع باشين دماي هوا افزايش پيدا مي‌كند اين وضعيت در خلال شب تشديد مي‌شود و ممكن است در نخستيت ساعات روز به صورت تحرك تسبتاَ پر انرژي قشرهاي گرمتر ظاهر مي‌شود كه بدين ترتيب مجدداَ به زمين بازگردانده مي‌شود. بالاخره زماني كه تشعشع خورشيد سطح زمين را گرم مي‌كند اين پديده رو به ملايمت مي‌رود تا يك زمينه  دماي منفي مستقر شود. دز اين صورت دما با افزايش ارتفاع كاهش پيدا مي‌كند. در زمستان ممكن است اثز تشعشع روزانه خورشيد آنقدر كافي نباشد كه برگشت به حالت عادي انجام گيرد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

هواشناسي در آلودگي هوا     ۳

وارونگيهاي دما     ۴

ساير عوامل علم هواشناسي   ۸

فصل دوم ۹

منشاء و ماهيت آلاينده‌هاي هوا            ۹

آلاينده‌هاي گوگردي ۱۲

تركيبات كربني      ۱۵

اوزون    ۲۲

تركيبات نيتروژن دار          ۲۳

خواص نيتراتهاي پراسيل:‍     ۲۶

آلاينده‌هاي معدني مختلف      ۲۷

ذرات جامد و مايع  ۳۱

بوها       ۳۳

فصل سوم            ۳۴

اثرات آلاينده‌ها بر موجودات زنده        ۳۴

مهدود( سملوگ) لوس‌آنجلس  ۳۶

اثر كلي آلاينده‌هاي جوي برا عضاي مختلف و عملكرد بدن انسان      ۳۷

منبع :     ۴۶

 

منبع

 

كتاب آلودگي هوا، ترجمه دكتر كريم كوشا

آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا

 

 هواشناسی و آلودگی هوا

 

هنگامي كه بشر براي اولين بار موفق به مهار كردن آتش شد با تجليل و احترام به تماشاي شعله‌ها پرداخت و از اين موفقيت احساس غرور كرد. اما شك نداشت كه به اين وسيله با دست خويش به محيط پيرامونش زيان وارد مي‌كند. وجود پديده وارونگي را مي‌توان اينگونه توجيه كرد كه در سرزمينهابي مسطح در غروب يك روز آفتابي سطح زمين به سرعت سرد مي‌شود و در جو بر حسب ارتفاع يك زمينة ثابت و مثبت دما استقرار مي‌يابد . مثلاض هنگامي‌كه در مكاني مرتفع باشين دماي هوا افزايش پيدا مي‌كند اين وضعيت در خلال شب تشديد مي‌شود و ممكن است در نخستيت ساعات روز به صورت تحرك تسبتاَ پر انرژي قشرهاي گرمتر ظاهر مي‌شود كه بدين ترتيب مجدداَ به زمين بازگردانده مي‌شود. بالاخره زماني كه تشعشع خورشيد سطح زمين را گرم مي‌كند اين پديده رو به ملايمت مي‌رود تا يك زمينه  دماي منفي مستقر شود. دز اين صورت دما با افزايش ارتفاع كاهش پيدا مي‌كند. در زمستان ممكن است اثز تشعشع روزانه خورشيد آنقدر كافي نباشد كه برگشت به حالت عادي انجام گيرد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

هواشناسي در آلودگي هوا     ۳

وارونگيهاي دما     ۴

ساير عوامل علم هواشناسي   ۸

فصل دوم ۹

منشاء و ماهيت آلاينده‌هاي هوا            ۹

آلاينده‌هاي گوگردي ۱۲

تركيبات كربني      ۱۵

اوزون    ۲۲

تركيبات نيتروژن دار          ۲۳

خواص نيتراتهاي پراسيل:‍     ۲۶

آلاينده‌هاي معدني مختلف      ۲۷

ذرات جامد و مايع  ۳۱

بوها       ۳۳

فصل سوم            ۳۴

اثرات آلاينده‌ها بر موجودات زنده        ۳۴

مهدود( سملوگ) لوس‌آنجلس  ۳۶

اثر كلي آلاينده‌هاي جوي برا عضاي مختلف و عملكرد بدن انسان      ۳۷

منبع :     ۴۶

 

منبع

 

كتاب آلودگي هوا، ترجمه دكتر كريم كوشا

آلودگی هوا تحقیق هواشناسی و آلودگی هوا

 

 هواشناسی و آلودگی هوا

 

هنگامي كه بشر براي اولين بار موفق به مهار كردن آتش شد با تجليل و احترام به تماشاي شعله‌ها پرداخت و از اين موفقيت احساس غرور كرد. اما شك نداشت كه به اين وسيله با دست خويش به محيط پيرامونش زيان وارد مي‌كند. وجود پديده وارونگي را مي‌توان اينگونه توجيه كرد كه در سرزمينهابي مسطح در غروب يك روز آفتابي سطح زمين به سرعت سرد مي‌شود و در جو بر حسب ارتفاع يك زمينة ثابت و مثبت دما استقرار مي‌يابد . مثلاض هنگامي‌كه در مكاني مرتفع باشين دماي هوا افزايش پيدا مي‌كند اين وضعيت در خلال شب تشديد مي‌شود و ممكن است در نخستيت ساعات روز به صورت تحرك تسبتاَ پر انرژي قشرهاي گرمتر ظاهر مي‌شود كه بدين ترتيب مجدداَ به زمين بازگردانده مي‌شود. بالاخره زماني كه تشعشع خورشيد سطح زمين را گرم مي‌كند اين پديده رو به ملايمت مي‌رود تا يك زمينه  دماي منفي مستقر شود. دز اين صورت دما با افزايش ارتفاع كاهش پيدا مي‌كند. در زمستان ممكن است اثز تشعشع روزانه خورشيد آنقدر كافي نباشد كه برگشت به حالت عادي انجام گيرد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

هواشناسي در آلودگي هوا     ۳

وارونگيهاي دما     ۴

ساير عوامل علم هواشناسي   ۸

فصل دوم ۹

منشاء و ماهيت آلاينده‌هاي هوا            ۹

آلاينده‌هاي گوگردي ۱۲

تركيبات كربني      ۱۵

اوزون    ۲۲

تركيبات نيتروژن دار          ۲۳

خواص نيتراتهاي پراسيل:‍     ۲۶

آلاينده‌هاي معدني مختلف      ۲۷

ذرات جامد و مايع  ۳۱

بوها       ۳۳

فصل سوم            ۳۴

اثرات آلاينده‌ها بر موجودات زنده        ۳۴

مهدود( سملوگ) لوس‌آنجلس  ۳۶

اثر كلي آلاينده‌هاي جوي برا عضاي مختلف و عملكرد بدن انسان      ۳۷

منبع :     ۴۶

 

منبع

 

كتاب آلودگي هوا، ترجمه دكتر كريم كوشا

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :